základní škola Praha – Kolovraty

Organizace dne 31.1.2023 – úterý – poslední den 1. pololetí školního roku 2022/2023:

odpolední vyučování je odvoláno, poslední dopolední vyučovací hodinu bude třídní učitelka rozdávat Výpis vysvědčení za 1. pololetí.vzít s sebou desky velikosti A4 !

Pracovní vyučování chlapců z tříd 8. A,B bude probíhat 19. a 26. 1. v Polytechnických hnízdech v SŠAI v Hostivaři. Vždy od 12:30 do 15:30. Žáci se naobědvají ve ŠJ v průběhu 4. vyučovací hodiny a pojedou vlakem v 11:58. Doprovod zajišťují vyučující Pč pí Mikas a p. Dovhanič. Bude tak realizováno 8 vyučovacích hodin, proto budou hodiny 8. A v pondělí  a 8. B ve čtvrtek od 16. 1. do 17. 3. odvolány. 

——————————————————————————————————————————–

Upozorňuji na to, že  uzavírání klasifikace za 1. pololetí ŠR 2023 bylo z původního termínu 13.1.2023 přesunuto na 20.1.2023 !!!!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Pozor –  termín následné TH:  24. 1. 2022 !!!

Vážení rodiče a žáci 8.B, upozorňuji na to, že z personálních důvodů byl zrušen volitelný předmět Sportovní hry. Všichni žáci, kteří byli v tomto předmětu zařazeni byli přeřazeni do stávajících volitelných předmětů – viz mail zákonným zástupcům žáků, kterých se přeřazení týkalo. Přeřazení žáci budou již od čtvrtka 5.1.2023 dle rozvrhu již navštěvovat nový Vp. Děkuji za pochopení. Ing. Lucie Nejedlá

 

Třídní učitelka 8.B – Ing. Lucie Nejedlá

Kontakt: lnejedla@zskolovraty.cz

 

===========================================================================

ROZVRH 8.B PLATNÝ PRO ŠR 2022/2023

7.05/7.50 8.00/8.45 8.55/9.40
10.00/10.45 10.55/11.40
11.50/12.35
12.45/13.30
13.40/14.25
14.35/15.20
 0.hodina 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina 7.hodina 8.hodina 
Pondělí       Fy       Che         Čj        Př       Dě             Ze       Hv
Úterý       Čj       Che        Ze        M       Aj       Tvd       Tvd
Středa         M1       M              Př        Čj       Tvh        Tvh     
Čtvrtek       M       Čj        Aj        Vv                        Vp        Vp
Pátek         M2       AJ       Fy        VkZ       VkO       DCj       DCj

DCj=další cizí jazyk ( německý jazyk, ruský jazyk),  Vp= volitelný předmět

Tvd=tělesná výchova dívky

Tvh=tělesná výchova hoši

VkZ=výchova ke zdraví – Kateřina Mikas

VkO=výchova k občanství –Kateřina Mikas

 ČJ – Markéta Fialová

 AJ –  Nonna Malá, Kateřina Mikas

 Rj –   Anna Klimec 

 Nj – Lucie Nejedlá                                          

 M –  Veronika Miháliková (M1,M2 =hodina rozdělené skupiny, M společná hodina pro celou třídu)

 Fy – Lucie Nejedlá

Ch –  Lucie Nejedlá

– Daniela Mašková

Ze  – Lucie Nejedlá

  – Jana Dynybilová

–  Pavel Dovhanič

Vv – Tomáš Linhart

Hv – Lucie Nejedlá

Tv – Lucie Hahnová

Volitelné předměty (probíhají každý týden):

 Bp = Biologická praktika – Daniela Mašková

 Info = Informatika – Pavel Dovhanič

 Mfp = matematicko – fyzikální praktika – Eva Strachotová

V letošním školním roce budou ve třídě 8.B asistentky žáků: Jaroslava Fialová, Julia Nazarenko
================================================================================================================

Od 8. 2. 2021 jsme začali používat elektronickou ŽK:

Použití webové aplikace Bakaláři – návod pro rodiče/žáky

Naše adresa systému bakalář:

https://bakalari.zskolovraty.cz/

První přihlášení

Při prvním přihlášení postupujte přes zapomenuté heslo.
Do zapomenutého hesla zadejte Váš email (rodič: e-mail, který předal škole pro komunikaci, žák: e-mail přidělený školou).

Obratem Vám dorazí do e-mailové schránky zpráva s předmětem „BAKALÁŘI – změna hesla“ z adresy bakalari@zskolovraty.cz.

Ve zprávě naleznete odkaz pro vytvoření nového hesla.

V horní části formuláře máte přihlašovací jméno, to si poznamenejte.
Do formuláře zadejte 2x heslo, které budete používat pro přístup do systému bakaláři.

 

Přihlášení do systému

Pro přihlášení zadejte přihlašovací jméno, které jste si poznamenali při vytváření hesla.

Přihlašovací jméno ve tvaru Xxxxxyyyyy je vygenerováno systémem, např.: Hlava35286 (jméno nelze měnit!)

Zadejte heslo, které jste si zvolili pro přihlašování do systému bakaláři.

Po přihlášení

Nástroje

Přehled přihlášení

Zde si můžete prohlédnout přehled svých prohlášení a filtrovat si je dle zadaného časového

období. Pokud objevíte nějakou podezřelou aktivitu (např. přihlášení z IP adresy, o které nic nevíte),

doporučujeme změnit své heslo v sekci Nástroje -> Změna hesla

Propojení účtů

Pokud máte více dětí na škole, je možné jejich účty spojit do jednoho a využít jednoho

přihlášení do systému pro zobrazení informací o všech dětech. Podrobný postup, jak toto provést,

naleznete v sekci 2.2 nahoře v tomto návodu.

Nastavení

V nastavení si můžete změnit jazyk Bakalářů na angličtinu, řazení domácích úkolů, zobrazení

aktuálního rozvrhu, případně si obnovit nastavení panelů na hlavní stránce

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo tabletu.

z příslušného obchodu, odkazy na aplikace najdete na přihlašovací stránce.

Po její instalaci zapište adresu https://bakalari.zskolovraty.cz/,

zadejte vaše uživatelské jméno a heslo, které jste si vytvořili.

Mobilní aplikace je vhodná pro rychlý přístup a přehled. Neobsahuje všechny funkcionality


Aplikace Google Classroom:

Konzultační místnost  naší třídy = Pokec borců: https://meet.google.com/lookup/eedcehnznd