základní škola Praha – Kolovraty

 

Mgr. Jana Kejřová

email: jkejrova@zskolovraty.cz

Mgr. Lenka Burešová

asistentka pedagoga

 

Vyučující AJ :

Mgr. Nikola Vilasová  email: nvilasova@zskolovraty.cz

Bc. Sc. Kateřina Mikas   email: kmikas@zskolovraty.cz

 

ČERVEN

1.6.2023 Focení tříd

Focení třídy proběhne dne 1.6.2023,  skupinek nebo jednotlivců.

Cena třídní foto 50,-Kč a skupinek/jednotlivců 40,-Kč.

 

Prosím o vyplnění:

1) mám zájem o fotografii třídy:  ano/ne

2) syn/dcera ______________se bude fotit s třídou:  ano/ne

3) mám zájem o skupinovou fotografii:  ano/ne 

     (počet skupin:………………………, s kým:……………………….)

4) mám zájem o fotografii individuální:  ano/ne

Cena třídní foto 50,-Kč a skupinek/jednotlivců 40,-Kč.

 

16.6.2023 Akademie – vystoupení 3.A

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na Školní akademii, kterou jsme připravili ke 125. výročí založení naší školy. Akademie se uskuteční 16.6. od 16.00 u návesního rybníka v Kolovratech.

Vzhledem k tomu, že se jedná o významné výročí, rádi bychom uspořádali na závěr akademie „After party 125“ pro všechny účinkující, jejich spolužáky i rodiče. V této souvislosti si vás dovolujeme požádat o pomoc při zajištění občerstvení. Maminky, babičky i tety prosíme o dary v podobě různého občerstvení – slaného či sladkého pečiva, lahůdek, ovoce…

Dobroty prosíme přinést před začátkem akce – pořadatelé budou na místě s velkým časovým předstihem. Protože platí, že: „Nemusí pršet, stačí, když kape“, budeme rádi za každou poskytnutou pochutinu. Stánek s nealkoholickými nápoji je zajištěn.

 Velice děkujeme a těšíme se 16.června u kolovratského rybníčka na naší akci!

 Učitelé a žáci Základní školy Praha-Kolovraty

 

KVĚTEN

Přihlašování žáků do školní družiny na školní rok 2023/24  – web školy

Přihlášku nutno provést elektronicky ZDE v době od 25. 5. do 23. 6. 2023.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 27. 6. 2023 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE).

Kritéria pro přijetí naleznete v záložce „Novinky školní družiny„.

 

Konzultace ve třech“ budou probíhat ve škole ve dnech 29.5., 30.5. a 1.6. 2023 (tzn. rodič a žák).

Konzultace nejsou povinné. Přítomni mohou být oba rodiče, stačí však jeden.

Zápis na konzultace je již možný přes Google učebnu: 3.A 2022/2023 výuka.

 

25.5.2023 PROPREV

ÚKOLY: 

31.5.2023

Čj Uč str. 101/2 do sešitu

Čj Čítanka str 68-69

M menší PS str.41 + větší PS str.33/1,2,3,4

 

30.5.2023

Čj Uč. str.101 ústně + PS str. 35/1dole

M menší PS str.36 + větší PS str. 30 + procvičování dělení se zbytkem  skolakov.eu

 

29.5.2023

Čj PS str. 100/ ústně+ PS str.35/1,2,3

M menší PS str.40 + PS str.32

Čj Uč str.96/1 ústně i/y

Prv Uč str.61 ústně + PS str.52-54

 

26.5.2023

M Geometrie menší PS str. 48, 49,50  + větší PS str. 36, 37 +38/1a, b,

ČJ Čítanka str. 66+67

25.5.2023

M menší PS str.39  +  větší PS str. 32/1,2,3

PRV Písemná práce + skupinová práce

24.5.2023

Čj Uč. str.99 ústně + PS str.34

M menší PS str.38 + větší PS str.31 dokončit

Čj Čítanka – vlastní čtení

23.5.2023

Čj Uč. str. 98 ústně + PS str. 33

M menší PS str. 37/3,4  +38/1 + větší PS str. 31/1,2,3

22.5.2023

Čj Uč. str.  98/1,2,3 ústně + PS str.32/2,3,4

M menší PS str.37/1,2   + větší PS str.29

Čj čtení vlastní knihy

Prv Uč. 50-60 příprava na test + PS str.51-52

 

