Základní škola Praha – Kolovraty

20 Leden

Lucie Nejedlá: Škola v době “covidové”

                            Škola v době “covidové”

Nacházíme se v nelehké době, která vstoupila do našich životů a zasáhla každého z nás – ať už prvňáčka nebo ostříleného šesťáka, učitele, asistentky, vychovatelky a všechny, kteří se na každodenním koloběhu školy podílejí. Náročná je tato doba stejně tak i pro rodiny žáků a vůbec každého kolem nás.

Z médií k nám putují různé informace, pseudoinformace a mnohdy i “erudované” studie o tom, kam díky této době naše školství směřuje nebo dokonce, kam se vzdělanost našich dětí díky distanční výuce řítí… Díky sociálním sítím a různým diskusním fórům si můžeme sdílet informace, vyjadřovat své názory, pomáhat si radami, ale také vyjadřovat kritiku, nesouhlas nebo dokonce hodnotit cokoliv a také kohokoliv. Můžeme si přečíst katastrofické scénáře o tom, jak naše děti budou nevzdělané, odříznuté od reality, sociálních kontaktů a ztratí i ty znalosti a dovednosti, které doposud stačily získat.

Máme svobodu slova, právo na vyjádření svého názoru. Každý, nechť si vlastní názor učiní svobodně podle svého.

Když sleduji kolem sebe své kolegy – nejen jako pedagožka, ale také jako matka žáka, vzdělávaného většinou on-line formou výuky, vyhraněné katastrofické scénáře nemohu podpořit.

Vidím totiž obrovský kus práce, snahy, úsilí a každodenní nové a nové dovednosti, které učitelé, asistenti i vychovatelé získávají, a ještě dále rozvíjejí, aby je předávali žákům. Jsem přesvědčená, že naše děti tuto vzdělávací “transfuzi” z druhé strany monitorů PC, tabletů nebo mobilů přijímají a vstřebávají víc, než si pesimisté myslí. Možná dokonce některým žákům vyhovuje taková forma vzdělávání více než ta klasická prezenční.

Naše děti pracují dále na projektech, dále čtou, píšou, počítají, přemýšlí, vymýšlí řešení a plní různé úkoly, stejně jako tomu bylo předtím ve školních lavicích. Jako bonus ovšem získávají mnoho nových dovedností, které jim prezenční výuka sama nemůže nabídnout – práci s multimédii, nebo různými platformami – např. Google Classroom. Zvládnou již pracovat v prostředí on-line testů, cvičení, kvízů a dotazníků, což jsou také dovednosti (soft skills) potřebné pro 21. století.

Ještě nedávno se mnozí potýkali s tím, jak poslat domácí úkol jako mailovou přílohu. Dnes ti samí žáci natáčí a posílají jako domácí práce krátká videa, podmalovaná hudbou přímo do virtuální učebny. Naše virtuální učebny dokonce fungují jako místa, kde se spolužáci setkávají i v době mimo výukový čas. Mohou se tak potkávat i ti, kteří by se jinak po vyučování nesetkali, dokonce se tu mohou setkávat i s učiteli.

Vím a věřím, že stejně jako naše děti, i my, tuhle dobu zvládneme navzdory všem těm katastrofickým scénářům a prognózám. Nic není jen černé nebo bílé, ale pokud se podíváte například na ukázky z lednové práce našich letošních šesťáků, věřím, že černé scénáře nebudete číst …

 

Lucie Nejedlá