základní škola Praha – Kolovraty

Od 1.9.2018 do 31.6.2021 je Základní
škola Praha – Kolovraty realizátorem
projektu „Společně si rozumíme ZŠK“ s
registračním číslem
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001222, který
je spolufinancován Evropskou unií. Projekt
je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání
prostřednictvím posílení inkluze v
multikulturní společnosti.Celková výše
podpory činí 501 137 Kč.