Základní škola Praha – Kolovraty

22 Září

Listina kandidátů z řad zákonných zástupců pro volby do školské rady

Listina kandidátů z řad zákonných zástupců pro volby do školské rady 2016

Kandidát č. jméno
1.  pan Mgr. Lukáš Bernard
2.  paní Zuzana Ďoubalová

Návrhy na kandidáty byly podávány v kanceláři ZŠ Kolovraty, Mírová 57/47 od 2. 9. 2016 do 20. 9. 2016. Přijímání návrhů bylo ukončeno 20. 9. 2016 v 15 hodin. Kandidáti s kandidaturou souhlasí.

V Praze, 21. září 2016
Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy