základní škola Praha – Kolovraty

 

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Linhart 

email: tlinhart@zskolovraty.cz

Asistentka pedagoga: Lucie Marinčičová 

email: lmarincicova@zskolovraty.cz

 

    Prázdniny           2022/2023
Vánoční pátek 23. 12. 2022  – pondělí  2. 1. 2023
vyučování začne v úterý 3. 1. 2023
Pololetní pátek 3. 2. 2023
Jarní pondělí 6.2 2023 – neděle 12.2.2023
Velikonoční čtvrtek 6. 4. 2023
Hlavní sobota 1. 7. 2023 – neděle 3. 9. 2023

 

Ředitelská volna pátek 18.11.2022

 

Pravidla omlouvání žáků

 

 1. Zákonný zástupce je povinen do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti informovat o důvodu nepřítomnosti třídního učitele, asistenta pedagoga (v případě jejich nepřítomnosti zastupujícího třídního učitele, zástupce ředitele nebo ředitele školy)
 2. Po ukončení absence žáka (nejpozději do 3 dnů od návratu do školy) zákonný zástupce zapíše a podpisem potvrdí absenci do Omluvného listu nebo absenci omluví v Bakalářích. 
 3. Omlouvání žáků v průběhu absence nebo před plánovanou absencí je možno provést jedním z těchto způsobů:
  1. pomocí aplikace Bakaláři
  2. autorizovaným (registrovaným) e-mailem třídnímu učiteli nebo na reditel@zskolovraty.cz
  3. písemně v Omluvném listě
  4. osobně nebo telefonicky přímo třídnímu učiteli nebo na 267 712 795, 267 711 445, 222 360 132

 

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídnímu učiteli.