Základní škola Praha – Kolovraty

4 Květen

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd ve školním roce 2017/18

ROZHODNUTÍ
 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/18

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2017/18 u dětí s těmito registračními čísly:

1. SKOL 257/17   23. SKOL 282/17   45. SKOL 303/17   67. SKOL 278/17
2. SKOL 258/17   24. SKOL 283/17   46. SKOL 304/17   68. SKOL 284/17
3. SKOL 259/17   25. SKOL 285/17   47. SKOL 305/17   69. SKOL 309/17
4. SKOL 260/17   26. SKOL 286/17   48. SKOL 306/17   70. SKOL 268/17
5. SKOL 261/17   27. SKOL 287/17   49. SKOL 307/17   71. SKOL 293/17
6. SKOL 262/17   28. SKOL 288/17   50. SKOL 308/17   72. SKOL 326/17
7. SKOL 263/17   29. SKOL 289/17   51. SKOL 310/17   73. SKOL 313/17-B
8. SKOL 264/17   30. SKOL 290/17   52. SKOL 311/17   74. SKOL 313/17-A
9. SKOL 265/17   31. SKOL 291/17   53. SKOL 312/17      
10. SKOL 266/17   32. SKOL 292/17   54. SKOL 314/17      
11. SKOL 267/17   33. SKOL 323/17   55. SKOL 315/17      
12. SKOL 269/17   34. SKOL 324/17   56. SKOL 316/17      
13. SKOL 270/17   35. SKOL 294/17   57. SKOL 317/17      
14. SKOL 272/17   36. SKOL 295/17   58. SKOL 318/17      
15. SKOL 273/17   37. SKOL 296/17   59. SKOL 319/17      
16. SKOL 274/17   38. SKOL 297/17   60. SKOL 320/17      
17. SKOL 275/17   39. SKOL 298/17   61. SKOL 328/17      
18. SKOL 276/17   40. SKOL 299/17   62. SKOL 321/17      
19. SKOL 277/17   41. SKOL 300/17   63. SKOL 322/17      
20. SKOL 279/17   42. SKOL 301/17   64. SKOL 340/17      
21. SKOL 280/17   43. SKOL 302/17   65. SKOL 346/17      
22. SKOL 281/17   44. SKOL 325/17   66. SKOL 271/17      

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení.

Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha – Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

V Praze dne 4. května 2017
Mgr. Vladimíra Reinerová
Scan Rozhodnutí naleznete ZDE.