Základní škola Praha – Kolovraty

Školní rok 2023/24

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Mašková 

email: dmaskova@zskolovraty.cz

 

Harmonogram prvního týdne:

4.9.

  • v 8:00 zahájení školního roku v kmenových třídách, konec vyučování v 8:45
  •  oběd se vydává od 11: 00 do 12:30 hod
  •  následující dny jsou obědy vždy po skončení výuky

 

5.9.

  • třídnické práce, oběd kolem 12.35
  • od 17:00 třídní schůzky v kmenových třídách

 

6.-8.9.

  • výuka dle rozvrhu.

Vyučování končí celý týden nejdéle ve 12.35 hod.

 

Pomůcky pro nový školní rok:

Žáci mohou pokračovat v sešitech pro jednotlivé předměty.

Pokud je potřeba koupit nový:

ČJ: 4x malý linkovaný sešit

M: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko + tuhy, mikrotužka + tuhy (nebo dvě tužky č.2 a 3.), ořezávátko, velký nelinkovaný sešit (nebo čtverečkovaný), kalkulačku s odmocninou

Fy: velký čtverečkový sešit

Angličtina: velký, silný linkovaný sešit (např. 444 nebo 464), spisové desky A4

Výchova k občanství: sešit malý linkovaný

Výchova ke zdraví: malý linkovaný

Přírodopis: velký, silný nelinkovaný sešit

Dějepis: silný blok v pevných deskách

Chemie: nelinkovaný, velký sešit, bílý plášť

Zeměpis: velký sešit dle výběru

Němčina: malý linkovaný sešit

Občanská výchova: velký nelinkovaný sešit

Vaření: malý sešit