Základní škola Praha – Kolovraty

Zaměstnanci školy a jejich funkce ve školním roce 2023/2024

Mgr. Vladimíra Reinerová ředitelka školy reditel@zskolovraty.cz
Mgr. Tomáš Severa zástupce ředitelky pro 1. stupeň tsevera@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Chalupová zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň jpavlisova@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Kejřová třídní učitelka 1.A jkejrova@zskolovraty.cz
Mgr. Monika Pikardová třídní učitelka 1.B mpikardova@zskolovraty.cz
Mgr. Pavla Homolová třídní učitelka 1.C phomolova@zskolovraty.cz
Ing. Petra Voborská třídní učitelka 2.A pvoborska@zskolovraty.cz
PhDr. Petra Šťastná Veselá třídní učitelka 2.B pstastna@zskolovraty.cz
Mgr. Štěpánka Nýčová třídní učitelka 2.C snycova@zskolovraty.cz
Mgr. Veronika Hanáčková třídní učitelka 3.A vhanackova@zskolovraty.cz
Mgr. Ivana Boušková třídní učitelka 3.B ibouskova@zskolovraty.cz
Mgr. Lenka Zadražilová třídní učitelka 3.C lzadrazilova@zskolovraty.cz
Mgr. Ilona Štěrbová třídní učitelka 4.A isterbova@zskolovraty.cz
Mgr. et Mgr. Kateřina Jílková třídní učitelka 4.B kjilkova@zskolovraty.cz
Ing. Jaroslava Stejskalová třídní učitelka 4.C jsteskalova@zskolovraty.cz
Mgr. Vojtěch Zadražil třídní učitel 5.A vzadrazil@zskolovraty.cz
Ing. Petra Schoulová třídní učitelka 5.B pschoulova@zskolovraty.cz
Mgr. Jitka Pasková třídní učitelka 5.C jpaskova@zskolovraty.cz
PhDr. Ivo Nechvátal třídní učitel 6.A inechvatal@zskolovraty.cz
Bc. Veronika Holečková třídní učitelka 6.B vholeckova@zskolovraty.cz
Mgr. Tomáš Linhart třídní učitel 7.A tlinhart@zskolovraty.cz
Mgr. Anna Klimec třídní učitelka 7.B aklimec@zskolovraty.cz
Mgr. Daniela Mašková třídní učitelka 8.A dmaskova@zskolovraty.cz
Mgr. Eva Strachotová třídní učitelka 8.B estrachotova@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Chalupová třídní učitelka 9.A jpavlisova@zskolovraty.cz
Ing. Lucie Nejedlá třídní učitelka 9.B lnejedla@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Dynybilová učitelka bez třídnictví jdynybilova@zskolovraty.cz
Mgr. Pavel Dovhanič učitel bez třídnictví pdovhanic@zskolovraty.cz
RNDr. Michaela Kotzyová učitelka bez třídnictví mkotzyova@zskolovraty.cz
Mgr. Nikola Vilasová učitelka bez třídnictví nvilasova@zskolovraty.cz
Bc. Sc. Kateřina Mikas učitelka bez třídnictví kmikas@zskolovraty.cz
Bc. Veronika Bulínová učitelka bez třídnictví vbulinova@zskolovraty.cz
Mgr. Pavla Chomová učitelka bez třídnictví pchomova@zskolovraty.cz
Mgr. Sergey Volkov učitel bez třídnictví svolkov@zskolovraty.cz
Marcela Kratochvílová asistentka pedagoga v 1.C mkratochvilova@zskolovraty.cz
Bc. Jana Marešová asistentka pedagoga ve 2.B jmaresova@zskolovraty.cz
Michaela Šmídová asistentka pedagoga ve 2.B mspeldova@zskolovraty.cz
Iveta Pohorská asistentka pedagoga ve 3.A ipohorska@zskolovraty.cz
Eva Macourková asistentka pedagoga ve 3.B emacourkova@zskolovraty.cz
Mgr. Lenka Burešová MBA asistentka pedagoga ve 4.A lburesova@zskolovraty.cz
Lenka Pernica asistentka pedagoga v 5.A lpernica@zskolovraty.cz
Lucie Marinčičová asistentka pedagoga v 7.A lmarincicova@zskolovraty.cz
Bohumila Procházková asistentka pedagoga v 8.B bprochazkova@zskolovraty.cz
Jaroslava Fialová asistentka pedagoga v 9.B jfialova@zskolovraty.cz
Lenka Holubová vedoucí vychovatelka ŠD lholubova@zskolovraty.cz
Lucie Velendorfová vychovatelka ŠD lvelendorfova@zskolovraty.cz
Romana Stejskalová vychovatelka ŠD rstejskalova@zskolovraty.cz
Luďka Kvašová vychovatelka ŠD lkvasova@zskolovraty.cz
Miluše Doubravová vychovatelka ŠD mdoubravova@zskolovraty.cz
Adéla Mlejnská vychovatelka ŠD amlejnska@zskolovraty.cz
Veronika Věra Lišková vychovatelka ŠD vliskova@zskolovraty.cz
Marie Leunová vychovatelka ŠD mleunova@zskolovraty.cz
Kateřina Koudelová vychovatelka ŠD kkoudelova@zskolovraty.cz

 

Mgr. Vladimíra Reinerová metodik prevence reditel@zskolovraty.cz
Mgr. Pavla Homolová výchovný poradce pro 1. stupeň phomolova@zskolovraty.cz
Mgr. Daniela Mašková výchovný poradce pro 2. stupeň dmaskova@zskolovraty.cz
Mgr. Anna Balášová školní psycholog psycholog@zskolovraty.cz

 

Andrea Cingrová hospodářka školy hospodarka@zskolovraty.cz
Jana Vlková administrativa, správa tělocvičny jvlkova@zskolovraty.cz