základní škola Praha – Kolovraty

Třída 3.B

                                                   ZÁPIS DO MŠ, pojištění, školní řád :: MŠ Tajovského

 

                                                        Vážení rodiče a milé děti, vítejte ve školním roce 2022/2023.

                       

Třídní učitelka: Mgr. et. Mgr. Kateřina Jílková

email: kjilkova@zskolovraty.cz

Vyučující matematika: Mgr. Vladimíra Reinerová

email: reditel@zskolovraty.cz

Vyučující anglický jazyk: Bc.Sc. Kateřina Mikas, Mgr. Nikola Vilasová

email: kmikas@zskolovraty.cz,  nvilasova@zskolovraty.cz

Konzultace dle osobní domluvy.

____________________________________________________________________

Rozvrh hodin

 8.00 – 8.45  8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25
Pondělí Čj M Aj M KD
Úterý Čj M Aj Prv Čj
Středa Čj Čj Aj Hv  
Čtvrtek Tv Tv Čj Prv  
Pátek Čj M M Čj Vv  

Akce školy / třídyzáří 2022:

 

 

SEZNAM POMŮCEK

Školní rok 2022/ 2023

1. Prosím zachovat z 2. třídy

– čtenářský deník

– matematiku PS 6 + Matýska (fialové) – ve škole

– kufřík

– desky BOVYS

– tabulku

2. Seznam pomůcek do 3. třídy

Penál: 2x pero , 3x tužka č. 2, 1x tužka č. 3, pastelky, ořezávátko (lépe s odpadní nádobkou), guma, pravítko (malé), nůžky, lepidlo (tuhé v tyčince)

M: kružítko, trojúhelník, dlouhé pravítko 30 cm, mazací tabulka

Vv a Pč:    Pomůcky budou uloženy v kufříku, plastové krabici s víkem, popř. v krabici od bot

vodovky, tempery (balení 10 ks), kulatý štětec č. 6, plochý štětec č. 12 (a dva menší a větší štětce – např. 1x plochý štetec č. 20), paleta, igelitová podložka na lavici (např. kus igelitového ubrusu), kelímek, modelína, voskovky (12 barev), fixy (12 barev), zástěra, tuš, špejle, lepidlo tuhé v tyčince, hadřík na štětce, velké čtvrtky A3 10 ks, malé čtvrtky A4 10 ks, popisovač Centropen 4611 Liner, Centropen Permanent marker M černá 2846.

Všechny věci mohou být od loňska, pokud jsou zachovalé. Sešity a další drobnosti koupím z třídního fondu.

Plátěný sáček na Tv: tričko, tepláky/legíny, tenisky se světlou podrážkou

Šatna: pevné přezůvky v textilním sáčku na zavěšení (pokud možno, ne pantofle).

Třída: balení papírových kapesníků.

Vše prosím podepište.

Probrané učivo pro nepřítomné žáky:
Český jazyk 5.9 – 9.9. Učebnice pracovní sešit ČJ  1.díl písanka 1 sešit ČJ čítanka jiné
pondělí Opakování 2. tř.

 • dělení hlásek
 • tvrdé a měkké slabiky
 • u, ú, ů
úterý Str. 4 / cv. 1 (a, b)

cv. 2 (a, b, c)

cv. 3 (a, b, )

Opakování 2. tř.

 • dělení hlásek
 • tvrdé a měkké slabiky
 • u, ú, ů
středa Str. 4 / cv. 4 (a) Str. 2 /cv. 1, 2, 3, 4 Hlásková stavba
čtvrtek Str. 5 / cv. 5 (a) Str. 2 /cv. 5, 6 Opakování 2. tř.

 • hlásková stavba
pátek Str. 5 / cv. 6, 8 Str. 1, 2 Čtení

 

Matematika týden 5.-9.9.
Učebnice- fialová 6. díl pracovní sešit Matýsek jiné
pondělí (2hodiny) str. 21 cv 1 (2 sloupečky) Procvičování sčítání a odčítání s přechodem.

Porovnávání čísel.

Číslo na číselné ose 0-100

úterý str. 21 cv. 1 (další 2 sloupečky)
pátek (2hodiny) –

část budeme věnovat vždy geometrii

str. 36 cv. 1.2 str. 18 cv 1,2

str. 17 – geometrie – kdo neměl, doplnil si, opakovali jsmesi měření úseček a zápis délky úsečky

 

cv. 2 – 2 sloupečky, rychlíci mohou udělat včechny sloupečky, pro rychlíky cv. 3 dobrovolné

 

Prvouka učebnice pracovní sešit jiné
úterý Povídání o škole a chování ve třídě.
čtvrtek Str. 6 Škola a okolí, rostliny, značky, prostředí

 

ČTENÍ – každý den 1 strana z vlastní knihy HLASITÉ ČTENÍ

MATEMATIKA – každý den procvičovat násobení a dělení zpaměti

Český jazyk 12.09 – 16.09. Učebnice pracovní sešit ČJ  1.díl písanka 1 sešit ČJ čítanka jiné
pondělí Str. 7/ cv.2, 3 (a, b, c) Str. 3 / cv. 7 (a, b, c, d) DÚ prac. seš. str. 4/ cv.2, 4
úterý Str. 6 /cv. 1  Str. 3/ cv. 1 (a, b) Opakování 2. tř.

