Základní škola Praha – Kolovraty

31 Srpen

Organizace zahájení školního roku 2022/23

Milé děti, vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a nový školní rok na nás číhá před dveřmi. Velice se na vás už těšíme.
Sledujte web školy a záložky tříd, ať vám nic neuteče :-).

Přivítání prvňáčků a organizace vyučování 1. tříd

 • proběhne 1. 9. 2022 v 8:00 na prostranství před budovou Albíny Hochové
 • prvňáčky přivítá paní ředitelka Vladimíra Reinerová a pan starosta Antonín Klecanda
 • paní učitelky dětem předají dárečky a pamětní listy
 • po slavnostním přivítání jednotlivé třídy odcházejí do učeben, kde proběhne úvodní hodina (rodiče mohou být přítomni)
 • po úvodní hodině si prvňáčky mohou rodiče odvést. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Délka vyučování v 1. třídách

2. 9. – 7.9. 2022 – 2 vyučovací hodiny.
8. 9. – 9.9.2022 – 3 vyučovací hodiny
12.9. 2022 – 4 vyučovací hodiny.
Po vyučování si prvňáčky mohou vyzvednout rodiče. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

Organizace výuky od 1. do 2. 9. 2022 pro 2. až 8. ročníky

 • Vyučování 1. 9. končí v 8:45. Družinové děti si převezmou od třídních učitelů vychovatelky ŠD.  Oběd bude vydáván od 11:00 do 12:30

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

 • 2. 9. –  první 2 hodiny budou probíhat třídnické práce, pak výuka podle rozvrhu. Výuka končí nejdéle ve 12.35.
 • od 5. 9. se všichni učí podle platného rozvrhu
 • v 7. třídách se střídají sudé a liché cykly. 1. týden od 1. 9. je lichý, volitelné předměty budou tedy poprvé v úterý 6. 9., vždy ve dvouhodinových blocích
 • v 8. třídách jsou volitelné předměty dvě hodiny každý čtvrtek

Rozmístění tříd v budovách

 • budova K Poště 450/7

přízemí: 1.A, 3.A
1. patro: 1.B, 1.C, 3.C (aula)

 • budova A. Hochové 880/26a

2.ABC

 • budova Mírová 57/47

přízemí: 5.A, 5.B
1. patro: 4.A, 4.B, 3.B
2. patro: 4.C

 • dřevostavba I. Do Hlinek

přízemí: 6. AB
patro: 7. AB

 • dřevostavba II Do Hlinek

přízemí: 8.AB
patro: odborné učebny IKT a fyziky

Podrobný plán rozmístění:

Plán rozmístění učeben 22-23