Základní škola Praha – Kolovraty

Školní rok 2023/2024

 

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Linhart 

email: tlinhart@zskolovraty.cz

Asistentka pedagoga: Lucie Marinčičová 

email: lmarincicova@zskolovraty.cz

 

Aktuality: 

  • Ve dnech 6.-8.9.2023 probíhá výuka dle rozvrhu. Vyučování končí celý týden nejdéle ve 12.35 hod.
  • Dne 7.9.2023 od 17:00 hod. se konají třídní schůzky. 
  • Na pátek 29.9.2023 vyhlásila paní ředitelka ředitelské volno. 

 

Důležité:

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (e-mailem) zaslat třídnímu učiteli.

V souvislosti s přechodem systému Bakaláři na nový server (cloud systém) došlo ke změně adresy do elektronické žákovské knížky. Novou adresu: https://zskolovraty.bakalari.cz/ je třeba vložit do internetového prohlížeče, popř. použít odkaz na liště na webových stránkách školy. Do mobilní aplikace je třeba se znovu přihlásit (upravit profil a vyhledat školu). Změna byla provedena v souvislosti se zlepšením stability systému. Děkujeme za pochopení.

 

Seznam pomůcek:

FY – 1x čtverečkovaný sešit A4 silnější

NJ – 2x linkovaný A5 silnější nebo 1x linkovaný A5 + slovníček

AJ – 2x linkovaný A5 silnější nebo 1x linkovaný A5 + slovníček

RJ – 1x linkovaný A4 pevné desky + spisové desky A4

MA – 1x nelinkovaný A4 silnější + 1x kostičkovaný A4 silnější

CHE – 1x nelinkovaný A4 silnější

PŘ – 1x čtverečkovaný A4 silnější (lze využít sešit z loňského roku)

ZE – 1x čtverečkovaný A4 silnější (lze využít sešit z loňského roku)

DĚ – 1x linkovaný A5 silnější

VKO – z loňského školního roku nebo linkovaný A5

HV – z loňského školního roku nebo linkovaný A5 (stačí slabší)

Bp – desky – upřesní vyučující v rámci první hodiny a domluví se přímo s žáky

ČJ – 2x 564 (linkovaný A5) + 2x 524 (linkovaný A5) + 1x 544 (linkovaný A5)

VV – 150,- Kč

Obecné – vybavený penál (psací potřeby, tužky, základní pastelky, krátké pravítko) + rýsovací pomůcky ideálně 2 sady (kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm)

 

Seznam vyučujících ve školním roce 2023/2024 

Český jazyk:  PhDr. Ivo Nechvátal

Anglický jazyk:  Bc. Veronika Holečková / RNDr. Michaela Kotzyová

Německý jazyk:  Mgr. Jana Chalupová / RNDr. Michaela Kotzyová

Ruský jazyk:  Mgr. Anna Klimec

Matematika:  Mgr. Sergey Volkov

Chemie:  Mgr. Sergey Volkov

Fyzika:  Mgr. Eva Strachotová

Informatika:  Mgr. Pavel Dovhanič

Přírodopis:  Mgr. Tomáš Linhart

Zeměpis:  Mgr. Tomáš Linhart

Dějepis: Bc. Veronika Bulínová

Výchova k občanství:  Mgr. Daniela Mašková

Výtvarná výchova: Mgr. Tomáš Linhart

Hudební výchova:  Mgr. Anna Klimec

Tělesná výchova:  Mgr. Tomáš Linhart / Bc. Veronika Bulínová

Biologická praktika:  Mgr. Daniela Mašková

(kontakty na jednotlivé vyučující najdete na: www.zskolovraty.cz – Školní rok – Zaměstnanci)