základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Mašková, mail: dmaskova@zskolovraty.cz

__________________________________________________________________

Od 6. 3. 2023 je možné v rámci obědů volit ze dvou příloh a to 1x týdně (zpravidla ve středu). Automaticky mají všichni nastavenu volbu 1. Výběr je možné provádět přímo v jídelně nebo v aplikaci.

 

V úterý 21. 3. 2023 se konají třídní schůzky.

Ve středu 5. 4. 2023 mají děti ředitelské volno.

__________________________________________________________________

Vážení rodiče,

v rámci výuky německého jazyka pořádáme školní zájezd na Drážďanské adventní trhy pro „němčináře“.

Dne 19.10.2022 žáci obdrželi přihlášku s informacemi, tuto prosíme předat učitelce NJ 20.10. 22 nebo v pátek 21.10.22. Celkovou částku 625 Kč v hotovosti předají žáci do 7.11.22 pí uč. Chalupové nebo Nejedlé.

Odjíždí se v 8:00 hod od budovy školy Dřevostavby, návrat je v cca 20:00 ke škole. Během dne děti absolvují s průvodcem prohlídku města, návštěvu Muzea hygieny a poté Adventní trhy v centru.

Zde je plánovaný rozchod (pro žáky, kteří předají souhlas zákonného zástupce s rozchodem). Případné dotazy prosíme mailem: lnejedla@zskolovraty.cz

___________________________________________________________________

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 odpadá výuka Německého jazyka (7. a 8. vyučovací hodina).

Informace o průběhu zahájení školního roku 2022/2023:

Čtvrtek 1. 9. 2022

 • zahájení ŠR 2022/2023 ve třídě: 8:00 – 8:45, konec vyučování 8:45
 • oběd ve školní jídelně se vydává od 11:00 do 12:30

 

Pátek 2. 9. 2022

nutné již přezůvky

 • první 2 vyučovací hodiny: třídnické práce (rozdávání učebnic, pracovních sešitů a klíčů od šatních skříněk)
 • poté výuka dle rozvrhu platného na ŠR 2022/2023, rozvrh naleznete ZDE
 • vyučování končí nejpozději ve 12:35

 

Od pondělí 5. 9. 2022

 • výuka dle rozvrhu

 

Od úterý 6. 9. 2022

 • každý sudý školní týden (tj. poprvé v úterý 6. 9. 2022) bude Povinně volitelný předmět (2 vyučovací hodiny) dle výběru. V liché týdny úterní odpolední vyučování není.

V úterý 6. 9. 2022 od 17:00 se konají třídní schůzky v kmenové třídě.

 

Pomůcky:  na nový školní rok pomůcky/sešit ve stejném rozsahu jako v minulém šk. roce + plášť (nebo košili) na chemii. Plášť nebo košile musí být ze 100% bavlny. Dále doporučujeme pořídit kalkulačku (stačí obyčejná).

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídní učitelce. Případné změny je třeba třídním učitelem zadat do školního evidenčního systému Bakalář v prvním vyučovacím týdnu, tj. do 10. 9. 2022.

______________________________________________________________

Použití webové aplikace Bakaláři – návod pro rodiče/žáky

Naše adresa systému bakalář: https://bakalari.zskolovraty.cz/

První přihlášení

Při prvním přihlášení postupujte přes zapomenuté heslo.
Do zapomenutého hesla zadejte Váš email (rodič: e-mail, který předal škole pro komunikaci, žák: e-mail přidělený školou).

Obratem Vám dorazí do e-mailové schránky zpráva s předmětem „BAKALÁŘI – změna hesla“ z adresy bakalari@zskolovraty.cz.

Ve zprávě naleznete odkaz pro vytvoření nového hesla.

V horní části formuláře máte přihlašovací jméno, to si poznamenejte.
Do formuláře zadejte 2x heslo, které budete používat pro přístup do systému bakaláři.

 

Přihlášení do systému

Pro přihlášení zadejte přihlašovací jméno, které jste si poznamenali při vytváření hesla.

Přihlašovací jméno ve tvaru Xxxxxyyyyy je vygenerováno systémem, např.: Hlava35286 (jméno nelze měnit!)

Zadejte heslo, které jste si zvolili pro přihlašování do systému bakaláři.

Po přihlášení

Nástroje

Přehled přihlášení

Zde si můžete prohlédnout přehled svých prohlášení a filtrovat si je dle zadaného časového

období. Pokud objevíte nějakou podezřelou aktivitu (např. přihlášení z IP adresy, o které nic nevíte),

doporučujeme změnit své heslo v sekci Nástroje -> Změna hesla

Propojení účtů

Pokud máte více dětí na škole, je možné jejich účty spojit do jednoho a využít jednoho

přihlášení do systému pro zobrazení informací o všech dětech. Podrobný postup, jak toto provést,

naleznete v sekci 2.2 nahoře v tomto návodu.

Nastavení

V nastavení si můžete změnit jazyk Bakalářů na angličtinu, řazení domácích úkolů, zobrazení

aktuálního rozvrhu, případně si obnovit nastavení panelů na hlavní stránce

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo tabletu.

z příslušného obchodu, odkazy na aplikace najdete na přihlašovací stránce.

Po její instalaci zapište adresu https://bakalari.zskolovraty.cz/,

zadejte vaše uživatelské jméno a heslo, které jste si vytvořili.

Mobilní aplikace je vhodná pro rychlý přístup a přehled. Neobsahuje všechny funkcionality.

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Mašková, mail: dmaskova@zskolovraty.cz

20.10.2021 od 17:00: Webinář: Neznámá zákoutí virtuálního světa

Na základě pozitivních zkušeností z minulého školního roku jsme pro vás opět připravili webinář k problematice současných hrozeb v souvislosti s využíváním kyberprostoru. Webinář je určen pro rodiče. Více informací na hlavní stránce webu školy.

Webinář proběhne online na Youtube, registrační údaje budou k dispozici v den konání.

 

Milí žáci, těším se na vás ve středu 1. 9. 2021 v dřevostavbě v ulici Do Hlinek. Vaše třídní učitelka Daniela Mašková

 

Vážení rodiče a žáci,

zde naleznete informace o průběhu zahájení školního roku 2021/2022:

Středa 1. 9.

 • první školní testování na covid-19
 • zahájení ŠR 2021/2022 ve třídě: 8:00 – 8:45, konec vyučování 8:45
 • oběd ve školní jídelně se vydává od 11:00 do 12:30

 

 Čtvrtek 2. 9.

nutné již přezůvky

 • první 2 vyučovací hodiny třídnické práce (rozdávání učebnic a PS  + klíčů od šatních skříněk)
 • poté výuka dle rozvrhu platného na ŠR 2021/2022, rozvrh naleznete ZDE
 • vyučování končí ve 12:35

 

Pátek 3. 9.

 • výuka dle rozvrhu
 • vyučování končí ve 12:35

 

V dalších dnech již výuka dle rozvrhu platného na ŠR 2021/2022.

Pondělí 6. 9.

 • druhé školní testování na covid-19 ve třídě – po příchodu do školy, poté výuka a konec vyučování dle rozvrhu

 

Úterý 7. 9.

 • od 17:00 první třídní schůzky 6. a 7. tříd, proběhnou na dřevostavbě v příslušné kmenové třídě

Nutná rouška nebo respirátor.

Čtvrtek 9. 9.

 • třetí školní testování na covid-19 ve třídě – po příchodu do školy.

  

Prosím, pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídní učitelce. Případné změny je třeba třídním učitelem zadat do školního evidenčního systému Bakalář v prvním vyučovacím týdnu.