základní škola Praha – Kolovraty

třídní učitelka: Mgr. Lenka Zadražilová

email: lzadrazilova@zskolovraty.cz

vyučující anglického jazyka: Mgr. Ivana Boušková, Mgr. Jitka Chlumecká

vyučující hudební výchovy: Mgr. Veronika Hanáčková

Prosím,  sledujte školní a třídní stránky, na kterých naleznete důležité informace ohledně školního roku  2022/2023

 

Rozvrh hodin platný od 1.9.2022 (ještě může dojít k menším změnám )

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.20
Pondělí        KD         ČJ           Prv         ČJ
Úterý        ČJ          M           Tv          Tv        Vv
Středa        M          ČJ           Pč          ČJ
Čtvrtek        ČJ          M           ČJ          M
Pátek         M          ČJ           AJ          Prv         Hv

školní rok 2022/ 2023

 

říjen 2022

3. 10. – 9. 10. – sběr papíru na Mírové – díky za kila

25. 10.  výlet do Koněpruských jeskyní a Berouna – odjezd v 8. 00 od Boudů, příjezd 13.00 – 13. 30 – následuje oběd

25. 10.  – virtuální svět pro rodiče – kyberšikana – více na webu školy

26. – 27. 10.  podzimní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.