základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitel :          Mgr. Vojtěch Zadražil

Kontakt :                  vzadrazil@zskolovraty.cz

Asistent pedagoda : Veronika Lišková

Kontakt :                   vliskova@zskolovraty.cz

 

Rozvrh hodin na školní rok 2022 -2023

 8.00 – 8.45  8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25
Pondělí Aj Čj M Hv Čj
Úterý Čj M Aj Tv           Tv
Středa M Čj Čj VL – Z  
Čtvrtek Čj M Aj KD  
Pátek M Čj VL – D Vv Vv  

Domácí úkoly na týden 30.9. – 7.10.

úkoly Čj : písemně do sešitu Čj – D ,

učebnice str. 14, cv.2 + 2b – doplnit i/y a za vyznačená slova napsat do závorky slova bez citového zabarvení,

PS str. 12, cv.1 nahoře  + 1 a, b, c, d, e, f, g

V týdnu od 3.10. do 7.10. bude blok MATEMATIKY – GEOMETRIE – přinést si pravítko s ryskou, dlouhé pravítko a tužku č.3

úkoly Mpísemně do sešitu Matematika D,

učebnice str. 19, cv. 10 – slovní úloha (zápis, výpočty,odpověď),

učebnice str.20, cv. 24 – vypočítat písemně.

učebnice str.20, cv.32 – dělení se zbytkem, vypočítat  na řádku a zapsat zbytek.

VL -Z : dlouhodobý úkol do 5.10.

napsat referát/prezentaci o vzniku a autorech české hymny.

Je možné tvořit samostatně, případně ve dvojici.

 

Ve druhém pololetí školního roku bude probíhat plavecký výcvik ( Říčany –  Fialka).

Akce školy / třídy – září/říjen 2022:

3.10. – 9.10. – školní sběrová akce.

8.10. sobotní výlet na kolech pro zájemce ( podle lepší předpovědi počasí), sraz v 10:00 na školním dvoře, návrat 14:00, trasa : Kolovraty, Říčany, Strašín, Křenice, Kralovice, Kolovraty – cca 20 km, s sebou: připravené kolo, helma, vhodné oblečení, prstové rukavice, malý batoh se svačinou, kapesné.

25.10. – návštěva knihovny v Kolovratech.

 

SEZNAM POMŮCEK:

Sešity zakoupím z třídního fondu.

Penál: 2 ořezané tužky č. 2, 1 tužka č. 3, 2 měkké tužky na kreslení, základní pastelky, fixy, ořezávátko,  guma, malé pravítko na podtrhávání, nůžky, pero , tuhé lepidlo (např. Kores)

M: kružítko, trojúhelník nebo dlouhé pravítko 30 cm

Kufřík na Vv:  vodovky, tempery, několik menších a větších štětců, paleta na míchání barev, černý permanentní fix, igelitová podložka na lavici (např. kus igelitového ubrusu), kelímek, modelína, voskovky, sada suchých pastelů, černá tuš, tekuté lepidlo (např. Herkules),  pracovní triko nebo zástěra

Plátěný sáček na Tv: tričko, tepláky, tenisky se světlou podrážkou

Šatna: pevné přezůvky v textilním sáčku na zavěšení (ne pantofle).

Třída: 20 čtvrtek A4

Balení papírových kapesníků.