základní škola Praha – Kolovraty

Koncepce výuky anglického jazyka ve školním roce  2020/2021

 

1. třída        –

2. třída       1 hodina týdně

3. třída       3 hodiny týdně

4. třída       3 hodiny týdně

5. třída       3 hodiny týdně

6. třída       3 hodiny týdně

 

Dopis rodičům žáků 2.- 6. tříd – Nové učebnice angličtiny

Vážení rodiče,
letos bude vaše dítě používat k učení se angličtiny nové učebnice, které jsou součástí devítidílné série učebnic pro základní vzdělávání, jejichž cílem je objevování. Silný důraz je kladen na výuku jazyka prostřednictvím příběhů, písní, vytváření hodnotové orientace a s využitím mezipředmětových vztahů. Jak se kurz vyvíjí od Let´s Explore (2. třída) přes Explore Together (3. + 4. třída) k  Project Explore (6. – 9. třída), dětem jsou průběžně nabízeny možnosti učit se jazyk a používat ho v reálných situacích. Základním konceptem a hlavním motivačním faktorem je zkoumání a objevování. Děti se samy stávají průzkumníky tím, jak se učí nový jazyk a objevují svět kolem sebe.
Celá série je modernizací známé řady Happy House a Happy Street. S novou dobou však přichází i nové zpracování obsahu, pojetí a technické podpory. Kromě inovativního a motivujícího obsahu přináší také příležitosti pro vlastní projev a rozvoj žáků. Klíčovým prvkem je slučování imaginárních a reálných prvků v rámci jednoho centrálního tématu v každé lekci. Téma je zkoumáno různými způsoby, které dětem umožňují získat důvěru ve vlastní schopnost pochopit téma a hovořit o něm. Příběhy, stránky s mezipředmětovými vztahy, lekce s využitím DVD, rozhovory, hry, prezentace slovní zásoby a mluvnice a řada dalších prvků poskytují spoustu informací, motivace a příležitostí.
V učebnici najdete sekce „Hotovo“, kde jsou návrhy činností pro žáky, kteří skončí práci dříve než ostatní. Pracovní listy Support poskytují navíc procvičování slovní zásoby pro žáky, kteří učivo potřebují upevnit. V pracovních listech Catch-up pro žáky, kteří učivo zameškali, je opakování základní slovní zásoby a gramatických struktur z předchozích učebnic nebo lekcí a má pomoci žákům zopakovat si zameškané učivo. Prostřednictvím motivačních cvičení si prohloubí své znalosti i z dalších předmětů, např. z přírodovědy, výtvarné výchovy a zeměpisu.
Rodičovská podpora a povzbuzení jsou pro každé dítě neocenitelné a pomáhají mu s inspirací a motivací ke školní práci. Vyzvěte své dítě, aby vám ukazovalo to, co ve škole probírali. Mohou to být vypracovaná cvičení v učebnici a v pracovním sešitě nebo vám může vyprávět o příbězích a zazpívat písničky, které se učili. Pro rodiče je také připravena webová stránka, kde najdete řadu dobrých rad, jak dítěti pomáhat s učením angličtiny. (www.oup.com/elt/oxfordparents)
Doma nebo na výletech vybízejte své dítě, aby hledalo cokoli anglického kolem sebe, aby shromažďovalo předměty, které jsou anglické nebo na sobě mají napsáno něco v angličtině. To mu pomůže vnímat angličtinu jako skutečný způsob komunikace.
Předem vám děkuji za zapojení se do procesu učení vašeho dítěte.

S pozdravem,
RNDr.Michaela Kotzyová / vedoucí metodického sdružení Aj/