základní škola Praha – Kolovraty

třídní učitelka: Mgr. Lenka Zadražilová

email: lzadrazilova@zskolovraty.cz

vyučující anglického jazyka: Mgr. Ivana Boušková, Mgr. Jitka Chlumecká

vyučující hudební výchovy: Mgr. Veronika Hanáčková

Prosím,  sledujte školní a třídní stránky, na kterých naleznete důležité informace ohledně školního roku  2022/2023

 

Rozvrh hodin platný od 1.9.2022 (ještě může dojít k menším změnám )

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.20
Pondělí        KD         ČJ           Prv         ČJ
Úterý        ČJ          M           Tv          Tv        Vv
Středa        M          ČJ           Pč          ČJ
Čtvrtek        ČJ          M           ČJ          M
Pátek         M          ČJ           AJ          Prv         Hv

školní rok 2022/ 2023

 

květen 2023

3. 5. – depistáž – jedná se o prověření a eventuálně včasné odhalení možných obtíží žáků při výuce

5. 5.  – prohlídka Dendrologické zahrady v Průhonicích ( Den Země – duben, květen stálejší počasí ) hrazeno z tříd. fondu 60 Kč

v květnu budou probíhat konzultace ve třech – tabulku pošlu začátkem května

12. 5. – školní ples

22. 5. – výlet na Vyšehrad – prohlídka kasemat a Gorlice – vstupné hrazeno z tříd. fondu  80 Kč

25. 5. – představení chovné stanice ježků Hedgehogs – vstupné dobrovolné

22. 5. – 29. 5. – sběr papíru na Mírové

 

 

    červen 2023

  1. 6. – fotografování tříd – třídní foto 50 Kč, skupinka či jednotlivec 40 Kč

9. 6. výlet do Hrusic – Památník J. Lady

16. 6. – školní akademie ke 125. výročí ZŠ Praha Kolovraty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.