základní škola Praha – Kolovraty

Doporučení pro rodiče jak předcházet kyberšikaně:

Pro rodiče
·          Zajistěte, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními lidmi jsou stejná jako v reálném životě
·          Ujistěte se, že vaše škola má vhodný vzdělávací program o bezpečnosti na internetu.
·          Učte své děti vhodnému chování na internetu. Seznamte je s pravidly používání internetu či mobilního telefonu.
·          Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií.
·          Sledujte aktivity svých dětí, když jsou online. Zajímejte se o to, k čemu vaše dítě mobilní telefon či internet používá.
·          Používejte filtrační a blokační software
·          Všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého. Jak se dítě při elektronické komunikaci chová, včetně reakcí dítěte na vaši přítomnost.
·          Použijte „Smlouvu o používání internetu“ viz www.kapezet.cz – Kyberšikana
Kultivujte a udržujte se svými dětmi otevřenou a upřímnou linii komunikace. Dejte dítěti najevo, že za vámi může přijít s problémem