základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Linhart 

email: tlinhart@zskolovraty.cz

Asistentka pedagoga: Lucie Marinčičová 

email: lmarincicova@zskolovraty.cz

 

Důležité:

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídnímu učiteli.

 

Aktuality: 

17.3.2023    Ve středu 22.3. v 17:00 proběhnou třídní schůzky.

17.3.2023    Ve středu 22.3. navštívíme v rámci vyučování Galerii Rudolfinum. S sebou: dobrá obuv, deštník, psací potřeby, svačina, pití, lítačka nebo lístky do vlaku a na tramvaj.

7.3.2023     Od tohoto týdne zkušebně zavádí školní jídelna Pod Zastávkou každou středu možnost výběru ze dvou příloh. Následně jídelna nabídne každou středu výběr ze dvou jídel. Strávníci mají prioritně objednáno jídlo č.1, v případě, že mají zájem o jídlo č. 2, je nutné zadat požadavek v systému online nebo v jídelně.

3.3.2023     Připomínáme, že na středu 5.4.2023 vyhlásila paní ředitelka ředitelské volno.

 

Seznam vyučujících ve školním roce 2022/2023

Kontakty na jednotlivé vyučující najdete na: www.zskolovraty.cz – Školní rok – Zaměstnanci

Český jazyk: Zdeňka Goyová
Anglický jazyk: Nonna Malá, Veronika Miháliková
Matematika: Veronika Miháliková
Fyzika: Lucie Nejedlá
Informatika: Pavel Dovhanič
Přírodopis: Daniela Mašková
Zeměpis: Michaela Kotzyová
Dějepis: Pavel Dovhanič
Výchova k občanství: Daniela Mašková
Výtvarná výchova: Tomáš Linhart
Hudební výchova: Anna Klimec
Pracovní činnosti: Kateřina Mikas
Tělesná výchova: Michaela Kotzyová