Základní škola Praha – Kolovraty

Měsíc Termín Akce
Září

4. 9. 2023 v 17.00 hod. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků
5. 9. 2023 v 17.00 hod. Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. ročníků
5. 9. 2023 – 8. 9. 2023 Volby do žákovského parlamentu
6. 9. 2023 – 7. 9. 2023 Společné bubnování 3. – 5. ročník
7. 9. 2023 Focení 1. ročníků
8. 9. 2023 Zahájení plavecké výuky 4.A, 5.A
18. 9. 2023 – 22. 9. 2023 Adaptační kurz 6.A, 6.B
29. 9. 2023 Ředitelské volno
30. 9. 2023 Logická olympiáda registrace
Říjen 9. 10. 2023 – 10. 10. 2023 Dopravní výchova 5.třídy
6. 11. 2023 Bezpečně na vlnách (pro rodiče)
11. 10. 2023 Přírodovědný klokan 8. – 9. třídy
26. 10. 2023 –  27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
 
 
Listopad
 
 

8. 11. 2023 – 9. 11. 2023 Dopravní výchova 4. třídy
24.10.2023 Beseda s Policií ČR 3. třídy
1. 11. 2023 Beseda s Policií ČR 4. třídy
2. 11. 2023 Beseda s Policií ČR 5. třídy
22. 11. 2023 Pedagogická rada
19.10.2023 Beseda s Policií ČR 1. třídy
23.10.2023 Beseda s Policií ČR 2. třídyProsinec

26. 12. 2023 Kolovratský Vánoční jarmark
Beseda s Policií ČR 6. třídy
Beseda s Policií ČR 7. třídy
11. 12. 2023 – 12. 12. 2023 Velká rodinná rada 5.A, 5.B, 5.C
5. 12. 2023 Mikuláš
13. 12. 2023 Vánoční jarmark
6. 12. 2023 – 8. 12. 2023 Konzultace
22. 12. 2023 Vánoční koncert, vánoční besídky
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny


Leden23. 1. 2024 – 24. 1. 2024 Dopravní výchova 4. třídy
24. 1. 2024 – 25. 1. 2024 Dopravní výchova 5. třídy
24. 1. 2024 Pedagogická rada
 21. 1.2024 – 27. 1. 2024 LVK 7. třídy
31. 1. 2024 Konec 1. pololetí, vysvědčení
 
 Únor
 
2. 2. 2024  Pololetní prázdniny
12. 2. 2024 – 16. 2. 2024  Jarní prázdniny
 
 
 
 
 Březen
 
 
 
 
 
19. 3. 2024   Den otevřených dveří
  Den zdraví 3. – 5. třídy
  Den zdraví 1. – 2. třídy
 22. 3. 2024 Matematický klokan 2. – 9. třídy
 25. 3. – 26. 3. 2024 Dopravní výchova 3. třídy
  Dopravní výchova 4. třídy
  Kolovratský Velikonoční jarmark
 28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
 
 Duben
 
 
 9. 4. 2024 – 10. 4. 2024 Zápis do 1. tříd
 13. 4. – 14. 4. 2024 Přijímací zkoušky na SŠ
17. 4. 2024 Pedagogická rada
 2. 4. 2024 Dopravní výchova 4. třídy
 3. 4. 2024 – 5. 4. 2024 Dopravní výchova 5. třídy
 
 
 Květen
 
 
  Turnaj v dámě
  Projektový den „Napříč světadíly“
 13. 5. 2024 – 31. 5. 2024 Konzultace tripartita
 20. 5. 2024 – 22. 5. 2024 Focení tříd a na ročenky
  Testování 5. tříd
 
 
 
 
 Červen
 
 
 
 
 
 1. 6. 2024 Kolovratský Den dětí
 3. 6. 2024 – 7. 6. 2024 ŠVP Srní 3.B, 4.B
5. 6. 2024 a 12. 6. 2024  Hra na školu
  Školní akademie
 20. 6. 2024 – 21. 6. 2024 Výběrové řízení do školní družiny
 18. 6. 2024 – 21. 6.2024 Dopravní výchova 4.  a 5. třídy
 18.6.2024 Pasování na čtenáře 1. třídy
 19. 6. 2024 Pedagogická rada
 24. 6. 2024 Den páťáků
 28. 6. 2024 Konec 2. pololetí, vysvědčení
 Červenec – Srpen 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny
 
 Další akce
 
 
  Turnaj v miniházené – 4. třídy
  Turnaj ve vybíjené 3. a 4. třídy
  Sběr papíru
  Soutěž o nejlepší čtenářský deník