základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Miháliková

email: vmihalikova@zskolovraty.cz

 

Informace o průběhu zahájení školního roku 2022/2023:

Čtvrtek 1. 9. 2022

  • zahájení ŠR 2022/2023 ve třídě: 8:00 – 8:45, konec vyučování 8:45 (rozdávání klíčů od šatních skříněk)
  • oběd ve školní jídelně se vydává od 11:00 do 12:30

 

Pátek 2. 9. 2022

nutné již přezůvky + batoh na učebnice

  • první 2 vyučovací hodiny: třídnické práce (rozdávání učebnic, pracovních sešitů)
  • poté výuka dle rozvrhu platného na ŠR 2022/2023, rozvrh naleznete ZDE
  • vyučování končí nejpozději ve 12:35

 

Od pondělí 5. 9. 2022

  • výuka dle rozvrhu

 

V úterý 6. 9. 2022 od 17:00 se konají třídní schůzky v kmenové třídě.

 

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídní učitelce. Případné změny je třeba třídním učitelem zadat do školního evidenčního systému Bakalář v prvním vyučovacím týdnu, tj. do 10. 9. 2022.