 • u, ú, ů
středa Str.7/cv.1, 4 Opis, opakování tvrdé, měkké slabiky, hlásková stavba Čtení – Děti z Bullerbynu
čtvrtek Str.8/cv.5, 6 Podle prac. seš. str. 3/ cv. 1 napsat na papír krátké vyprávění (do deseti vět) Sloh
pátek Str.9/cv.1, 2,3 Str. 3 Procvičování psaní ú, ů, u;  psaní i. í/ y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách

 

Matematika 12.9. – 16.9.
Učebnice pracovní sešit Matýsek jiné
pondělí (2hodiny) Str. 37/ cv. 1,2 – kdo nedokončil, dokončí si doma 🙂

Str. 38/cv.1,3

Str. 39 cv.1

str. 19 cv. 2 (2 sloupečky)

rychlíci cv. dokončili celé a někteří vypracovali i cv. 3

úterý Str. 35 a slovní úlohy na str. 36-39 Procvičovat násobky 2-5
pátek (2hodiny) Uč. str. 40 – celá

Geometrie: Uč. str. 1 celá

Geometrie: Ps. str. 1/ cv. 1,2 str. 21/cv. 2 – 1 sloupeček, rychlíci 2-3 sloupečky. Procvičujeme příklady se závorkou.

 

Prvouka 12. 09. – 16. 09. učebnice pracovní sešit jiné
úterý Str. 7/ celá (povídáme si o pravidlech, slušném chování a zdvořilosti)
čtvrtek Str. 5 celá DÚ prac. seš. str. 6 celá do 20. 09.

 

 

Český jazyk 19.09.-23.09. Učebnice pracovní sešit ČJ  1.díl písanka 1 sešit ČJ čítanka jiné
pondělí Str. 10/cv. 1 (a)

Str. 10/cv.3

Str. 6/ cv. 2 Procvičování psaní ú, ů, u;  psaní i. í/ y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
úterý Str. 10/ cv. 2 (a, b) Str. 6/ cv. 1, 3 Str.4 DÚ prac. seš. str. 6/ cv. 4 (a, b, c)
středa Str. 11 /cv. 4 (b, c) do sešitu školního

Str. 11/ cv. 6 ústně

DÚ prac. seš. str. 7/ cv. 6
čtvrtek Diktát

učebnice str. 11/cv. 7

Procvičování psaní ú, ů, u;  psaní i. í/ y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
pátek Str. 11/ cv. 5 (zkusit zopakovat ústně, co jsme si zapamatovali) Str. 7/ cv. 7 (a, b)

Popis zvířete na papír

 

Matematika 19. – 23.9
Učebnice pracovní sešit Matýsek jiné
pondělí (2hodiny) Str. 41 cv. 3 – určování času

Str. 43 cv. 1,2 – násobky 6

Str. 25 cv.2

Str. 27 cv. 1,2 (co kdo zvládl, rychlíci i cv. 3)

Slovní úlohy:
Str. 23 cv. 1 a str. 24 – co kdo zvládl.

Opakovali jsme hodiny.
Hráli jsme pexeso na: ZDEZačali jsme násobky 6 a jde nám to skvěle :-).
úterý Str.  44 cv. 1,2,3 Do sešitu 2 sloupečky na násobení 6 (prvnní cvičení): ZDE

Procvičovali jsme násobky 6 a násobení na: ZDE

DÚ – Uč. str.44 cv.4 (na pátek)

pátek (2hodiny) Str. 45 cv. 1 dělení 6

Geometrie str. 3, cv. 1,2,3 (do sešitu)

Geometrie PS – Str. 2 celá strana Str. 28 cv. 1,2 a rychlíci cv.3 Procvičovali jsme:

 • násobilku
 • sčítání s přechodem (zvládli jsme i přes 100)
 • sudá a lichá čísla

 

Prvouka 19.09. – 23. 09. učebnice pracovní sešit jiné
úterý Str. 8 ČT Edu – bezpečnost na cestě
čtvrtek Bezpečnost na kole, vybavení

 

 

Český jazyk 26.09.-30.09.

 

Učebnice pracovní sešit ČJ  1.díl písanka 1 sešit ČJ čítanka jiné
pondělí Rozbor diktátu – kontrola

Procvičování – pracovní listy (ú, ů, u;  psaní i. í/ y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách)

úterý Procvičování – pracovní listy (ú, ů, u;  psaní i. í/ y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách)
středa
čtvrtek
pátek

 

Matematika 26. -30.9.
Učebnice pracovní sešit Matýsek jiné
pondělí (2hodiny) str. 45 cv. 2
str. 46/ cv. 1-4
str. 47 cv. 1
str. 23 cv.2 Stále procvičujeme násobilku 1-6
Začali jsme násobky 7 – procvičovat můžete ZDE
S pomocnou tabulkou (většinou nebyla potřeba) si děti vypočítaly do sešitu 1-2 sloupečky z portálu  ZDE
úterý
pátek (2hodiny)

 

Prvouka 26. 09. – 30.09. učebnice pracovní sešit jiné
úterý Str. 8/cv. 1, 2, 3 Opakování – bezpečnost na cestě do školy
čtvrtek

 

Český jazyk Učebnice pracovní sešit ČJ  1.díl písanka 1 sešit ČJ čítanka jiné
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

 

Matematika Učebnice pracovní sešit Matýsek jiné
pondělí (2hodiny)
úterý
pátek (2hodiny)

 

Prvouka učebnice pracovní sešit jiné
úterý
čtvrtek

 

 

Český jazyk učebnice pracovní sešit písanka sešit ČJ čítanka jiné
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

 

Matematika Učebnice pracovní sešit Matýsek jiné
pondělí (2hodiny)
úterý
pátek (2hodiny)

 

Prvouka učebnice pracovní sešit jiné
úterý
čtvrtek