Základní škola Praha – Kolovraty

23 Srpen

Zahájení školního roku 2018/19

Zahájení školního roku: 3. 9. 2018 v 8.00 hod.

Výuka 3.9.: 8.00 – 8.45 hod. (rodiče žáků 1. tříd mohou být přítomni ve třídě)
Děti, které nejsou přihlášené do ŠD, si vyzvednou po vyučování rodiče.

Uvítání prvňáčků za účasti p. starosty proběhne podle počasí venku nebo ve třídách budovy Albíny Hochové.

Výuka ostatní dny v 1. týdnu: 1. ročníky do 9.40 hod, ostatní třídy dle rozvrhu hodin – maximálně však 5 vyučovacích hodin (rozvrhy a rozmístění tříd budou zveřejněny na webových stránkách školy)

Školní družina

ŠD je pro přijaté žáky v provozu od 1. školního dne v návaznosti na konec vyučování.

Školní jídelna

Stravování žáků je zajištěno od 3. 9. 2018. Oběd bude 3.9. vydáván v době od 11:00 do 12:30.

Upozorňujeme, že všichni žáci přihlášení ke školnímu stravování mají automaticky přihlášen oběd na 3. 9. 2018. Pokud na tento den pro žáka rodiče oběd nepožadují, je potřeba jej telefonicky odhlásit u vedoucí školní jídelny.