Základní škola Praha – Kolovraty

3 Září

Odborně zaměřené tematické setkání

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na dvě odborně zaměřená tematická setkání v rámcii projektu Společně si rozumíme ZŠK“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001222, který
je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Na setkání se budeme věnovat tématům dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu, zaměříme se na hodnoty lidská důstojnost, kulturní rozmanitost a lidská práva, budeme diskutovat o postojích k pojmu kulturní rozmanitost apod. Popovídáme si o aktivitách školy v dané oblasti, seznámíte se podrobněji s charakteristikou předmětu „komunikační dovednosti“, zmíníme nejčastější úskalí při začleňování žáků s OMJ a formy podpory rodinám žákům s OMJ.

Máme pro vás připraveny materiály a letáčky META, ukázku učebnic a malé občerstvení.

Těšíme se na vás.

Termíny setkání:

10.9. od 16.00 – učebna 6. B, budova Mírová 57/47 (Mgr. Eva Vaňkátová, Mgr. Vladimíra Reinerová)

17.9. od 16.00 – učebna 6. B, budova Mírová 57/47 (Mgr. Eva Vaňkátová, Mgr. Vladimíra Reinerová)