Základní škola Praha – Kolovraty

30 Duben

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/25

ROZHODNUTÍ
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/25

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2024/25 dětí s registračním číslem viz níže.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha-Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

reg. č. reg. č. reg. č.
1. FINJT 25. KQCKY 49. L08T4
2. S9ZUG 26. O2UCF 50. HCV5U
3. 8N7KO 27. B4J6Z 51. WV1ZM
4. LFA1V 28. KPBSV 52. RZ3VK
5. 50TJF 29. BVFV9 53. OLBLF
6. H56VK 30. CLBZN 54. 5U97U
7. 0A3VA 31. GSPNL 55. 52XH0
8. CDCZ0 32. EZFQT 56. Q3YC7
9. UUL8X 33. G5WVK 57. 28JNU
10. G5D1S 34. CUC3X 58. BJ0Z8
11. ZW19Z 35. 5LHUX 59. PLKWK
12. YD96H 36. KEDNC 60. 1EZ4R
13. BQ3UT 37. LD26E 61. 11CR3
14. R65S2 38. H814Q 62. BHY2Q
15. BAY3Z 39. 5SL3O 63. M5K2R
16. 4IIQC 40. 13Q2Y 64. 9JBVF
17. 6E5Y1 41. EXPUQ 65. 4ES2D
18. 8L1DR 42. YPT6L 66. MJC7U
19. XIIML 43. XHEON 67. 99IFL
20. D7H4G 44. 5B775 68. UH2LF
21. T8823 45. T0FJA 69. YLBR2
22. GIW5V 46. XDJQH 70. V371A
23. CEMID 47. IEGNA 71. 53VQL
24. 36RZL 48. QOAZG

 

V Praze dne 30. dubna 2024

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy