Základní škola Praha – Kolovraty

5 Březen

Páťáci představili své projekty

Třída 5.A a 5.B se sešla se zástupkyněmi z Úřadu městské části Praha-Kolovraty, paní místostarostkou Alenou Kohoutovou a Ivou Herčíkovou z agendy životního prostředí. Cílem této schůzky bylo odprezentovat práce dětí, které se týkaly revitalizace parku Na Viničkách.

Nejčastější dětská přání hovořila o uspořádání tohoto prostoru tak, aby jim mohl sloužit ke hrám a zábavě. V žákovských návrzích se objevovaly herní prvky, osvěžovadla, altánky nebo třeba i nápaditá vodní hrací dráha. Žáci v následující debatě využili prostor k vyjádření svých názorů týkajících se zeleně a herních prvků na celém území obce. Mluvili také o nápadech na zkrásnění zastávek MHD. Líbilo by se jim, kdyby je vyzdobil nějaký mladý umělec. Dále pak padl návrh na další prostor v obci, kde by se mohlo legálně sprejovat.

Zástupkyně městské části žáky pochválily za vzorné práce a poděkovaly jim za skvělé nápady.

FOTOGALERIE