Základní škola Praha – Kolovraty

Název projektu: Zelená učebna ZŠ Praha-Kolovraty

Tento projekt je spolu financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je zlepšení stavu zahrady ZŠ Praha-Kolovraty a vytvoření Zelené učebny (jurty) s řadou instalací.

Projekt tvoří prostředí pro praktickou environmentální výchovu žáků a široké komunity a podporuje biodiverzitu lokality.

rámci projektu vznikla Zelená učebna pro celoroční využití, výukové záhony a  informační tabule.

Zahradu bude využívat nově otevřený přírodovědný kroužek.

Naše venkovní učebna – jurta o průměru 7m s krytou terasou o rozměrech 3x4m je celoročně obyvatelná, vybavená kamny, kuchyňkou a drobným nábytkem.

V areálu školy v ulici Albíny Hochové vznikly vyvýšené záhony pro podporu biodiverzity na pozemku. Součástí jsou též budky pro ptáky a
hmyzí domky, kůlna na nářadí a vysázené nové stromy.

 

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz