základní škola Praha – Kolovraty

23 Leden

Zprávy z Pece pod Sněžkou

Lyžařský výcvik šestých, sedmých a osmých tříd v Peci pod Sněžkou hlásí:  dostatek sněhu, dobrá nálada, parádní ubytování, vlídný personál, lyžaři, kteří si poradí v každém terénu!

23 Leden

Testování IQ

Vážení rodiče,

dne 14. 2. 2023 proběhne na naší škole testování IQ pro zájemce. Tato akce je organizována ve spolupráci se společností MENSA ČR. Níže uvádíme informace k testování:

Společnost Mensa testuje pomocí mezinárodně uznávaného standardizovaného testu IQ pro všechny děti. Test je rozdělen na tři věkové skupiny (5-8,9-13 a 14+). Testy jsou neverbální, testuje se tužka, papír. Výsledkem je hodnota IQ, vyhodnocení je standardizované na konkrétní věk dítěte. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni 130 a více, bude nabídnuto členství v Mense ČR. Samotný test trvá v rozmezí 20 – 40 minut podle věkové kategorie. Každý, kdo se tohoto testu zúčastní, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Jedná se o náš vstupní test, ale jako orientační měření IQ může sloužit naprosto komukoliv.

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na jejich adresu nebo emailem v případě, že tuto variantu rodič potvrdí při elektronickém přihlašování  do 2 týdnů od testování. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování, kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.
Cena testu pro jedno dítě je 300,- a hradí ji rodiče v případě, že o test mají zájem. 
Děti dostanou od svých učitelů letáček s informacemi (postup pro přihlášení a platbu). V případě zájmu ZDE uvádíme odkaz na elektronické přihlašování.
20 Leden

Zprávy ze ŠD – soutěž ve znalosti vlajek

Soutěž ve znalosti vlajek mezi pořádající 3.C + 4.A (část) a 3.B + 4.B (část) proběhla ve středu 18. ledna. Nebylo vítězů ani poražených, vítězem byl každý, kdo měl odvahu se zúčastnit. Znalosti některých dětí by s přehledem stačily na maturitní zkoušku 😀.

6 Leden

Tříkrálový turnaj ve vybíjené

Dnes na Tři krále se konal v tělocvičně ZŠ Kolovraty turnaj čtvrtých a pátých tříd ve vybíjené. Po ukrutném mači zvítězili žáci ze 4. A  před bojovníky ze 4. B a 4. C. Mezi pátými třídami skončil na nejvyšší metě tým z 5. B. Absolutním vítězem se stali borci z 5. B. Všem zúčastněným gratulujeme!

6 Leden

Přijímací zkoušky na střední školy – jak postupovat

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přihlášek na střední školy, uvádíme
postup, který je nutný dodržet:

 • Přihlášky vytiskne zástupkyně ředitelky školy na základě vyplněného formuláře, který dostanou žáci od
  třídních učitelů
 • S vyplněnou přihláškou dostanou žáci Žádost o vydání zápisového lístku
 • Přihlášky podávají zákonní zástupci žáka na příslušné gymnázium do
  1. 3. 2023
 • Zápisový lístek s informacemi k jeho vyplnění dostanou žáci nejpozději do
  15. 3. od ZŘŠ po odevzdání žádosti o vydání zápisového lístku
 • Jednotná přijímací zkouška pro šestiletá a osmiletá gymnázia se koná ve
  dnech 17. a 18. 4. 2023

Podrobné informace k přijímacímu řízení zveřejní příslušné střední školy