Základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitelka: Bc. Veronika Holečková

vholeckova@zskolovraty.cz


Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka: Bc. Veronika Holečková
E-mailová adresa: vholeckova@zskolovraty.cz

Konzultační hodiny dle domluvy

V případě nepřítomnosti třídní učitelky se lze obrátit na zástupkyni třídní učitelky, případně na vedení školy.
Zástupkyně třídní učitelky:
Mgr. Pavla Chomová
E-mailová adresa: pchomova@zskolovraty.cz

Důležité:
Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (e-mailem) zaslat třídnímu učiteli.

Seznam pomůcek:
CJ – 5x malé linkované sešity (44/64)

M – 1x velký nelinkovaný sešit, 64 (nejtlustší)

AJ – 1x libovolný velký sešit (44/64)

FY – 1x velký kostičkovaný sešit (64)

ZE – 1x velký, ideálně nelinkovaný sešit

– 1x silný blok v pevných deskách

– 1x velký nelinkovaný sešit, tlustší (44/64)

VkO – 1x malý linkovaný sešit (44/64)

Vv – vlastní tužky + pastelky a příspěvek 150,- na pomůcky

Hv – 1x malý sešit (dle výběru)

Seznam vyučujících pro školní rok 2023/2024:
ČESKÝ JAZYK: Bc. Markéta Fialová

ANGLICKÝ JAZYK: Bc. Veronika Holečková nebo Bc. Sc. Kateřina Mikas

MATEMATIKA: Mgr. Pavla Chomová

FYZIKA: Mgr. Pavel Dovhanič

ZEMĚPIS: Mgr. Pavla Chomová

DĚJEPIS: Mgr. Jana Dynybilová

PŘÍRODOPIS: Mgr. Daniela Mašková

TĚLOCVIK: Ing. Jaroslava Stejskalová

INFORMATIKA: Mgr. Pavel Dovhanič

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: Mgr. Daniela Mašková

HUDEBNÍ VÝCHOVA: Bc. Markéta Fialová

PRACOVNÍ ČINNOSTI: Mgr. Pavel Dovhanič

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Tomáš Linhart

Milí rodiče, ZDE naleznete informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům.

Od 6.9.2023 vyučování dle rozvrhu hodin: 6. B

1. 
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.30
7.
13.40 – 14.25
8.
14.35 – 15.20
9.
15.25 – 16.10
Pondělí Ze M Cj  Fy Tv Tv
Úterý Cj M M AJ1 / AJ2 Tv Tv
Středa Cj Pc AJ1/AJ2 VkO
Čtvrtek M Cj Vv Vv Hv Aj1/Aj2
Pátek M Ze Fy Inf

 

AKTUALITY:
(Informace o dalších akcích a událostech budou v průběhu roku doplňovány a aktualizovány.)

Informace ke školnímu roku 2023/2024

ZÁŘÍ
4.-8. 9. – volby do žákovského parlamentu
5. 9. – třídní schůzky 2.- 9. třída
18. – 22. 9. – adaptační kurz 6.A + 6.B
29. 9. – ředitelské volno
30. 9. – registrace na logickou olympiádu

ŘÍJEN
neznámá zákoutí virtuálního světa (pro rodiče) (datum bude upřesněno)
26. – 27. 10. – podzimní prázdniny

LISTOPAD
22. 11. – pedagogická rada

PROSINEC
– Kolovratský vánoční jarmark (datum bude upřesněno)
– Beseda s Policií ČR – 6. třídy  (datum bude upřesněno)
5. 12. – Mikuláš
13. 12. – Vánoční jarmark
6. – 8. 12. – konzultace
22. 12. – Vánoční koncert, vánoční besídky
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – Vánoční prázdniny

LEDEN
24. 1. – pedagogická rada
31. 1. – konec 1. pololetí, vysvědčení

ÚNOR
2. 2. – pololetní prázdniny
12. – 16. 2. – jarní prázdniny

BŘEZEN
19. 3. – Den otevřených dveří
19. 3. – třídní schůzky
20. 3. – pedagogická rada
– Matematický klonan (datum bude upřesněno)
– 
Kolovratský Velikonoční jarmark (datum bude upřesněno)
28. 3. – Velikonoční prázdniny

DUBEN
9. – 10. 4. – zápis do 1. tříd
13. – 14. 4. – přijímací zkoušky na SŠ

KVĚTEN
– Turnaj v dámě (datum bude upřesněno)
Projektový den „Napříč světadíly“(datum bude upřesněno)
13. – 31. 5. – Konzultace ve třech
20. -22. 5. – focení tříd a na ročenky

ČERVEN
1. 6. – Kolovratský den dětí
5. a 12. 6. – Hra na školu
– Školní akademie (datum bude upřesněno)
20. 5. – 21. 6. – výběrové řízení do školní družiny
19. 6. – pedagogická rada
28. 6. – konec 2. pololetí, vysvědčení