Základní škola Praha – Kolovraty

21 Duben

Provoz ranní školní družiny od 26.4.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce, že od 26.4.2021 částečně obnovujeme ranní provoz školní družiny. Ranní školní družina bude otevřena od 7.00 mimo testovací dny (tedy mimo pondělí a čtvrtek).

Další informace pro rodiče, kteří jsou zaměstnanci IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro tyto děti  je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině dětí (tato skupina bude tvořena žáky z různých tříd a bude jí přidělena samostatná učebna). V rámci programu se tyto  děti dle technických možností školy zapojí do distanční výuky své třídy (závisí na počtu zájemců a počtu volných PC) a vypracují zadané úkoly.  Pro skupinku dětí IZS bude ŠD v provozu každý pracovní den od 7.00 do 17.00.  Dohled nad žáky bude zajištěn dle personálních možností školy (asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD).   

Příslušnost k vybraným profesím IZS doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Zájemci se mohou hlásit na reditel@zskolovraty.cz.