základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitelka Mgr. Eva Strachotová, mail: estrachotova@zskolovraty.cz

Třídnická hodina: každé liché úterý 6. vyučovací hodinu.

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 odpadá výuka Německého jazyka (7. a 8. vyučovací hodina). Eva Strachotová

 

Milí žáci, těším se na vás ve čtvrtek 1. 9. 2022 v dřevostavbě v ulici Do Hlinek. Vaše třídní učitelka Eva Strachotová

Informace o průběhu zahájení školního roku 2022/2023:

 

Čtvrtek 1. 9. 2022

  • zahájení ŠR 2022/2023 ve třídě: 8:00 – 8:45, konec vyučování 8:45
  • oběd ve školní jídelně se vydává od 11:00 do 12:30

 

Pátek 2. 9. 2022

nutné již přezůvky

  • první 2 vyučovací hodiny: třídnické práce (rozdávání učebnic, pracovních sešitů a klíčů od šatních skříněk)
  • poté výuka dle rozvrhu platného na ŠR 2022/2023, rozvrh naleznete ZDE
  • vyučování končí nejpozději ve 12:35

 

Od pondělí 5. 9. 2022

  • výuka dle rozvrhu

 

Od úterý 6. 9. 2022

  • každý sudý školní týden (tj. poprvé v úterý 6. 9. 2022) bude Povinně volitelný předmět (2 vyučovací hodiny) dle výběru. V liché týdny úterní odpolední vyučování není.

V úterý 6. 9. 2022 od 17:00 se konají třídní schůzky v kmenové třídě.

 

Pomůcky:  na nový školní rok pomůcky/sešit ve stejném rozsahu jako v minulém šk. roce + plášť (nebo košili) na chemii. Plášť nebo košile musí být ze 100% bavlny. Dále doporučujeme pořídit kalkulačku (stačí obyčejná).

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídní učitelce. Případné změny je třeba třídním učitelem zadat do školního evidenčního systému Bakalář v prvním vyučovacím týdnu, tj. do 10. 9. 2022.