Základní škola Praha – Kolovraty

29 Leden

Školní ples – výtěžek z plesu

Vážení přátelé,

děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu školy.

Celkový výtěžek z letošního plesu (po odečtení nákladů) je 23. 582,- Kč.

Poděkování patří sponzorům plesu:

Česká pojišťovna a.s.
Hotely Srní
Engel s. r. o.
Bovys s. r. o.
ALIMPEX FOOD a.s
Pražské služby a.s.
Alfa Classic
Švejda – Škvorecká uzenina
Nakladatelství Triton
Nakladatelství SMART PRESS
Albert ČR
Vinařství Kořínek

A dárcům:

Pan Václav Pokorný, Praha-Kolovraty – 4.904,- Kč
Pan Martin Šusta, Praha-Kolovraty – 4.000,- Kč
Paní Bajarma Kozáková, Praha-Kolovraty – 3.700,- Kč
Pan Oldřich Zapletal, Praha-Kolovraty – 3.000,- Kč
Pan Pavel Dejmek, Praha-Kolovraty- 1.400,- Kč
Paní Dana Heřmánková, Praha-Kolovraty – 250,- Kč
Pan Jan Haspra, Praha-Kolovraty – 600,-
Paní Kateřina Koudelová, Praha-Kolovraty – 1.000,- Kč
Pan Martínek Miroslav, Praha 4 – 1.300,- Kč
Pan Martin Sulan, Praha-Kolovraty – 1.000,- Kč
Pan Martin Dynybil, Praha-Kolovraty – 600, – Kč
Pan Martin Oplt, Praha-Kolovraty – 500,- Kč

Za pomoc při realizaci plesu děkujeme:

Panu Václavu Pokornému
Provozovatelům restaurace a sálu U Boudů
Rodinám, které připravily pohoštění
Spolku Naše Kolovraty