Základní škola Praha – Kolovraty

Projekt zelené učebny při základní škole Praha-Kolovraty

Projekt je financován z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 a spolufinancován MČ Praha-Kolovraty.

 

Projekt Kolovraty 002

Projekt ZŠ a ŠD Kolovraty 002 byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální podpora – školní asistent ZŠ, školní speciální pedagog ZŠ, školní psycholog ZŠ, kariérový poradce ZŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a inovativní vzdělávání žáků v ZŠ.

Dále je cílem projektu vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002001

_____________________________________________________________________

ZDE

_____________________________________________________________________

Projekty spolufinancované EU

Název projektu: ZŠ Kolovraty 81
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018035
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 679 635 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_20_081 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu v ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, extrakurikulární a rozvojové aktivity jako je klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a projektový den ve výuce.

Nastavené šablony:

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/9 Využití ICT ve výuce v ZŠ

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

3.II/11 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 Projektový den ve výuce

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA VYBAVENÁ DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI