Základní škola Praha – Kolovraty

6 Leden

Přijímací zkoušky na střední školy – jak postupovat

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přihlášek na střední školy, uvádíme
postup, který je nutný dodržet:

 • Přihlášky vytiskne zástupkyně ředitelky školy na základě vyplněného formuláře, který dostanou žáci od
  třídních učitelů
 • S vyplněnou přihláškou dostanou žáci Žádost o vydání zápisového lístku
 • Přihlášky podávají zákonní zástupci žáka na příslušné gymnázium do
  1. 3. 2023
 • Zápisový lístek s informacemi k jeho vyplnění dostanou žáci nejpozději do
  15. 3. od ZŘŠ po odevzdání žádosti o vydání zápisového lístku
 • Jednotná přijímací zkouška pro šestiletá a osmiletá gymnázia se koná ve
  dnech 17. a 18. 4. 2023

Podrobné informace k přijímacímu řízení zveřejní příslušné střední školy