Základní škola Praha – Kolovraty

25 Srpen

Zahájení školního roku 2023/2024

Informace pro žáky 1.tříd k zahájení školního roku 2023/24

Slavnostní uvítání prvňáčků za účasti pana starosty proběhne v 8.00 hod. před budovou Albíny Hochové, v případě nepříznivého počasí ve třídách. Rodiče děti doprovodí do tříd, kde proběhne zahájení zahajovací hodina. Následně si děti mohou převzít rodiče. Děti, které zůstávají v družině si převezmou vychovatelky školní družiny.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků se konají v pondělí 4. 9. 2023 v 17.00 hod. v kmenových třídách.

Informace pro žáky 2. – 9. tříd k zahájení školního roku 2023/24

Zahájení školního roku v 8.00 hod. v kmenových třídách. Konec vyučování v 8.45 hod. Přihlášené děti 2. – 4. tříd zůstávají ve školní družině. Oběd 4. září se vydává od 11.00 hod. do 12.30 hod., následující dny vždy po skončení výuky.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. ročníků se konají v úterý 5. 9. 2023 v 17.00 hod. v kmenových třídách.

Školní družina

Provoz školní družiny je 4. září bez ranní družiny, odpolední provoz do 17.00 hod., od úterý 5. září je již ranní družina od 6.30 hod.

Rozmístění tříd dle budov

Budova Mírová 57/47 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C
Budova K Poště 450/7 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B
Budova Albíny Hochové 880/26a 1.A, 1.B, 1.C
Budova Do Hlinek 926/9 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Organizace výuky 5. září

Ročník Organizace výuky
1. První třídy mají dvě hodiny vyučování, pak zůstávají ve třídě s třídními učitelkami. V 11.00 hod. si děti přebírají vychovatelky školní družiny. Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, si vyzvednou po vyučování v 9.40 hod. rodiče. 
2. – 9. Třídnické práce, vyučování končí celý týden nejdéle ve 12.35 hod. Přihlášené děti 2. – 4. tříd zůstávají ve školní družině. Organizaci výuky v dalších dnech sdělí žákům třídní učitelé.

Organizace výuky 6. září

Výuka podle rozvrhu. Vyučování končí celý týden nejdéle ve 12.35 hod.