Základní škola Praha – Kolovraty

13 Květen

Soutěž v recitaci v anglickém jazyce

Ve středu 30.4. proběhla soutěž v recitaci v anglickém jazyce.

Z třídních kol postoupila vždy tři nejlepší vystoupení. Podle pravidel se mohli přihlásit jednotlivci i skupinky ( max. 4 žáci ). Ve třetích třídách šlo o zpěv nebo recitaci, čtvrté třídy měly povoleny i dramatické scénky. Vystoupení některých dětí byla opravdu velmi nápaditá a zdařilá. Dětem nechyběly dobré nápady ani originalita. Bohužel se dostavila i tréma, ale celkově se soutěž velmi povedla.
 

 

Děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili a děkuji kolegyním, které se podílely na organizaci a hodnocení soutěže.

M.Kotzyová

Výsledková listina

3. třídy

1. Michaela Martínková 3.B.

2. Lucka Pokorná, Yia Ji Zhang Shuo 3.C.

3. Matěj Kadlus 3.A.

4.a 5. třídy

1. Alexandra Dupuy 4.A.

2. Jakub Heřmánek, Lukáš Bartoš 4.A.a 4.B.

3. Zuzana Červenková, Anna Mačková 4.B.

13 Květen

Stříbro pro naše finalistky ve vybíjené

Naše družstvo dívek po úspěšném vítězství ve vybíjené Prahy 10 postoupilo do krajského finále ASŠK ČR . Hned po příjezdu nám bylo všem jasné, že tentokrát proti nám stojí opravdu vítězná družstva jednotlivých pražských částí. Děvčata se ale nedala zastrašit a po malých krůčcích postupovala až ke stříbrné medaili. A tak malá škola v Kolovratech opět ukázala, že sem chodí báječné a šikovné děti.
 

 

Všem moc blahopřejeme.

Družstvo děvčat :

5. třída – Nováčková Karolína, Špejzlová Martina, Bartošíková Sára, Kocourková Tereza, Bernardová Markéta, Krejčí Daniela, Krňanská Markéta,
4. třída – Kubatíková Bára, Červenková Zuzana, Očadlíková Klára, Dupuy Alex
3. třída – Šachová Kateřina

Příprava a doprovod: Jana Šlajerová

Foto naleznete ZDE.

6 Květen

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

V úterý 3. 6. 2014 proběhnou od 17.00 hod. schůzky rodičů budoucích prvňáčků. Schůzky se uskuteční v budově školy K Poště 450/7 a jsou určeny pro rodiče i samotné budoucí prvňáčky.

V termínech 10. a 18. 6. 2014, vždy od 17.00 hod. proběhne pro budoucí prvňáčky „Hra na školu“. Děti si ve třídě s paní učitelkou zahrají na opravdové školáky, tentokrát již bez přítomnosti rodičů.

 

 
 

Moc se na Vás těšíme.

28 Duben

Kritéria k přijímání do školní družiny

Vážení zákonní zástupci,

v sekci ŠD – informace ŠD jsou zveřejněna kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2014/15.

Přihláška do ŠD ke stažení ZDE.

Přihlášku nutno doručit do staré budovy školy Mírová 57/47, hospodářce školy paní Bradové v době od 19. 5. 2014 do 20. 6. 2014 v těchto časech:

 

pondělí 13.00 -17.00
úterý 7.30 – 11.30
středa 13.00 – 16.00
čtvrtek 7.30 – 11.30
pátek 7.30 – 11.30

Prosím, respektujte dobu podávání přihlášek. Před a po uvedeném termínu nebudou přihlášky přijímány.

28 Duben

Ředitelské volno

Připomínáme, že na dny 2. a 9. 5. 2014 stanovila ředitelka školy ředitelské volno.

 

 

 

 

23 Duben

KOL – OR – BĚH

Spolek Naše Kolovraty pořádá 26. dubna 2014 od 9. hod. tradiční Kol – or – běh.

Pozvánku naleznete ZDE.

 

 
 

 

 

23 Duben

Pomáháme Karolínce

Vážení rodiče a přátelé školy,

jak jste si jistě všimli, snaží se naše škola pomáhat těm, kteří pomoc druhých potřebují. Každoročně díky Vám přispíváme například na fond SIDUS, určený dětem umístěných dlouhodobě v nemocnicích. V letošním roce bychom naši pomoc rádi zkonkretizovali a nasměrovali ji na konkrétního človíčka. Díky upozornění jedné z maminek se nám podařilo navázat kontakt s rodinou Karolínky Dyrynkové. Karolínce budou v září 4 roky, bydlí v Hlinsku v Čechách a má vrozenou vadu, která ji neumožňuje postavit se na nožičky.

 

 
 

Holčičce bychom mohli pomoci sběrem plastových víček. Za nasbíraná víčka dostanou její rodiče finanční obnos, který mohou použít na nákup vozíčku.

Věříme, že se s námi do této formy pomoci zapojíte a společně tak přispějeme na dobrou věc.

Za rodiče Karolínky předem děkujeme.

https://www.email.cz/download/i/4W7E1HqGX71XVxFoHe5h-E168xaNqN0w3SETApANWhxR-kNM9iAVLDGEO069kMdaeJxTZuY/Sn%C3%ADmek%2006.03.2014%20013.jpg
 

Údaje i fotografie jsou zveřejněny se souhlasem zákonných zástupců dítěte.

23 Duben

Kolovratský velikonoční jarmark

V sobotu 12.dubna 2014 jsme zhlédly na Kolovratském jarmarku loutkové představení “ Šípková Růženka „. Tuto pohádku připravili žáci naší základní školy, pod vedením paní učitelky Ivany Bouškové. Děti hrály s nadšením, chutí a radostí. Bylo vidět, že divadlo je baví. Je to zásluha paní učitelky, která děti pěkně vedla a připravila vtipný a hezký scénář. Pohádka pobavila určitě i návštěvníky jarmarku, kteří se zájmem sledovali malé herce. Nám oběma se představení libilo a oceňujeme statečnost a šikovnost dětí, které hrály jak zkušení herci.

 

 

Lenka Holubová a Dagmar Bárová, vychovatelky ŠD

Fotografie z představení naleznete ZDE.

15 Duben

20. ročník Aprílového běhu

Vybraní žáci reprezentovali ZŠ Praha Kolovraty na 20. ročníku APRÍLOVÉHO BĚHU, který se konal 1.4.2014 v parku na Židovských pecích. Celkem se na čtyřech tratích v osmi kategoriích představilo 500 závodníků z 18-ti škol. Naše škola se tohoto běhu zúčastnila prvním rokem a ostudu žáci určitě neudělali.

 

Získali jsme 1x první místo – Kateřina Šáchová 3. třída, 1x čtvrté místo – Karolína Nováčková 5. třída a 1x páté místo – Laura de Heij.

Děti také přispěly na konto pro postižené děti.

Blahopřejeme všem.

2 Duben

Klima školy

Vážení rodiče,

v rámci autoevaluace školy probíhá v tomto školním roce sociometrické šetření na téma klima školy a klima třídy.

V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku, který je připraven na portálu www.proskoly.cz v sekci Nabídka testů.
Test je anonymní a při jeho vyhodnocení bude využit pouze údaj o třídě, do které Váš syn/dcera patří. Se jménem žáka či rodiče se v databázi výsledků nijak nepracuje a konkrétní odpovědi rodičů nelze zjistit.
 

 

Výsledky šetření pro nás budou cennou zpětnou vazbou, kterou dále využijeme při dalším zkvalitňování činnosti školy.

Přístupové údaje pro vyplnění dotazníku obdržíte od třídních učitelů.

Test bude otevřen v termínu od 2.4.2014 do 12.4.2014.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Přihlásit se k vyplnění dotazníku můžete ZDE.