základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitelka: Mgr. Petra Schoulová                                          pschoulova@zskolovraty.cz

Konzultační hodiny dle domluvy

Ostatní vyučující:

Aj – Mgr. Anna Klimets a RNDr. Michaela Kotzyová

Vl – Mgr. Dagmar Andrlová

TV – Ing. Jaroslava Stejskalová

 

Milí rodiče, nekupujte dětem sešity ani čtvrtky či barevné papíry, nakoupím je sama.

Od 2.9.2022 vyučování dle rozvrhu hodin: 5. B

        1.
8.00 – 8.45
         2.
8.55 – 9.40
           3.
10.00 – 10.45
           4.
10.55 – 11.40
           5.
11.50 – 12.35
         6.
12.45 – 13.20
Pondělí Čj Vl M Cj L
Úterý M Čj Aj KD
Středa Vl Aj M Čj IKT
Čtvrtek Aj Čj M G ČJ L Vv Vv
Pátek TV TV Čj HV PC

 

AKTUALITY:

 

Informace k úvodu školního roku 2022/2023

Říjen

3. -9.10. Kontejner na sběr papíru

6. 10. dopravní výchova

10.10. volby do školské rady

12.10. – geopark Říčany, Do Nitra kamenů

26. a 27. 10. podzimní prázdniny

Kontejner na papír je přistaven ve dvoře budovy na Mírové ulici, a to v termínu 29. 8. – 4. 9.

  • 1.9.  začíná vyučování v 8:00 a končí v  8:45, přízemí vlevo
  • 1.9.  budou obědy vydávány v době od 11:00 do 12:30
  • úterý 6. 9.  třídní schůzky od 17 hod
  • středa 7. 9. společné bubnování
  • středa 14. 9. geopark Říčany
  • úterý 27. 9. cyklovýlet s městskou policií
  • pátek 30.9.  Výlet do minulosti, říčanské muzeum
  • Pomůcky do 5. třídy
  • sešity, čtvrtky a barevné papíry nakoupím hromadně z třídního fondu
  • kufřík doplněný o vypotřebované věci – tuš, suché pastely, voskovky, tempery, vodovky, modelínu, lepidlo, hadřík na vysoušenípenál se základními pastelkami, 2 pera, 2 tužky č. 2 a jednu č. 3 na rýsování, malé pravítko na podtrháváníkružítko, dva trojúhelníky s ryskoutělocvik v sáčku jako obvyklepřezůvky v sáčku jako obvykle

Základní škola a mateřská škola Hovorčovice

_____________________________________________________________________