základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Goyová

email: zgoyova@zskolovraty.cz

Vážení rodiče, milí žáci, těším se na společné zážitky v nadcházejícím školním roce 2022/2023. 

 

Vážení rodiče,

žáci stravující se ve spodní jídelně Pod zastávkou mají možnost volby ze dvou příloh a následně jídel ve středu. Automatická je volba 1, volbu 2 nutno nastavit.

V úterý 21.3. Den otevřených dveří a třídní schůzky (viz hlavní web školy)

Ředitelské volno 5.4.

 

 

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na 9.1.2023 ředitelské volno.

 

 

Pomůcky na Pracovní činnosti na pátek 7.10. (vyučující K.Mikas):

Stromeček :
– 20 knoflíků z toho alespoň dvě barvy a dvě velikosti.
– bavlnku na vyšívání – zelenou ( může být samozřejmě i jiná barva ).
– jehlu na vyšívání (oblý hrot)
– čtvrtku
– nůžky
– barvičky / vodovky
– lepidlo
Vánoční ozdoby :
– 8 knoflíků z toho alespoň dvě barvy a dvě velikosti.
– bavlnku na vyšívání dle volby žáka
– jehlu na vyšívání (oblý hrot)
– čtvrtku
– nůžky
– barvičky / vodovky
– lepidlo
Stromeček :
– 20 knoflíků z toho alespoň dvě barvy a dvě velikosti.
– bavlnku na vyšívání – zelenou ( může být samozřejmě i jiná barva ).
– jehlu na vyšívání (oblý hrot)
– čtvrtku
– nůžky
– barvičky / vodovky
– lepidlo
Vánoční ozdoby :
– 8 knoflíků z toho alespoň dvě barvy a dvě velikosti.
– bavlnku na vyšívání dle volby žáka
– jehlu na vyšívání (oblý hrot)
– čtvrtku
– nůžky
– barvičky / vodovky
– lepidlo

Změna rozvrhu !!!!! Ve čtvrtek se hodina zeměpisu trvale přesouvá z 5.vyučovací hodiny na šestou.

 

Lyžařský kurz proběhne 22. – 27.1. 2023 v Peci p.Sněžkou, cena 7 500 Kč. V případě zájmu si žák/žákyně vyzvedne přihlášku u pí.uč. Kotzyové.

 

Počínaje středou 5. 10. 2022 budou probíhat každých 14 dní třídnické hodiny nultou hodinu od 7,10h v naší třídě.

V tomto kalendářním roce půjde o tato data: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.,14.12.

 

Ve středu 14.9.2022 končí vyučování v 11,40h, Vv odpadá.

Ve čtvrtek 15.9.2022 končí program adaptačního kurzu ve 12,35h, odpolední Tv odpadá.

 

 

Informace o průběhu zahájení školního roku 2022/2023:

Čtvrtek 1. 9. 2022

  • zahájení ŠR 2022/2023 ve třídě: 8:00 – 8:45, konec vyučování 8:45
  • oběd ve školní jídelně se vydává od 11:00 do 12:30

 

Pátek 2. 9. 2022

nutné již přezůvky

  • první 2 vyučovací hodiny: třídnické práce (rozdávání učebnic, pracovních sešitů a klíčů od šatních skříněk)
  • poté výuka dle rozvrhu platného na ŠR 2022/2023, rozvrh naleznete ZDE
  • vyučování končí nejpozději ve 12:35

 

Od pondělí 5. 9. 2022

  • výuka dle rozvrhu

 

V úterý 6. 9. 2022 od 17:00 se konají třídní schůzky v kmenové třídě.

 

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídní učitelce. Případné změny je třeba třídním učitelem zadat do školního evidenčního systému Bakalář v prvním vyučovacím týdnu, tj. do 10. 9. 2022.

 

Pomůcky: vybavený penál ( ořezané tužky č.2 a 3 ,popř. pentilka, ořezávátko, 2 pera/propisovačky, nůžky, lepidlo v tyčince, guma, krátké pravítko, kružítko, pastelky – stačí základní barvy), zápisníček

Další pomůcky na M, Tv, Vv apod. budou dětem sděleny vyučujícími na hodinách daných předmětů.