Základní škola Praha – Kolovraty

Vedoucí školního klubu: Lucie Marinčičová, email: lmarincicova@zskolovraty.cz

Školní klub je určen žákům 5. -9. ročníků, jejichž zákonní zástupci vyplní přihlášku. Činnost školního klubu bude probíhat dle druhu zájmové činnosti v budově Do Hlinek, v budově Komunitního centra, V budově Mírová a venku.

Úplata za školní klub: 100,- Kč měsíčně bez ohledu na frekvenci docházky žáka.

Činnosti školního klubu
Činnost klubu je orientována tak, aby uspokojila potřeby a zájmy žáků jak po stránce odpočinku, zábavy, sportovního vyžití, tak po stránce vzdělávání, či přípravy na vyučování. Doplňujeme a rozvíjíme s nimi poznatky z vyučování a jsme nápomocni při plnění domácích úkolů, úzce spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k sebepoznání, vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a posilujeme komunikační dovednosti.

Co členy klubu čeká? Společenské či sportovní hry, kreativní činnosti, prima povídání a plno další zábavy. Aktivity jsou samozřejmě dobrovolné. Někdo si bude chtít v klubu jen odpočinout a relaxovat, někdo si přijde zahrát hry, někdo si bude chtít v klubu plnit úkoly do školy či jen popovídat s kamarády.

Přihláška do školního klubu

Školní klub zahajuje svoji činnost od pondělí 13.11.2023. Během listopadu zveřejníme zájmové útvary. které budou v rámci školního klubu probíhat. V listopadu je školní klub bez úhrady, platba proběhne až za prosinec.

Provoz školního klubu:

Do Hlinek 12:45 – 13:45 13:45 – 14:25 14:25 – 16:00
Pondělí Chomová/Mašková
Úterý Marinčičová
Středa Nejedlá Marinčičová Šíma/Marinčičová
Čtvrtek Strachotová
Pátek Linhart

 

Půda  13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 15:00 – 16:00
Pondělí Marinčičová Šíma/Marinčičová
Úterý Procházková Procházková Šíma/Procházková
Středa
Čtvrtek Marinčičová Šíma/Marinčičová
Pátek Šíma Šíma Šíma