Základní škola Praha – Kolovraty

19 Říjen

Průzkum zájmu o Školní klub 2023/2024

Zahájení činnosti školního klubu při Základní škole Praha-Kolovraty

Ve školním roce 2023/24 bude při ZŠ Praha Kolovraty zřízen školní klub. Školní klub je určen žákům 5. -9. ročníků, jejichž zákonní zástupci vyplní přihlášku. Činnost školního klubu bude probíhat dle druhu zájmové činnosti v budově Do Hlinek, v budově Komunitního centra, V budově Mírová a venku.

Úplata za školní klub: 100,- Kč měsíčně bez ohledu na frekvenci docházky žáka.

Činnosti školního klubu
Činnost klubu je orientována tak, aby uspokojila potřeby a zájmy žáků jak po stránce odpočinku, zábavy, sportovního vyžití, tak po stránce vzdělávání, či přípravy na vyučování. Doplňujeme a rozvíjíme s nimi poznatky z vyučování a jsme nápomocni při plnění domácích úkolů, úzce spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k sebepoznání, vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a posilujeme komunikační dovednosti.

Co členy klubu čeká? Společenské či sportovní hry, kreativní činnosti, prima povídání a plno další zábavy. Aktivity jsou samozřejmě dobrovolné. Někdo si bude chtít v klubu jen odpočinout a relaxovat, někdo si přijde zahrát hry, někdo si bude chtít v klubu plnit úkoly do školy či jen popovídat s kamarády.

Prosíme zájemce o vyplnění formuláře: https://forms.gle/qq8NFREBixeCpmCF8