základní škola Praha – Kolovraty

Mgr. Jana Kejřová

email: jkejrova@zskolovraty.cz

Andrea Štěrbová – asistentka pedagoga

email: asterbova@zskolovraty.cz

Vyučující AJ :

Mgr. Nikola Vilasová  email: nvilasova@zskolovraty.cz

Bc. Sc. Kateřina Mikas   email: kmikas@zskolovraty.cz

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce.

 

ÚNOR

3.2.2023  Pololetní prázdniny

6.-10.2.2023 Jarní prázdniny

14.2.2023 proběhne na naší škole testování IQ pro zájemce  (informace viz. web školy aktuality)

Tato akce je organizována ve spolupráci se společností MENSA ČR.

https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=13560

LEDEN

9.1.2023  Ředitelské volno

20. a 27.1.2023 Prodloužené plavání. Příjezd do školy ve 12.45.

31.1.2023 Vysvědčení – předávání poslední vyučovací hodinu

 

Pečení chleba

ÚKOLY:

2.2.2023

ČJ Uč. str.76 ústně   + PS str. 18  + PS str. 19/3

M větší PS str. 37/4,5  + finanční gramotnost + obchodování  (písemné násobení v praxi)

ČJ skupinová práce – časopis

PRV zápis do sešitu + PS str.34/2

1.2.2023

ČJ Uč. str. 75 ústně + do sešitu Uč. str. 75/4   + PS str. 17/2,3

M menší PS str. 53  + větší PS str. 37/3

ČJ Čítanka str. doplním

31.1.2023

M menší PS str. 48/4  +  větší PS str. 37/1,2

ČJ Uč str. 74/ústně  + PS str. 17/1 dole

30.1.2023

ČJ Uč. str. 73/1,2 + 1a) do 3.2.2023 + PS str.17/1,2 nahoře

M menší PS str. 52

ČJ Čítanka str. 38+39

PRV Uč str. 27+28 ústně

27.1.2023

M Geometrie větší PS str.16 (dokončit stránku) + 17 + menší PS str. 26  +  27/1,2

ČJ čtení vlastní knihy

26.1.2023

M větší PS str. 32/3,4,5 + 33/1

ČJ Pracovní list + projektová práce

PRV Projektová práce – PS str. 34

25.1.2023

M menší PS str. 50/2  + větší PS str. 36

ČJ  PS str. 41 společná kontrola, práce ve skupině, pracovní list

ČJ čtení vlastní knihy, skupinová práce

24.1.2023

M větší PS str. 35/3,4

ČJ PS str. 40 dokončit  + 41

23.1.2023

ČJ Uč str. 52 ústně + str.53/ 1 ústně   + pracovní list  (doplňování y/i  – skolákov, online cvičení, gramar.in  atd….)

M menší PS str. 50/1  + větší PS str. 35/1,2,3

ČJ  Písanka str. 26+27

PRV – skupinová práce

20.1.2023

M Geometrie  menší PS str. 25-26  + větší PS str. 16+17

19.1.2023

M menší PS str. 49  + větší 35/1

ČJ Uč. str. 52 ústně + PS str. 40

18.1.2023

M větší PS str. 34

ČJ  Uč. str. 51/3 ústně  + PS str. 39/3,4

ČJ čtení vlastní knihy

17.1.2023

M větší PS str. 33/2,3,4

ČJ Uč. str. 51/2 do sešitu  + PS str. 38/2,3  + 39/1,2

16.1.2023

ČJ diktát + Uč. str. 50/5 ústně

ČJ čtení vlastní knihy

M menší PS  str. 47 a str. 48(pouze výsledky)

PRV příprava na test

13.1.2023

M Pololetní písemná práce

ČJ čtení vlastní knihy

12.1.2023

ČJ Pololetní písemná práce

ČJ čtení vlastní knihy, práce s knihou – skupinová práce

M menší PS str. 46 procvičování  + větší PS str. 32

PRV Příprava na pololetní  práci Uč. str. 14-19

11.1.2023

Příprava na pololetní práci

ČJ – psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, vyjmenovaná slova po B + L  a psaní i/y  po B,L