DUBEN

5.4.2023 Ředitelské volno

6.-10.4.2023 Velikonoce

18.4.2023 Mc Donald Cup: školní kolo 3.tříd proběhne v úterý 18.4.2023 od 8.45 do 10.00hod. (sraz ve škole)

 • všichni vhodné sportovní oblečení a boty na ven (akce proběhne na fotbalovém hřišti)
 • účast dobrovolná, kdo nebude hrát, bude fandit nebo se věnovat jiným sportovním činnostem na hřišti

20.4.2023 DEN ZEMĚ – Hrusice

 • dne 20.4.2023 výlet do Hrusic, cena 140,-Kč do 19.4.2023 
 • sportovní oděv a obuv, pokrývku hlavy, baťůžek, pití, svačinu, kapesníky, kapesné, podle počasí pláštěnku    
 • sraz ve škole v 7.30, odchod na vlak
 • předpokládaný návrat do školy ve 12.45 vlakem

Účast je dobrovolná.

BŘEZEN

17.3.2023 Matematický klokan

21.3.2023 Třídní schůzky od 17.00 3.A

21.3.2023 Den otevřených dveří (informace na webu školy)

23.3.2023 Den zdraví

Mírová od 8.00-12.35

 • Žáci s sebou mají: obinadlo, šátek, batůžek se svačinou a pitím, čip na oběd.
 • odchod z budovy K Poště v 7.50 (sraz v 7.45)

 

24.3.2023 se bude třída 3.A účastnit vzdělávacího programu Šifra Mr. Brailla (svět lidí s “kouzelnou” bílou hůlkou). Účast je dobrovolná. Cena 110,-Kč.

 

Pečení chleba

 

20.4.2023 Hrusice – výlet

4.4.2023

Velikonoční dílnička + pečení

 

 

 

ÚNOR

3.2.2023  Pololetní prázdniny

6.-10.2.2023 Jarní prázdniny

14.2.2023 proběhne na naší škole testování IQ pro zájemce  (informace viz. web školy aktuality)

Tato akce je organizována ve spolupráci se společností MENSA ČR.

https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=13560

LEDEN

9.1.2023  Ředitelské volno

20. a 27.1.2023 Prodloužené plavání. Příjezd do školy ve 12.45.

31.1.2023 Vysvědčení – předávání poslední vyučovací hodinu

 

PROSINEC

5.12. Mikulášská nadílka

14.12. Vánoční jarmark od 16.30 do 18.00  (3.A). Prodej výrobků dětí ve všech budovách školy.

Výtěžek z prodeje 3.A zůstává třídě a třída se rozhodne, jak jej využije. 

5., 7. a 8.12. Konzultace    Konzultace nejsou povinné.

Přítomni mohou být oba rodiče, stačí však jeden. 

Zápis na konzultace je možný přes Google učebnu: 3.A 2022/2023 výuka.

Prosím o pravidelné procvičování vyjmenovaných slov, čtení s porozuměním, sčítání a odčítání do 100 zpaměti, násobení a dělení do 100.

21.12.  Vánoční koncert v tělocvičně  Účast je dobrovolná. Cena 80,-Kč, prosím o zaslání do 20.12.2022.

22.12. Třídní vánoční besídka  8:00 – 12.35.

S dětmi si vyzkoušíme některé vánoční zvyky a poté si rozdají dárky. 

Prosím o pořízení drobných dárků spolužákům, které 

si děti vylosovaly (účast dobrovolná). 

 

LISTOPAD

17. 11. státní svátek

18.11. Ředitelské volno

21. 11. Policie ČR (prevence, v rámci vyučování)

ŘÍJEN

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Z výše uvedeného usnesení vyplývá, že škola na základě rozhodnutí ředitelky může umožnit nárokovým žákům čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat.  https://www.zskolovraty.cz/2022/09/21/balicek-okamzite-pomoci-prazanum/#more-31077

Kroužky online programování

Vážení rodiče, milé děti,

od října nabízíme možnost navštěvovat kroužek online programování – viz létáček na webu školy.

Online seminář pro rodiče

Vážení rodiče, dne 25. 10. od 17 hodin jsme pro Vás zajistili webinář týkající se virtuálního světa. Podrobnější informace naleznete níže.

NEZNÁMÁ ZÁKOUTÍ virtuálního světa – délka 2 h

Poznejte aktuální trendy a současné hrozby v kyberprostoru, ve kterém se pohybují vaše děti. Cílem interaktivního semináře s hranými scénkami   je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu.

 • Nebezpečí sociálních sítí (Instagram, TikTok)
 • Problematika závislosti (nomofóbie, syndrom FOMO)
 • Hraní počítačových her (s důrazem mikrotransakce)

Webinář proběhne na tomto odkazu – https://www.portusplus.cz/kolovraty/

ZÁŘÍ

SEŠITY:

AJ:  Na výuku sešit 523 a sešit na slovníček (nejlépe již
předepsaný, kde jsou tři sloupce- anglické slovíčko,
výslovnost, český překlad). Kdo má doporučení z poradny apod., koupí si sešit dle
doporučení (například 512).

ČJ: 4x   512  nebo 512 (2 pomocné linky)

M: 1x 520, 1x 523

PRV: 1x  423

Čtenářský deník (z 2.A)

 

Vážení rodiče a milé děti,
už je to tady! Prosím, sledujte školní i třídní stránky, na kterých najdete nejdůležitější informace ohledně školního roku a zejména jeho začátku.

Přeji Vám i dětem úspěšné vykročení do školního roku 2022/2023 a těším se na čtvrtek 1.9.2022.             🙂 JK

 

Organizace školního roku 2022/2023:

ZMĚNA:    Naše třída se nestěhuje. Setkáme se  v budově  K POŠTĚ (v naší třídě).

1.9.  Vyučování 8:00 – 8:45, navazuje pro přihlášené děti školní družina, nepřihlášené si vyzvednou rodiče v 8,45 (napište prosím lístek, jestli půjdou samy nebo s doprovodem). Výdej obědů od 11:00 do 12:30.

2.9. První dvě hodiny jsou třídnické práce (budeme si rozdávat pracovní sešity a učebnice),  vyučování končí podle rozvrhu v 11.40.

29.8. – 4.9. Sběr papíru

od 5.9. Výuka dle rozvrhu

6.9. Třídní schůzky od 17 hodin (budova K Poště 3.A)

8.9. Společné bubnování  – účast dobrovolná,  50,-Kč

9.9. Zahájení plavání 

 

 

Rozvrh hodin platný od 1.9.2022

1. 8.00 – 8.45 2. 8.55 – 9.40 3. 10.00 – 10.45 4. 10.55 – 11.40 5. 11.50 – 12.35 6. 12.40 – 13.25
Pondělí ČJ M ČJ PR KD
Úterý AJ M ČJ VV
Středa ČJ AJ M ČJ HV
Čtvrtek AJ M ČJ ČJ PR
Pátek M ČJ TV TV
Seznam pomůcek do 3. třídy

Penál: 2x pero , 3x tužka č. 2, 1x tužka č. 3, pastelky, ořezávátko (lépe s odpadní nádobkou), guma, pravítko (malé), nůžky, lepidlo (tuhé v tyčince)

VV + PČ: Pomůcky budou uloženy v kufříku, plastové krabici s víkem, popř. v krabici od bot

vodovky, tempery (balení 10 ks), kulatý štětec č. 6, plochý štětec č. 12, paleta, igelitová podložka na lavici (např. kus igelitového ubrusu), kelímek, modelína, voskovky (12 barev), fixy (12 barev), zástěra, tuš, špejle, lepidlo tuhé v tyčince, hadřík na štětce, velké čtvrtky A3 10 ks.

Všechny věci mohou být od loňska, pokud jsou zachovalé.

Čtvrtky tužší: velké A3 10 kusů

PLAVÁNÍ: igelitová taška, plavky, ručník, mýdlo, plavecká čepice, plavecké brýle

TV: Plátěný sáček na TV (zůstává ve škole v šatně): tričko, tepláky(legíny) nebo kraťasy, ponožky, tenisky se světlou podrážkou (nejlépe na suchý zip).

Šatna: pevné přezůvky v textilním sáčku na zavěšení

Třída: krabičku papírových kapesníků (vytahovací), trojúhelník s ryskou na rýsování

VŠE PROSÍM PODEPSANÉ: Pomůcky budeme vybírat v průběhu 1.-2.týdne školy.