Základní škola Praha – Kolovraty

Informace o hřišti “Na Parkáně”

 • Hřiště si může jedna organizace pronajmout maximálně na 8 hodin týdně, z toho 6 hodin ve všední dny.
 • Soboty a neděle dopoledne jsou přednostně vyhrazeny kolovratské mládeži v případě neobsazení těchto hodin v termínu, budou nabídnuty ostatní veřejnosti.
 • Jednotlivé hodiny se platí po skončení pronájmu. Za skupiny vždy platí předem určená osoba. Po zaplacení vystaví správce hřiště platební doklad.
 • Pronajímateli je vyhrazena možnost pořádat školní turnaje i v obsazených termínech za těchto podmínek: předplatitel bude dopředu vyrozuměn 1 týden dopředu, po dohodě bude poskytnut přednostně náhradní termín.
 • Pokud se nájemce nedostaví do 15 minut po smluveném čase, jeho smluvené hodiny odpadnou. Za těchto okolností si pronajímatel si vyhrazuje právo pronajmout hřiště někomu jinému.
 • Zájemci z řad podnikatelů mohou po dohodě se ZŠ umístit na hřiště svou reklamu.

Ceník pronájmů hřiště

 1. Školní děti a děti MŠ mají hřiště zdarma v rámci tělesné výchovy (dopoledne dle rozvrhu) a školní družiny (od 14:00 do 15:45 po-pá).
 2. Sportovní dětské organizace (uzavřená smlouva) 150,- Kč za 1 hodinu
 3. Sportovní organizace dospělých (uzavřená smlouva) 200,- Kč za 1 hodinu
 4. Jednotlivci – děti 150,- Kč za 1 hodinu
 5. Jednotlivci – dospělí 200,- Kč za 1 hodinu