základní škola Praha - Kolovraty

Video

29 Květen

Hra na školu

Dovolujeme si pozvat naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče na Hru na školu. Hra na školu proběhne ve třech setkáních, a to vždy od 16.30 hod. v budově školy K Poště: 3.6.2015 - informativní schůzka pro rodiče s dětmi
10.6.2015 - zábavná vyučovací hodina pro děti (bez rodičů)
17.6.2015 - zábavná vyučovací hodina pro dětii (bez rodičů) Na Hru na školu dětem vezměte pastelky a obyčejnou tužku (nejlépe č. 1)     Celý článek >

29 Květen

Kontejner na sběr papíru

Ve nech 1. - 8. června 2015 bude na školním dvoře kontejner na sběr papíru.
Jedná se o poslední termín v letošním ročníku soutěže. Předem děkujeme za příspěvky.   Celý článek >

28 Květen

DEN ZEMĚ v Čapím hnízdě

Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 oslavili naši žáci Den Země návštěvou ekocentra Čapí hnízdo. Součástí areálu je naučná stezka procházející různými biotopy a expozicemi hospodářských zvířat i volně žijících živočichů a také malá zoo Labyrint, kde našli útočiště nejen poranění ptáci ze širokého okolí, ale třeba i vydra, liška či divočák.
  Celý článek >

25 Květen

Dětský den - 30. května 2015 od 14.00 hod.

Dětský den s podtitulem Putování vesmírem se koná v sobotu 30. května od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Kolovratech. Organizátoři věří, že i tentokrát bohatý program přiláká na sedm stovek dětí, jak tomu bylo v předchozích letech. Děti si mohou otestovat svoje znalosti z astronomie a vyzkoušet si svoji zručnost v nejrůznějších disciplínách na desítce stanovišť převážně v režii kolovratských a lipanských organizací, sdružení, spolků a klubů. Za správně vyřešené úkoly je čeká odměna. Soutěžní část bude doplněna programem se spoustou atrakcí a ukázek, z nichž nejzajímavější bude jistě pozorování astronomickými dalekohledy anebo závěrečné brouzdání Mléčnou dráhou neboli pěnou z hasičských stříkaček. Hlavním pořadatelem je opět Úřad Městské části Praha-Kolovraty.
  Celý článek >

22 Květen

Škola má talent

V pátek 15.5.2015  naše škola pořádala již 3. ročník soutěže Škola má talent. Akce se uskutečnila v kulturním sále U Boudů, a to se vší parádou. Žáci 3. až  5. tříd prezentovali své dovednosti a schopnosti v podobě aktivit, které si sami zvolili - zpěv, hru na hudební nástroj, sport, tanec, přednes básně, vyprávění vtipů. Skvělou náladu podpořila svým koncertem také naše školní rocková skupina Rockovraty. Celý dopolední program výborně moderovali Anežka Doubravová a Matěj Vymětal z V.A. Také všichni jejich spolužáci se výrazně zasloužili o přípravu a  zdárný průběh tohoto projektu. Nelehký úkol měla odborná komise s vyhodnocením celé soutěže, protože „talentů“ má naše škola hodně, a vybrat ty nejlepší dalo zabrat. Celý článek >

19 Květen

Finále přeboru pražských škol v dámě

V pátek úspěšně proběhlo finále přeboru pražských škol v české dámě. Do finále postoupili dva vítězové školního kola Filip Slanina (1. ve školním kole) a Mirek Danda (2. ve školním kole).
V náročném souboji mezi 28 účastníky se Filip Slanina umístil na 7. místě a Mirek Danda na 12 místě. Blahopřejeme a děkujeme chlapcům za skvělo reprezentaci školy.   Celý článek >

13 Květen

Pomohli jsme Dominičce

Dominička se narodila jako zdravé miminko, bohužel 11 dní po narození dostala infekci, která zasáhla mozek. Dominička trpí těžkou spastickou diparézou, což se projevuje těžkým postižením všech končetin a mentální retardací.
Přes své těžké postižení je ale šikovná, snaží se a má radost ze života - je to usměvavá holčička. Odkaz ZDE.
  Celý článek >

13 Květen

Beseda s Mácou

V úterý 28. 4. navštívil naši školu Marcel Dufek, přezdívaný Máca, se dvěma asistenty z neziskové organizace Hnutí Mácou. Účelem setkání bylo jednak seznámit děti s tím, jak se žije těžce tělesně postiženému člověku, ale především s tím, jakým způsobem se mu dá pomoci.
  Celý článek >