M  + a – do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky, písemné sčítání a odčítání do 100, početní operace se závorkami, slovní úlohy  +větší PS str. 14 a 15 procvičit

 

ČJ  ČJ Uč. str. 50 ústně + PS str. 38

M větší PS str.  14/4 a 15/4 procvičit  + větší PS str. 19/1,2, +23/1,2 + 27/1,2 +   menší PS str.  46

ČJ čtení vlastní knihy

10.1.2023

M větší PS str. 31

ČJ Uč. str. 49 ústně + PS str. 37

6.1.2023

M Geometrie menší str. 24 + větší PS str. 15 + 13

5.1.2023

M větší PS str. 29/4 + str.30

ČJ Uč. str. 47/3 ústně + 48/4,5,6 ústně   +   do sešitu  Uč. str. 48/6

PRV Uč. str. 24 ústně

4.1.2023

M menší PS str. 41/3 + 42/1,2,3 + 44/1 + větší PS str. 29/1,2

ČJ UČ. str. 47 ústně + PS str. 35/1 nahoře + 35/1,2 dole + 36/4,5,6,7,8

 

3.1.2023

M menší PS str. 40 + 43  + větší PS str. 29/5

ČJ Uč. str. 46/1,2ústně  + 46/1a) do 9.1.2023  + opakování vyjmen. slov po L  (např. školákov, onlinecvičení)

 

21.12.2022

M větší PS str. 25/6 + 26/ 6  + 25/1,3,4+ 26/1,3,4

ČJ Uč. str. 45 ústně + PS str. 33/3,4  + 34

ČJ Písanka str. 21

20.12.2022

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na 9.1.2023 ředitelské volno.

M menší PS str.39/1,2,3  +40/1,2,3

ČJ Uč. str. 44/4 do sešitu první 2 věty +  44/4 ústně zdůvodni pravopis  +  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

19.12.2022

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na 9.1.2023 ředitelské volno.

ČJ Uč. str. 44/ústně 1,2,3  +  PS str. 33/1,2 + vyjmenovaná slova po L  chytáky  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

M menší PS str. 37 +38/1,2  +  větší PS str. 23/1,2,3 + 24/1

PRV  Uč. str. 22-23    + PS str. 30+31

 

PROSINEC

5.12. Mikulášská nadílka

14.12. Vánoční jarmark od 16.30 do 18.00  (3.A). Prodej výrobků dětí ve všech budovách školy.

Výtěžek z prodeje 3.A zůstává třídě a třída se rozhodne, jak jej využije. 

5., 7. a 8.12. Konzultace    Konzultace nejsou povinné.

Přítomni mohou být oba rodiče, stačí však jeden. 

Zápis na konzultace je možný přes Google učebnu: 3.A 2022/2023 výuka.

Prosím o pravidelné procvičování vyjmenovaných slov, čtení s porozuměním, sčítání a odčítání do 100 zpaměti, násobení a dělení do 100.

21.12.  Vánoční koncert v tělocvičně  Účast je dobrovolná. Cena 80,-Kč, prosím o zaslání do 20.12.2022.

22.12. Třídní vánoční besídka  8:00 – 12.35.

S dětmi si vyzkoušíme některé vánoční zvyky a poté si rozdají dárky. 

Prosím o pořízení drobných dárků spolužákům, které 

si děti vylosovaly (účast dobrovolná). 

 

LISTOPAD

17. 11. státní svátek

18.11. Ředitelské volno

21. 11. Policie ČR (prevence, v rámci vyučování)

ŘÍJEN

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Z výše uvedeného usnesení vyplývá, že škola na základě rozhodnutí ředitelky může umožnit nárokovým žákům čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat.  https://www.zskolovraty.cz/2022/09/21/balicek-okamzite-pomoci-prazanum/#more-31077

Kroužky online programování

Vážení rodiče, milé děti,

od října nabízíme možnost navštěvovat kroužek online programování – viz létáček na webu školy.

Online seminář pro rodiče

Vážení rodiče, dne 25. 10. od 17 hodin jsme pro Vás zajistili webinář týkající se virtuálního světa. Podrobnější informace naleznete níže.

