Základní škola Praha – Kolovraty

11 Říjen

Výsledky voleb na členy školské rady z řad zákonných zástupců

Ve volbách na členy školské rady ZŠ Praha-Kolovraty z řad zákonných zástupců, které proběhly dne 10. 10. 2013, byli zvoleni tito noví členové:

Mgr. Stanislava Bartošová

Mgr. Lukáš Bernard

 

V Praze, dne 11. 10. 2013

Mgr. Vladimíra Neklapilová

předsedkyně volební komise