Základní škola Praha – Kolovraty

10 Duben

Den otevřených dveří

Dne 19. března 2024 proběhl v dopoledních hodinách na všech budovách naší školy Den otevřených dveří. Prozkoumat prostory školy a okouknout, jak vyučování vypadá v praxi, přišli převážně rodiče budoucích prvňáčků. Pedagogové a asistentky ve svých hodinách předvedli různé metody výuky a pomůcky, které běžně používají při vyučování.

Na druhém stupni si mohli návštěvníci vybírat z osmi tříd, přičemž každá byla věnována jednomu předmětu. Učitelé, společně s žáky pro veřejnost připravili v rámci jednotlivých předmětů množství rozmanitých aktivit, na nichž si příchozí jakékoliv věkové kategorie mohli vyzkoušet a prozkoumat, jakým způsobem se na druhém stupni vyučuje.

V laboratořích si tak mohli vyzkoušet chemické či fyzikální experimenty, v učebně informatiky si zase zahrát žáky vytvořenou hru. V učebně dějepisu a zeměpisu se žáci postarali o zevrubné představení učebnic, sešitů a technologií, které se v hodinách využívají a celou tour doprovázeli komentáři a zážitky z hodin. Jazykové učebny poskytli příchozím vhled do projektů, kterým se žáci v průběhu roku věnovali. Učebna angličtiny se tak proměnila v drobný kinosál, v učebně ruštiny a němčiny se návštěvníci mohli pokochat kreativními počiny nejzajímavějších míst v jednotlivých zemí nebo si vyzkoušet, jak obtížné/lehké je naučit se ruskou abecedu. Druhý stupeň se na pár hodin proměnil v kreativní centrum, které informuje, vzdělává, ale zároveň baví – tak jako celá naše škola.