Základní škola Praha – Kolovraty

Školní rok 2023/24

Třídní učitel: PhDr. Ivo Nechvátal inechvatal@zskolovraty.cz

konzultační hodiny po domluvě podle potřeby

 

Důležité:

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (e-mailem) zaslat třídnímu učiteli.

 

Aktuality: 

4.9.  zahájení školního roku v 8.00 hod. v kmenových třídách. Konec vyučování v 8.45 hod. Oběd 4. září se vydává od 11.00 hod. do 12.30 hod., následující dny vždy po skončení výuky.

5.9.  první dvě vyučovací hodiny proběhnou třídnické práce, pak následuje výuka podle rozvrhu.

6.- 8.9.  výuka dle rozvrhu. Vyučování končí celý týden nejpozději ve 12.35 hod.

 

Třídní schůzka pro rodiče žáků 6. A se koná v úterý 5. 9. 2023 v 17.00 hod. v kmenové třídě.