Základní škola Praha – Kolovraty

24 Listopad

Za krásnější Kolovraty

Žáci z 5.B společně se seniory z domu s pečovatelskou službou zasadili hromady cibulovin. Na jaře se můžeme těšit na rozkvetlý prostor kolem spodní jídelny, školy na Mírové a samozřejmě v ulici s domem s pečovatelskou službou.

23 Listopad

Webová aplikace pro přijímačky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let.

Aplikace TAU trénuj a uč se, je určena k procvičování vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány prostřednictvím didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a v blízké budoucnosti i maturitní zkoušky. Je zcela zdarma k dispozici na internetu: Trénuj a uč se! 
Uchazeči zde mohou řešit celý test nebo jen vybranou skupinu úloh. Test bude vyhodnocen online na základě klíče správných řešení. V případě špatné odpovědi je možné se vrátit a chybu opravit.

22 Listopad

Provoz školy 27. 11. 2023

Vážení rodiče, 

s ohledem na blížící se termín jednodenní výstražné stávky, která je plánována na 27.11.2023, zveřejňujeme stanovisko naší školy.

Sdílíme obavy ohledně nedostatečného financování školství, což může výrazně ovlivnit zabezpečení chodu škol, kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj žáků. Z těchto důvodů nesouhlasíme se škrty v resortu školství. Souhlasíme s  Otevřeným dopisem Učitelské platformy (ZDE). Plně se ztotožňujeme se stanoviskem Asociace ředitelů škol (v úplném znění ZDE), které zmiňuje aspekty, jež mohou zásadně ovlivnit kvalitu českého školství. 

Jedná se především o: 

  • Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství. 
  • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol. 
  • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.). 
  • Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti. 
  • Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (tzv. PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky. 
  • Snížení rozpočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě. 
  • Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.). 

Za zvláště alarmující považujeme výše uvedené snižování financí na nepedagogické pracovníky – hospodářky, kuchařky, uklízečky, údržbáře, pomocné síly v kuchyni, bez nichž nelze chod školy zajistit. 

Přestože uznáváme oprávněnost stávky, z plánovaných opatření cítíme velké obavy a nejistotu, rozhodli jsme se naši školu v den stávky nezavírat a neomezovat její provoz. V provozu bude v den stávky také školní družina i školní jídelna.

Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči žákům naší školy, dětem mateřské školy, vám rodičům i zřizovateli – MČ Praha Kolovraty.

Děkujeme za pochopení, podporu a spolupráci.

Zaměstnanci Základní školy Praha-Kolovraty

16 Listopad

Stávka 27.11.2023

 

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaznamenali, školské odbory vyhlásily na den 27.11.2023 celodenní stávku.  Tato situace nadále trvá.

Stávkování je zákonným právem každého zaměstnance. V tuto chvíli zjišťujeme míru zapojení našich pracovníků, z čehož se pak budou odvíjet případné změny provozu 27.11. 2023.

Aktuálně Vás budeme informovat.

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

16 Listopad

Aktuální informace k digitalizaci přijímacích zkoušek

V současné době je legislativní proces v pokročilém stadiu schvalování. Novela školského zákona byla 26. října 2023 schválena poslanci v rámci „prvního čtení“. MŠMT prochází všechny došlé připomínky. Vše směruje k tomu, aby v tomto školním roce proběhlo přijímací řízení již za pomoci nového elektronického systému, který připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Schválení legislativních změn se předpokládá v první polovině prosince 2023, účinnost je plánována na 1. ledna 2024.

Příloha přijímací řízení 2024

Informační web – přijímací zkoušky na střední školy – jaro 2024: https://www.prihlaskynastredni.cz/

10 Listopad

Školní klub

Školní klub zahajuje svoji činnost od pondělí 13.11.2023. Během listopadu zveřejníme zájmové útvary. které budou v rámci školního klubu probíhat. V listopadu je školní klub bez úhrady, platba proběhne až za prosinec.

10 Listopad

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v poslední době je mezi dětmi v oblibě energetický nápoj PRIME . Stejně jako ostatní energetické nápoje není vhodný pro děti. Je dostupný ve dvou variantách s kofeinem i bez něj. Ani jedna varianta není vhodná pro děti.

Na odkazu níže se můžete seznámit se složením výrobku a vlivem na zdraví dětí.

DĚTI ŠÍLÍ PO (NE)BEZPEČNÉM HITU: RIZIKA PRIME MÁNIE

Nápoje Prime pijí děti během tréninků i zápasů. Lékařka radí, aby se jim vyhnuly – Deník.cz

5 Listopad

Dušičky vs. Halloween

Poslední den v říjnu si děti užily den v maskách. Hrály únikovou hru, dozvěděly se něco více o „Dušičkách a Halloweenu“, pracovaly v „hnízdech“, …
Fotky najdete ZDE.