Základní škola Praha – Kolovraty

1 Září

Klub rodičů Klubko z.s.

KlubKo představuje sdružení rodičů a přátel školy, které působí při ZŠ Praha-Kolovraty. Primárním posláním spolku je podpora ZŠ Praha-Kolovraty. Spolek díky finančním příspěvkům rodičů dlouhodobě podporuje ZŠ (všechny finanční prostředky vybrané od rodičů převádí formou daru škole). Dovolte, abych Vám tímto velice poděkovala za příspěvky, které škole prostřednictvím spolku KlubKo každoročně poskytujete. Díky Vám se nám daří nakupovat nové pomůcky a materiál pro výuku i ceny do školních soutěží. Velice si Vaší podpory vážíme.

Pro školní rok 2020/2021 bychom chtěli z Vašich příspěvků pořídit následující:

1. Tonery, papíry, kancelářské potřeby
2. Dovybavení venkovní učebny – jurty
3. Vybavení pro badatelské a polytechnické činnosti
4. Hygienické potřeby do tříd
5. Vzdělávací hry

Spolek má vlastní stanovy, kterými se řídí. Členem se může stát každý rodič, který se seznámí se stanovami a bude souhlasit s cíli spolku. Valná hromada spolku se bude konat ve 2. polovině listopadu, termín bude upřesněn na nástěnkách školy. Očekáváme od každé třídy jednoho zástupce (členů může být více), který se stane členem spolku a bude informovat rodiče o hospodaření a spolupráci spolku se školou. Volba zástupce proběhne na prvních třídních schůzkách ve třídách.

Příspěvky do Klubka jsou dobrovolné, běžně rodiče přispívají 300,- Kč na 1 dítě, pokud je ve škole více sourozenců, přispívají rodiče maximálně za 2 děti.

Děkujeme

Mgr. Vladimíra Reinerová

Hospodaření KlubKa ZDE