Základní škola Praha – Kolovraty

13 Červen

Škola má talent

Prvního června proběhl již čtvrtý ročník soutěže Škola má talent. Děti se prezentovaly svými dovednostmi a schopnostmi ve hře na hudební nástroj, v tanci, zpěvu apod. Jednotlivá vystoupení hodnotila porota zastoupená paní ředitelkou, paní Bradovou, Julií Šubrtovou z 5.A, paní místostarostkou naší obce paní Bartošovou a za rodiče paní Janovskou. Soutěž moderovali dva žáci z 5.A – Iva Syrovátková a Matěj Kadlus. Oba moderátoři byli velmi šikovní a vtipní. Vystoupení dětí byla pestrá, všechna byla oceněna zájmem a velkým potleskem publika. Na prvním místě se umístila Kateřina Voborská ze 4.B se svým zpěvem, druhé místo získala Natálie Bašková ze 4. C za gymnastické vystoupení a třetím místem byl oceněn Kryštof Nováček ze 4.B za triky na koloběžce. Akce byla zpestřena úspěšným vystoupením školní rockové kapely – Rockovraty.