Základní škola Praha – Kolovraty

16 Září

Výskyt vší

Vážení rodiče, vzhledem k výskytu vší v některých třídách prosíme o důkladnou kontrolu dětí. Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. V případě výskytu je tedy nutné, aby rodiče školu neprodleně informovali a ponechali dítě doma do doby než zajistí odvšivení.
 

Děkujeme za spolupráci
 

 

Vyjádření MUDr. Lilian Rumlové, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých
(Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze)

Jak se lze vši dětské zbavit?

 • Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů.
 • Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Hnidy z vlasů nelze odstranit žádným přípravkem, lze je jen mechanicky vyčesat, napadené vlasy jednotlivě vystříhat nebo nechat odrůst.
 • Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení.
 • Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené. Používáním jiných prostředků (nejznámější je např. petrolej) může ohrozit zdraví.
 • Odvšivovací přípravky jsou podle zákona léčivem, a proto jsou prodávány v lékárnách i bez lékařského předpisu. Jde například o šampón Parasidose, přípravky – Pedicul  Hermal, Diffusil H forte, Paranit spray, Deparol, Pedicap OL, Barny‘s effective, Jacutin gel, Defence spray, Eliminátor vší (jen na již propuklé vši), Hedrin a Hedrin spray. Všechny přípravky je nutné používat přesně podle připojených návodů výrobce.

Vši ve škole

 • V případě výskytu pedikulózy ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.
   
 • Velmi důležitá je v tomto případě spolupráce s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci dětí a žáků. Pokud zákonný zástupce dítěte či žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte a žáka v předškolním a školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce, dle školského zákona, povinen vyhovět.
   
 • V případě dětí a žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění předškolního a školského zařízení, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavením výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.

Více ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *