Základní škola Praha – Kolovraty

Školní rok 2023/24

Třídní učitelka: Mgr. Eva Strachotová 

email: estrachotova@zskolovraty.cz

Výpisy vysvědčení za 1. pololetí dostanou žáci ve středu 31. 1. 2024 během 6. vyučovací hodiny, odpadá odpolední vyučování. V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny máme od 12. 2. do 16. 2.

Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí je v pátek 19. 1. 2024.

Lyžařský kurz se koná od 21. do 27. 1. 2024

 

Starší příspěvky:

Harmonogram prvního týdne:

4. 9. 2023

  • v 8:00 zahájení školního roku v kmenových třídách, konec vyučování v 8:45
  • oběd se vydává od 11: 00 do 12:30 hod
  • následující dny jsou obědy vždy po skončení výuky

 

5. 9. 2023

  • třídnické práce, oběd kolem 12.35
  • od 17:00 třídní schůzky v kmenových třídách

 

6. – 8. 9. 2023

  • výuka dle rozvrhu maximálně do 12:35

 

Pomůcky:

Žáci mohou pokračovat v sešitech pro jednotlivé předměty.

Pokud je potřeba koupit nový:

ČJ: 4x malý linkovaný sešit

M: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko + tuhy, mikrotužka + tuhy (nebo dvě tužky č.2 a 3.), ořezávátko, velký nelinkovaný sešit (nebo čtverečkovaný)

Fy: velký nelinkovaný sešit nebo čtverečkový sešit, kalkulačku s odmocninou

Výchova k občanství: sešit malý linkovaný

Výchova ke zdraví: malý linkovaný

Přírodopis: velký, silný nelinkovaný sešit

Dějepis: silný blok v pevných deskách

Chemie: nelinkovaný, velký sešit, bílý plášť

Zeměpis: velký sešit dle výběru

Němčina: malý linkovaný sešit

Občanská výchova: velký nelinkovaný sešit

Vaření: malý sešit

 

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídní učitelce. Případné změny je třeba třídním učitelem zadat do školního evidenčního systému Bakalář v prvním vyučovacím týdnu, tj. do 10. 9. 2023.