Základní škola Praha – Kolovraty

22 Listopad

Provoz školy 27. 11. 2023

Vážení rodiče, 

s ohledem na blížící se termín jednodenní výstražné stávky, která je plánována na 27.11.2023, zveřejňujeme stanovisko naší školy.

Sdílíme obavy ohledně nedostatečného financování školství, což může výrazně ovlivnit zabezpečení chodu škol, kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj žáků. Z těchto důvodů nesouhlasíme se škrty v resortu školství. Souhlasíme s  Otevřeným dopisem Učitelské platformy (ZDE). Plně se ztotožňujeme se stanoviskem Asociace ředitelů škol (v úplném znění ZDE), které zmiňuje aspekty, jež mohou zásadně ovlivnit kvalitu českého školství. 

Jedná se především o: 

  • Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství. 
  • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol. 
  • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.). 
  • Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti. 
  • Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (tzv. PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky. 
  • Snížení rozpočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě. 
  • Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.). 

Za zvláště alarmující považujeme výše uvedené snižování financí na nepedagogické pracovníky – hospodářky, kuchařky, uklízečky, údržbáře, pomocné síly v kuchyni, bez nichž nelze chod školy zajistit. 

Přestože uznáváme oprávněnost stávky, z plánovaných opatření cítíme velké obavy a nejistotu, rozhodli jsme se naši školu v den stávky nezavírat a neomezovat její provoz. V provozu bude v den stávky také školní družina i školní jídelna.

Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči žákům naší školy, dětem mateřské školy, vám rodičům i zřizovateli – MČ Praha Kolovraty.

Děkujeme za pochopení, podporu a spolupráci.

Zaměstnanci Základní školy Praha-Kolovraty