NEZNÁMÁ ZÁKOUTÍ virtuálního světa – délka 2 h

Poznejte aktuální trendy a současné hrozby v kyberprostoru, ve kterém se pohybují vaše děti. Cílem interaktivního semináře s hranými scénkami   je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu.

  • Nebezpečí sociálních sítí (Instagram, TikTok)
  • Problematika závislosti (nomofóbie, syndrom FOMO)
  • Hraní počítačových her (s důrazem mikrotransakce)

Webinář proběhne na tomto odkazu – https://www.portusplus.cz/kolovraty/

ZÁŘÍ

SEŠITY:

AJ:  Na výuku sešit 523 a sešit na slovníček (nejlépe již
předepsaný, kde jsou tři sloupce- anglické slovíčko,
výslovnost, český překlad). Kdo má doporučení z poradny apod., koupí si sešit dle
doporučení (například 512).

ČJ: 4x   512  nebo 512 (2 pomocné linky)

M: 1x 520, 1x 523

PRV: 1x  423

Čtenářský deník (z 2.A)

 

Vážení rodiče a milé děti,
už je to tady! Prosím, sledujte školní i třídní stránky, na kterých najdete nejdůležitější informace ohledně školního roku a zejména jeho začátku.

Přeji Vám i dětem úspěšné vykročení do školního roku 2022/2023 a těším se na čtvrtek 1.9.2022.             🙂 JK

 

Organizace školního roku 2022/2023:

ZMĚNA:    Naše třída se nestěhuje. Setkáme se  v budově  K POŠTĚ (v naší třídě).

1.9.  Vyučování 8:00 – 8:45, navazuje pro přihlášené děti školní družina, nepřihlášené si vyzvednou rodiče v 8,45 (napište prosím lístek, jestli půjdou samy nebo s doprovodem). Výdej obědů od 11:00 do 12:30.

2.9. První dvě hodiny jsou třídnické práce (budeme si rozdávat pracovní sešity a učebnice),  vyučování končí podle rozvrhu v 11.40.

29.8. – 4.9. Sběr papíru

od 5.9. Výuka dle rozvrhu

6.9. Třídní schůzky od 17 hodin (budova K Poště 3.A)

8.9. Společné bubnování  – účast dobrovolná,  50,-Kč

9.9. Zahájení plavání 

 

 

Rozvrh hodin platný od 1.9.2022

1. 8.00 – 8.45 2. 8.55 – 9.40 3. 10.00 – 10.45 4. 10.55 – 11.40 5. 11.50 – 12.35 6. 12.40 – 13.25
Pondělí ČJ M ČJ PR KD
Úterý AJ M ČJ VV
Středa ČJ AJ M ČJ HV
Čtvrtek AJ M ČJ ČJ PR
Pátek M ČJ TV – plavání TV – plavání
Seznam pomůcek do 3. třídy

Penál: 2x pero , 3x tužka č. 2, 1x tužka č. 3, pastelky, ořezávátko (lépe s odpadní nádobkou), guma, pravítko (malé), nůžky, lepidlo (tuhé v tyčince)

VV + PČ: Pomůcky budou uloženy v kufříku, plastové krabici s víkem, popř. v krabici od bot

vodovky, tempery (balení 10 ks), kulatý štětec č. 6, plochý štětec č. 12, paleta, igelitová podložka na lavici (např. kus igelitového ubrusu), kelímek, modelína, voskovky (12 barev), fixy (12 barev), zástěra, tuš, špejle, lepidlo tuhé v tyčince, hadřík na štětce, velké čtvrtky A3 10 ks.

Všechny věci mohou být od loňska, pokud jsou zachovalé.

Čtvrtky tužší: velké A3 10 kusů

PLAVÁNÍ: igelitová taška, plavky, ručník, mýdlo, plavecká čepice, plavecké brýle

TV: Plátěný sáček na TV (zůstává ve škole v šatně): tričko, tepláky(legíny) nebo kraťasy, ponožky, tenisky se světlou podrážkou (nejlépe na suchý zip).

Šatna: pevné přezůvky v textilním sáčku na zavěšení

Třída: krabičku papírových kapesníků (vytahovací), trojúhelník s ryskou na rýsování

VŠE PROSÍM PODEPSANÉ: Pomůcky budeme vybírat v průběhu 1.-2.týdne školy.