základní škola Praha – Kolovraty

Zaměstnanci školy a jejich funkce ve školním roce 2022/23

Mgr. Vladimíra Reinerová ředitelka školy reditel@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Chalupová zástupkyně ředitelky jpavlisova@zskolovraty.cz
Ing. Petra Voborská třídní učitelka 1. A pvoborska@zskolovraty.cz
Mgr. Jitka Chlumecká třídní učitelka 1.B jchlumecka@zskolovraty.cz
Mgr. Štěpánka Nýčová třídní učitelka 1. C snycova@zskolovraty.cz
Mgr. Veronika Hanáčková třídní učitelka 2.A vhanackova@zskolovraty.cz
Mgr. Ivana Boušková třídní učitelka 2. B ibouskova@zskolovraty.cz
Mgr. Lenka Zadražilová třídní učitelka 2. C lzadrazilova@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Kejřová třídní učitelka 3. A jkejrova@zskolovraty.cz
Mgr. Kateřina Jílková třídní učitelka 3.B  kjilkova@zskolovraty.cz
Mgr. Pavla Homolová třídní učitelka 3.C phomolova@zskolovraty.cz
Mgr. Vojtěch Zadražil třídní učitel 4.A vzadrazil@zskolovraty.cz
Mgr. Ivana Knapová třídní učitelka 4.B iknapova@zskolovraty.cz
Mgr. Jitka Pasková třídní učitelka 4.C jpaskova@zskolovraty.cz
Mgr. Dagmar Andrlová třídní učitelka 5.A dandrlova@zskolovraty.cz
Ing. Petra Schoulová třídní učitelka 5. B pschoulova@zskolovraty.cz
Mgr. Tomáš Linhart třídní učitel 6.A tlinhart@zskolovraty.cz
Mgr. Zdeňka Goyová třídní učitelka 6.B zgoyova@zskolovraty.cz
Mgr. Daniela Mašková třídní učitelka 7.A dmaskova@zskolovraty.cz
Mgr. Eva Strachotová třídní učitelka 7.B estrachotova@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Chalupová třídní učitelka 8.A jpavlisova@zskolovraty.cz
Ing. Lucie Nejedlá třídní učitelka 8.B lnejedla@zskolovraty.cz
RNDr. Michaela Kotzyová učitelka bez třídnictví mkotzyova@zskolovraty.cz
Mgr. Nikola Vilasová učitelka bez třídnictví nvilasova@zskolovraty.cz
Mgr. Markéta Fialová učitelka bez třídnictví mfialova@zskolovraty.cz
Mgr. Anna Klimets učitelka bez třídnictví aklimets@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Dynybilová učitelka bez třídnictví jdynybilova@zskolovraty.cz
Mgr. Nonna Malá učitelka bez třídnictví nmala@zskolovraty.cz
Mgr. Pavel Dovhanič učitel bez třídnictví pdovhanic@zskolovraty.cz
Bc. Jana Marešová asistentka pedagoga v 1.A jmaresova@zskolovraty.cz
Bc. Lenka Pernica asistentka pedagoga v 1.B lmerhulikova@zskolovraty.cz
Eva Macourková asistentka pedagoga ve 2.B emacourkova@zskolovraty.cz
Andrea Štěrbová  asistentka pedagoga ve 1.B asterbova@zskolovraty.cz
Veronika Lišková asistentka pedagoga ve 4.A vliskova@zskolovraty.cz
Marcela Kratochvílová asistentka pedagoga v 5.A  mkratochvilova@zskolovraty.cz
Lucie Marinčičová asistentka pedagoga v 6.A lmarincicova@zskolovraty.cz
Bohumila Procházková asistentka pedagoga v 7.B bprochazkova@zskolovraty.cz
Jaroslava Fialová asistentka pedagoga v 8.B jfialova@zskolovraty.cz
Lenka Holubová vedoucí vychovatelka ŠD lholubova@zskolovraty.cz
Lucie Velendorfová vychovatelka ŠD lvelendorfova@zskolovraty.cz
Romana Stejskalová vychovatelka ŠD rstejskalova@zskolovraty.cz
Luďka Kvašová vychovatelka ŠD lkvasova@zskolovraty.cz
Miluše Doubravová vychovatelka ŠD mdoubravova@zskolovraty.cz
Ing. Jaroslava Stejskalová vychovatelka ŠD jstejskalova@zskolovraty.cz
Gabriela Vorlová vychovatelka ŠD gvorlova@zskolovraty.cz
Marie Leunová vychovatelka ŠD mleunova@zskolovraty.cz
Kateřina Koudelová vychovatelka ŠD kkoudelova@zskolovraty.cz

 

Mgr. Vladimíra Reinerová metodik prevence
Mgr. Pavla Homolová
výchovný poradce
Mgr. Lucie Nejedlá koordinátor ŠVP

 

Kateřina Světlíková Branišová  hospodářka školy

skaterina@zskolovraty.cz

Jana Vlková administrativa, správa tělocvičny jvlkova@zskolovraty.cz