Základní škola Praha – Kolovraty

28 Listopad

Hledáme speciálního pedagoga na úvazek 0,5

V rámci projektu OPVV hledáme speciálního pedagoga s odpovídajícím dokončeným vzděláním dle Zákona o pedagogických pracovních.

Nástup: leden 2017

Výňatek ze zákona 563/2004 ve znění pozdějších předpisů

Speciální pedagog
Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd

a) zaměřené na speciální pedagogiku,
b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo
c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou.