základní škola Praha - Kolovraty

23 Duben

Pomáháme Karolínce

Vážení rodiče a přátelé školy, jak jste si jistě všimli, snaží se naše škola pomáhat těm, kteří pomoc druhých potřebují. Každoročně díky Vám přispíváme například na fond SIDUS, určený dětem umístěných dlouhodobě v nemocnicích. V letošním roce bychom naši pomoc rádi zkonkretizovali a nasměrovali ji na konkrétního človíčka. Díky upozornění jedné z maminek se nám podařilo navázat kontakt s rodinou Karolínky Dyrynkové. Karolínce budou v září 4 roky, bydlí v Hlinsku v Čechách a má vrozenou vadu, která ji neumožňuje postavit se na nožičky.   Celý článek >

23 Duben

Kolovratský velikonoční jarmark

V sobotu 12.dubna 2014 jsme zhlédly na Kolovratském jarmarku loutkové představení " Šípková Růženka ". Tuto pohádku připravili žáci naší základní školy, pod vedením paní učitelky Ivany Bouškové. Děti hrály s nadšením, chutí a radostí. Bylo vidět, že divadlo je baví. Je to zásluha paní učitelky, která děti pěkně vedla a připravila vtipný a hezký scénář. Pohádka pobavila určitě i návštěvníky jarmarku, kteří se zájmem sledovali malé herce. Nám oběma se představení libilo a oceňujeme statečnost a šikovnost dětí, které hrály jak zkušení herci.

  Celý článek >

15 Duben

20. ročník Aprílového běhu

Vybraní žáci reprezentovali ZŠ Praha Kolovraty na 20. ročníku APRÍLOVÉHO BĚHU, který se konal 1.4.2014 v parku na Židovských pecích. Celkem se na čtyřech tratích v osmi kategoriích představilo 500 závodníků z 18-ti škol. Naše škola se tohoto běhu zúčastnila prvním rokem a ostudu žáci určitě neudělali. Celý článek >

2 Duben

Klima školy

Vážení rodiče, v rámci autoevaluace školy probíhá v tomto školním roce sociometrické šetření na téma klima školy a klima třídy. V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku, který je připraven na portálu www.proskoly.cz v sekci Nabídka testů.
Test je anonymní a při jeho vyhodnocení bude využit pouze údaj o třídě, do které Váš syn/dcera patří. Se jménem žáka či rodiče se v databázi výsledků nijak nepracuje a konkrétní odpovědi rodičů nelze zjistit.
  Celý článek >

21 Březen

Turnaj v dámě - finále v Pardubicích


18. 3. se v Pardubicích konal finálový turnaj projektu Dáma do škol "Think Big Cup". Turnaje se zúčastnili čtyři ve školním kole nejlépe umístění žáci, aby změřili své síly s hráči z nejrůznějších koutů Čech i Moravy. Lukáš Bartoš z 4. B  se umístil na krásném 4. místě, Filip Slanina z 4.A  na 5. místě, Jakub Heřmánek z 4.A na 7. místě a Adam Hofman z 5.A obsadil 15. místo z 2O soutěžících v této kategorii.

  Celý článek >

20 Březen

Máme zlato !!!

Máme zlato !!! V letošním roce jsme přihlásili do soutěže ve vybíjené kromě chlapců i družstvo dívek. Ukázalo se, že to byla dobrá volba. Děvčata výborně reprezentovala nejen na hřišti ale i svým chováním. Nenašla se žádná škola, která by je porazila. Zaslouženě zvítězily a získaly zlatou medaili.
  Celý článek >

20 Březen

Lyžařský pobyt - Vítkovice 9.3.- 14.3. 2014

V neděli večer jsme odjížděli na lyžování do Vítkovic v Krkonoších trochu s obavami, že nebude kde lyžovat, protože sníh se za jarního počasí držel na sjezdovkách jen silou vůle. Naše obavy se naštěstí nepotvrdily, sníh vydržel až do konce našeho pobytu a ještě nám k tomu každý den svítilo sluníčko.
  Celý článek >

12 Březen

Letní zájezd pro rodiče s dětmi - Itálie

Již druhým rokem naše škola pořádá letní zájezd pro rodiče s dětmi do slunné Itálie. Pod vedením paní učitelky Šlajerové, Krausové a paní zdravotnice Vosáhlové prožijeme letos opět týden plný koupání, pohody, legrace, tvoření, cvičení...Budeme vyrábět vlastní buben, malovat své opálené tělo, společně stavět z písku, vyrábět šperky /korálkování/, malovat kamínky, ráno cvičit na pláži 5 tibeťanů. Všichni – rodiče i děti, si společně vyzkouší 1. pomoc pod odborným vedením. Také nechybí možnost výletů / San Marino, loď s rybími specialitami a tancem, Benátky... Fotografie z loňského pobytu naleznete ve fotogalerii ZDE.   Celý článek >

6 Březen

Výběrové řízení na kronikáře/kronikářku městské části

Úřad městské části Praha-Kolovraty vypisuje výběrové řízení na kronikáře/kronikářku městské části, spojenou s finanční odměnou (dohoda o pracovní činnosti).
Úkolem kronikáře/kronikářky městské části bude psát kroniku městské části (od roku 2014) v rozsahu cca 3-5 stran měsíčně.
  Celý článek >

4 Březen

„Praha plná počítačů aneb Pokus o vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků"

Dovolujeme si vás informovat o připravované ekovýchovné akci, která proběhne na území hl. m. Prahy v dubnu 2014, a to ve spolupráci hl. m. Prahy, kolektivního systému Asekol a agentury Dobrý den. Tato akce s názvem „Praha plná počítačů aneb Pokus o vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků na území Prahy“ bude na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy (pro MČ Praha 22, Praha – Benice, Praha – Kolovraty, Praha – Královice, Praha – Nedvězí sběrný dvůr ul. Bečovská 939, Praha – Uhříněves, tel. 731 122 905) zahájena dne 1. 4. 2014 v 9:00 hodin a ukončena dne 3. 4. 2014 v 15:00 hodin.
  Celý článek >

20 Únor

Turnaj v miniházené

V pátek 14.2. se uskutečnil v ZŠ U obory v Uhříněvsi turnaj v mniniházené. V kategorii 1.- 3. tříd se výběr žáků ze 3.A naší školy umístil na fantastickém druhém místě. V kategorii 4.- 5. tříd, kde soutěžily zejména páté třídy, skončili  žáci 4. A na čestném pátém místě. Fotodokumentaci z turnaje naleznete ZDE.
  Celý článek >

18 Únor

Informace pro rodiče k lyžařskému pobytu

Vítkovice - chata Eliška Termín: 9.-14.3.2014 (odjezd 9.3. v 17.00h; příjezd 14.3. v 17.30h)
Cena: 3.800,- Kč  (záloha 1.000,- + doplatek 2.800,- cena zahrnuje ubytování, stravování, dopravu), 2.000,- Kč (permanentky lanovka) přinést do 21.2. paní uč. Ritterové nebo Andrlové
  Celý článek >

7 Únor

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - CHALOUPKY 3.B A 3.C

Ve dnech 3. 2.- 7. 2. 2014 se třídy 3.B  a  3.C  zúčastnily školy v přírodě v Chaloupkách (Chaloupky o.p.s., Kněžice, odkaz na webové stránky ZDE). Děti i paní učitelky byly programem tak nadšené, že nám ještě před návratem poslaly několik úryvků z deníčků. Fotografie ze školy v přírodě naleznete ZDE.
  Celý článek >

3 Únor

Výskyt vší

Vážení rodiče, protože se opakovaně ve třídách vyskytují vši, žádáme Vás o pravidelnou kontrolu Vašich dětí. V případě výskytu pedikulózy ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Učitelé nemohou dětem hlavy kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při výskytu vší nebo hnid je potřeba zpřísnit kontrolu svého dítěte a současně o problému neprodleně informujte třídního učitele! Vši jsou bohužel v posledních letech celopražským problémem, který může potkat kohokoliv. Jsou již proti mnoha postupům rezistentní, proto je potřeba dbát pokynů lékaře popř. hygienické stanice při jejich odstraňování.   Celý článek >

31 Leden

Páťáci čtou prvňáčkům

Páťáci čtou prvňáčkům Ve středu 15.1.2014 ve škole proběhla akce, kterou pro naše prvňáčky připravili žáci pátých tříd. Bylo to velmi příjemné setkání, při kterém páťáci prvňáčkům přinesli ukázat knížky, které měli nejraději, když ještě také byli malými a teprve začínajícími školáky.
  Celý článek >

20 Leden

Dětský fotbalový pohár

Dne 16. 1. 2014 se vybraní žáci 1. a 2. tříd naší školy zúčastnili Dětského fotbalového poháru, jehož pořadatelem je Pražský fotbalový svaz (PFS) ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) a za podpory Magistrátu hl. města Prahy (MHMP). I ve velké konkurenci se našim družstvům podařilo obsadit 4. a 8. místo.
  Celý článek >

14 Leden

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku k zápisu do prvních tříd a ke koncepci vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty.
Schůzka se uskuteční v pondělí 27. ledna 2014 od 17. hod. v prostorách MŠ Kolovraty.   Celý článek >

10 Leden

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovolujeme si Vám připomenout, že ve dnech 4. - 6. 2. 2014 se v naší škole koná zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/15.
Archy k objednání časů jsou umístěny v MŠ Praha-Kolovraty (rodiče dětí, které nenavštěvují MŠ Praha-Kolovraty, se mohou objednat telefonicky ve škole).   Celý článek >