29 Duben

Informace k přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2015/16

Informace k přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2015/16 Žáci ZŠ Praha-Kolovraty budou přijímáni do ŠD pro školní rok 2015/2016 dle kritérií vyhlášených ředitelkou školy. Kritéria jsou vyvěšena na webových stránkách školy v sekci školní družina. Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 26. 6. 2015 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka (jméno žáka uvedeno NEBUDE). Přihlášku je nutné doručit do staré budovy školy Mírová 57/47, hospodářce školy paní Bradové, a to POUZE v době od 1. 6. 2015 do 19. 6. 2015. Přihlášku ke stažení naleznete ZDE.
  Celý článek >

28 Duben

Pietní vzpomínka na padlé a umučené

V úterý 5. května 2015 od 17.00 hod do 17.30 hod se bude konat u památníku vedle budovy ZŠ v Mírové ulici v Kolovratech pietní vzpomínka na padlé a umučené.
Po skončení pietního aktu, v 17.30 hod., se v Infocentru s knihovnou uskuteční beseda s paní Ditou Kosinovou z Hostivaře o pohnutých událostech II. světové války.

  Celý článek >

10 Duben

Pozdní příchody žáků do školy

Vážení rodiče, upozorňujeme, že dle Školního řádu (Čl. 7 Provoz školy, docházka žáků do školy a vnitřní režim školy) začíná vyučování v 8.00 hod a nejpozději 5 minut před začátkem první vyučovací hodiny (po 1. zvonění) mají být žáci přítomni ve třídě na svém místě. Žáci i zákonní zástupci žáků jsou povinni dodržovat školní a vnitřní řád. Není tedy přípustné, aby děti přicházely do budovy v čase, kdy se již mají připravovat na vyučování. Nedodržováním tohoto pokynu dochází k narušení začátku 1. hodiny a samotná výuka tak začíná někdy až o 10 min. později.
  Celý článek >

28 Březen

Den zdraví 2015

Dne 25. března 2015 se na naší škole uskutečnil již tradiční Den zdraví. Studenti SZŠ 5. května v Praze připravili našim žákům pestrý interaktivní program zaměřený na všechny oblasti problematiky zdraví. Fotografie naleznete ZDE.
  Celý článek >

25 Březen

Sběr papíru

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za skvělou podporu ve sběru papíru. V průběžném hodnocení soutěže škol se naše škola stále drží na špici - k nahlédnutí ZDE. K dnešnímu dni činí výtěžek z odevzdaného papíru 74.000,- Kč.
Letošní kolo soutěže bude ukončeno 8.6.2015, do té doby přistavíme kontejnery ještě v těchto termínech: 13. - 20. dubna 2015
11. - 18. května 2015
1. - 8. června 2015
  Celý článek >

19 Březen

4.B na cestě do historie

Viděli jste už nějaký skutečný poklad? Tak nám se to podařilo.V pátek 13.března jsme byli na výstavě o historii hradů a zámků. A ty poklady jsme vážně viděli - Kosmovu kroniku, karlštejnský poklad Karla IV., relikviář sv. Maura, vysavač na ruční pohon a dokonce královskou korunu. Byl to prima výlet do minulých věků!  Fotografie za akce naleznete ZDE.
  Celý článek >

16 Březen

Máme "bronz"!

Ve čtvrtek 12.3. se vybraná děvčata ze 4. a 5. tříd zúčastnila turnaje ve vybíjené na ZŠ Hostýnská v Praze 10. Děvčata hrála velice dobře a po vyčerpávajících čtyřech zápasech vybojovala bronzovou medaili.
Všem zúčastněným patří velký dík za skvělou reprezentaci školy. Fotografie naleznete ZDE.
  Celý článek >

25 Únor

Školní kolo turnaje v dámě

Dne 24.2. proběhlo v naší škole školní kolo turnaje v dámě. Soutěž pro školu zorganizovala Česká federace dámy ve spolupráci s Domem UM.  Škola zajistila vnitřní organizaci turnaje /přihlášky, propagaci, učebnu, dozor, fotodokumentaci/, zástupci federace České dámy zajistili hrací materiál, diplomy, medaile a 4 rozhodčí. Hlavním rozhodčím soutěže byl mistr České republiky pan Václav Křišta. Školního kola se zúčastnilo 39 žáků od 1. do 5. tříd. Soutěžící zápasili téměř 4 hodiny. Vítězové postupují do pražského finále v Domě UM 15. 5. 2015.
  Celý článek >

18 Únor

Tradiční školní ples (tentokrát maškarní)

Základní škola Praha-Kolovraty pořádá 20. února 2015 od 19.00 hod. - Tradiční školní ples (tentokrát maškarní). K poslechu a tanci zahraje skupina Color Club pod vedením kapelníka Josefa Šráma.
Na programu je vystoupení žáků, soutěže a tradiční dražba trochu jinak. Vstupenky v předprodeji  U Boudů.   Celý článek >