Základní škola Praha – Kolovraty

7 Duben

Bezpečný návrat do škol – Informace MŠMT k testování

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od pondělí 12.4.2021 nastává návrat žáků 1. stupně formou rotační výuky, prosíme vás o prostudování informací a podmínek MŠMT k návratu žáků do škol.

Nejčastější dotazy k 1. fázi návratu žáků ZDE
Testování ve školách ZDE

Pokud nechcete, aby se Vaše dítě z důvodu nesouhlasu s testováním či s nošením roušek účastnilo prezenční výuky, informujte třídního učitele a dohodněte si způsob zadávání práce a případnou konzultaci k upřesnění učiva. Po dobu nepřítomnosti žáka na prezenční výuce nemá žák nárok na náhradní výuku distanční formou, bude pracovat doma dle zadání vyučujících.

Prezenční výuka v ZŠ Kolovraty bude probíhat v těchto rotacích:

Týden od 12.4.2021
Budova: třída
Mírová: 4. A, 4. B, 4. C
K Poště: 1. A, 1. B, 1. C
A. Hochové: 3. B
Vila: 2. A/1

Týden od 19.4.2021
Mírová: 5. A, 5. B, 5. C
K Poště:  2. B, 2. C
A. Hochové: 3. A, 3. C
Vila: 2. A/2

6. třídy nadále distančně.

Jídelny:

V provozu budou obě jídelny dle původního rozdělení strávníků. Žáci na distanční výuce si budou jídlo vyzvedávat do jídlonosičů.

Jídelna  K Poště: pokud možno v časech od 11.00 do 12.00
Jídelna Pod Zastávkou: průběžně

Není přípustné, aby si jídlo vyzvedávala osoba, která je nemocná, v karanténě či izolaci, což platí i pro osoby žijící ve stejné domácnosti s touto osobou. Prosím, buďte ohleduplní.

Pokud nemáte o stravování dítěte zájem, je třeba včas obědy odhlásit.

Školní družina:

  • prioritně pro žáky 1. – 3. ročníků
  • ranní družina z provozních důvodů do odvolání nebude poskytována

Testování: vždy v pondělí a čtvrtek

Milí rodiče žáků 1. a 2. tříd, pokud vám to časové možnosti dovolí, přijďte své dítě otestovat vy. Pro děti bude testování příjemnější a nám tím velmi pomůžete. Podívejte se  s dětmi na instruktážní videa, která jsme zveřejnili v dalším příspěvku.

O časech a místech testování vás budou informovat TU. Testování žáků  1. a 2. tříd (kromě 2.A) bude probíhat v tělocvičně, abychom zajistili požadované rozestupy 1,5 m.
Upozorňujeme, že se jedná o samoodběr, tzn., že si dítě test provádí samo popř. mu jej provádí zákonný zástupce.

Kdo se netestuje:

Osoba, která doloží, že:

  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Děkujeme vám za spolupráci.

Preventivní testování ve školách se řídí mimořádným opatřením MZ ze dne 6. dubna 2021 ZDE