Základní škola Praha – Kolovraty

Měsíc Termín Akce
Září

4. 9. 2023 v 17.00 hod. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků
5. 9. 2023 v 17.00 hod. Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. ročníků
5. 9. 2023 – 8. 9. 2023 Volby do žákovského parlamentu
6. 9. 2023 – 7. 9. 2023 Společné bubnování 3. – 5. ročník
7. 9. 2023 Focení 1. ročníků
8. 9. 2023 Zahájení plavecké výuky 4.A, 5.A
18. 9. 2023 – 22. 9. 2023 Adaptační kurz 6.A, 6.B
29. 9. 2023 Ředitelské volno
30. 9. 2023 Logická olympiáda registrace
Říjen 9. 10. 2023 – 10. 10. 2023 Dopravní výchova 5.třídy
6. 11. 2023 Bezpečně na vlnách (pro rodiče)
11. 10. 2023 Přírodovědný klokan 8. – 9. třídy
26. 10. 2023 –  27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
 
 
Listopad
 
 

8. 11. 2023 – 9. 11. 2023 Dopravní výchova 4. třídy
24.10.2023 Beseda s Policií ČR 3. třídy
1. 11. 2023 Beseda s Policií ČR 4. třídy
2. 11. 2023 Beseda s Policií ČR 5. třídy
3. 11. 2023 Beseda s Policií ČR 6. třídy
6. 11. 2023 Beseda s Policií ČR 7. třídy
22. 11. 2023 Pedagogická rada
19.10.2023 Beseda s Policií ČR 1. třídy
23.10.2023 Beseda s Policií ČR 2. třídyProsinec

26. 12. 2023 Kolovratský Vánoční jarmark
11. 12. 2023 – 12. 12. 2023 Velká rodinná rada 5.A, 5.B, 5.C
5. 12. 2023 Mikuláš
13. 12. 2023 Vánoční jarmark
6. 12. 2023 – 8. 12. 2023 Konzultace
22. 12. 2023 Vánoční koncert, vánoční besídky
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny


Leden23. 1. 2024 – 24. 1. 2024 Dopravní výchova 4. třídy
24. 1. 2024 – 25. 1. 2024 Dopravní výchova 5. třídy
24. 1. 2024 Pedagogická rada
 21. 1.2024 – 27. 1. 2024 LVK 7. třídy
31. 1. 2024 Konec 1. pololetí, vysvědčení
 
 Únor
 
2. 2. 2024  Pololetní prázdniny
12. 2. 2024 – 16. 2. 2024  Jarní prázdniny
 
 
 
 
 Březen
 
 
 
 
 
19. 3. 2024  Den otevřených dveří
 20. 3. 2024 Den zdraví 3. – 5. třídy
 14. 3. 2024 Den zdraví 1. – 2. třídy
 22. 3. 2024 Matematický klokan 2. – 9. třídy
 25. 3. – 26. 3. 2024

22. 3. 2024

Dopravní výchova 3. třídy
 21. 3. 2024 Dopravní výchova 4.A
 23. 3. 2024 Kolovratský Velikonoční jarmark
 28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
 
 
 Duben
 
 

2. 4. 2024 Dopravní výchova 4.BC
 3. 4. 2024 – 5. 4. 2024 Dopravní výchova 5. třídy
 9. 4. 2024 – 10. 4. 2024 Zápis do 1. tříd
 13. 4. – 14. 4. 2024 Přijímací zkoušky na SŠ
17. 4. 2024 Pedagogická rada
23. 4. 2024 Turnaj v dámě
29. 4. 2024 – 3. 5. 2024 Škola v přírodě 2.A, 3.AC, Staré Sedlo Orlík
 
 
 Květen
 
 
 15. 5. 2024 Projektový den „Napříč světadíly“
 13. 5. 2024 – 31. 5. 2024 Konzultace tripartita
 20. 5. 2024 – 21. 5. 2024 Focení tříd a na ročenky 9.AB
20. 5. 2024 – 24. 5. 2024 Škola v přírodě 5.ABC, Tři Studně
  Testování 4. tříd
 
 
 
 
 Červen
 
 
 
 
 
 1. 6. 2024 Kolovratský Den dětí
3. 6. 2024 – 6. 6. 2024 Školní výlet 9.B, Třebíč
 3. 6. 2024 – 7. 6. 2024 Škola v přírodě 3.B, 4.B, Srní
3. 6. 2024 – 5. 6. 2024 Škola v přírodě 2.B, Onen Svět, Orlík
12.6.2024 Focení na ročenky 5.ABC
12. 6. 2024 a 19. 6. 2024  Hra na školu
 5. 6. 2024 Branný den 2.stupeň
10. 6. 2024 – 13. 6. 2024 Škola v přírodě 9.A, Tři Studně
10. 6. 2024 – 14. 6. 2024 Škola v přírodě 4.A, Tři Studně
17. 6. 2024 – 21. 6. 2024 Zájezd do Londýna 2. stupeň
 20. 6. 2024 – 21. 6. 2024 Výběrové řízení do školní družiny
 18. 6. 2024 – 21. 6.2024 Dopravní výchova 4.  a 5. třídy
 18.6.2024 Pasování na čtenáře 1. třídy
 19. 6. 2024 Pedagogická rada
 24. 6. 2024 Den páťáků
 28. 6. 2024 Konec 2. pololetí, vysvědčení
 Červenec – Srpen 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny
 
 Další akce
 
 
  Turnaj v miniházené – 4. třídy
  Turnaj ve vybíjené 3. a 4. třídy
  Sběr papíru
  Soutěž o nejlepší čtenářský deník