základní škola Praha – Kolovraty

06,30 – 08,00  Volné hry, stolní hry, hry se stavebnicemi, kreslení.

12,00 – 12,30  Hygiena, oběd.

12,30 – 13,00  Klid po obědě, odpočinek, četba knihy, volné kreslení.

13,00 – 14,00  Zájmová činnost- výtvarná, pracovní, hudební, literární, společné hry.

14,00 – 15,00 (16)  Pobyt venku na hřišti, míčové hry, volné hry,hry na písku, pohybové hry. Vycházky do přírody. V době pěkného počasí jsou děti venku dvě hodiny. Pitný režim je zajištěn. Po příchodu ze hřiště – hygiena, svačina

Do 17,00   Příprava na vyučování, zájmová činnost, společné hry, volné hry

Domácí cvičení vypracovávají pouze starší děti, po písemném souhlasu rodičů. ( Od 15,00 hodin)

Režim dne je upraven podle rozvrhu dětí.