základní škola Praha – Kolovraty

 

Naše jídelny nabízí příjemné prostředí, zdravé a chutné jídlo, milé kuchařky. Jídelna vaří obědy pro ZŠ, pro děti MŠ a cizí strávníky.

Pokyny ke stravování

Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, ovoce (moučník, saláty nebo kompoty, zeleninové přílohy k hlavním jídlům).

Obědy pro děti se vydávají od 12:00 – 13:30 hod / Od 11:20 – 11:40 hod. do jídlonosičů (1. den nemoci)

  • Přihlášení ke stravování (registrace) vyřizuje zákonný zástupce nově příchozího dítěte  elektronicky prostřednictvím přihlašovacího systému, který je umístěn na úvodní straně webu školy (lišta vpravo). Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni po celou dobu školní docházky.  Stravné je vždy hrazeno předem, nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce (první platba srpen, poslední květen). Měsíční platby (zálohy) na stravné jsou fixní po celý školní rok. Přeplatek bude vyúčtován na konci školního roku. Částky zálohy jsou průměrné na 20 dní v měsíci, pokud má měsíc více pracovních dní, předpis na e-jídelníčku se navýší, není však nutno doplácet a naopak. Rodiče platí stále stejnou zálohu.
    Prosíme o nahlášení případné změny čísla účtu.
  • Výdej obědů je organizován přes čipový systém. Čipy jsou pro nově příchozí děti vydávány v kanceláři hospodářky ŠJ (tel. 267 711 444).
  • Přihlašování a odhlašování strávníků provádí strávník (zákonný zástupce) přes webový portál www.e-jidelnicek.cz. Přístupová hesla pro registraci a obsluhování strávníkova účtu dostává dítě s vydaným čipem. Přihlášení na oběd je automatické. Strávník  obědy pouze odhlašuje, a to vždy do 14.00 hod. na následující den. 
  • První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 11:20 – 11:40 hodin před výdejem obědů strávníkům. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a uvařené jídlo je zlikvidováno.

Způsoby platby:

Na účet školní jídelny č.ú.:   35 – 292 297 319/0800

– Variabilní symbol: unikátní vnitroškolní kód žáka

– Text příkazu k úhradě: jméno dítěte, ŠJ

V hotovosti: u vedoucí školní jídelny. K poště 416, Praha -Kolovraty

Ceny:

Základní škola  – žáci 

6-10 let   700,00 Kč/měs. (35,- Kč denně)
11-14 let   720,00 Kč/měs. (36,- Kč denně)
15 a více   760,00 Kč/měs. (38,- Kč denně)

MŠ celodenní strava

 do 6 let   1.000,00 Kč/měs. (50,- Kč denně)
7 leté (předškoláci)   1.060,00 Kč/měs. (53,- Kč denně)

MŠ polodenní strava

do 6 let   800,00 Kč/měs. (40,- Kč denně)
7 leté (předškoláci)   860,00 Kč/měs. (43,- Kč denně)

Rozdělení celodenní stravy:
přesnídávka 10,- Kč
Oběd 25,- Kč (sedmileté děti 29,- Kč)
Svačina 10,- Kč
Pitný režim 4-5,- Kč

Zálohy se platí po dobu 10. měsíců.

Pokud zákonný zástupce žáka a další strávníci neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu a neučiní tak ani v náhradním nejbližším termínu, bude dočasně či natrvalo zablokováno vydávání stravného danému strávníkovi.

Cizí strávníci

Obědy jsou vydávány pouze do jídlonosičů, a to vždy v době od 11:00 – 11:40.

Oběd sestává z polévky, hlavního chodu a případně zákusku.
Cena oběda je 120,- Kč.

Objednávání a odhlašování obědů probíhá přes www.e-jidelnicek.cz a pomocí čipového systému (instrukce výše).

U vedoucí školní jídelny, paní Lenky Semerádové (K Poště 416/3 – horní školní jídelna, tel. 267 711 444), si nově příchozí strávník zakoupí čip (145,- Kč) a obdrží přístupová hesla a instrukce k obsluze objednávkového systému.

Úřední hodiny pro vydání čipu vedoucí ŠJ:   PO – PÁ: 7:30 – 9:00, popřípadě po telefonické dohodě.

————————————————–

Pro naše strávníky chod naší školní jídelny zajišťují tyto pracovnice:

Vedoucí školní jídelny: Lenka Semerádová
Vedoucí kuchařka K Poště: Martina Bandasová
Kuchařky K Poště:
Jana Vosáhlová
Dáša Nebeská
Jaroslava Křivánková
Lenka Prchalová

Vedoucí kuchař Pod Zastávkou: Jaroslava Pokorná
Kuchařky Pod Zastávkou:
Jana Miláčková
Hana Pokorná

Kontaktní údaje:
Školní jídelna, K Poště 416, Praha -Kolovraty
Školní jídelna, Pod Zastávkou 505/1, Praha-Kolovraty

Telefon: 267 711 444
E-mail: skolnijidelna@zskolovraty.cz