Základní škola Praha – Kolovraty

5 Prosinec

Vysazení lípy

Jednou z dalších akcí, kterými si spolu s našimi žáky chceme připomenout 100. výročí založení republiky, bylo vysazení lípy.

Lípa se nachází blízko školní budovy  v ulici Albíny Hochové. Doufáme, že nám bude dělat radost mnoho dalších desetiletí.

Zvláštní poděkování patří panu Miloslavu Bláhovi, dědečkovi Tomáše Kejře ze 3.C, který vyrobil a daroval škole pamětní desku.