základní škola Praha – Kolovraty

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Základní školy Praha Kolovraty pro školní rok 2023/24

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné elektronické přihlášky, která je na webu školy. Žáci mohou být přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD, což je 270 žáků, a to při splnění kritérií níže.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v elektronické přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není právní nárok.

Do ŠD Základní školy Praha-Kolovraty jsou přijímány děti podle těchto zásad a kritérií:

 • mladší žáci mají přednost před staršími

a to v tomto pořadí:

 1. Přednostně budou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku (10 bodů)
 2. Do výše kapacity mohou být přijímáni dojíždějící žáci 4. ročníků (4 body) a žáci 4. ročníků plně zaměstnaných rodičů (4 body)

Do školní družiny nemusí být přijat žák, který:

 • řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu,
 • závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Přihlášku nutno provést elektronicky na webových stránkách školy v době od 25.5. do 23.6.2023

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 27.6.2023 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE).  Kritéria jsou platná pro školní rok 2023/2024.

V Praze dne 15.5.2023

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

 

Milí rodiče,

ve středu 26. 4. 2023 k nám do družinky přijede sokolník Ondra.

Děti se seznámí s našimi i exotickými druhy dravců a sov,

s jejich životem, lovem a úlohou v přírodě.

Program bude začínat v 14 : 00 a končit přibližně v 15 : 00.

Od dětí vybíráme 50,- Kč do úterý 25. 4. 2023.

Pokud nám nebude přát počasí, akce se ruší.

 

 

 

Milí rodiče,

rádi bychom vás pozvali na velikonoční jarmark v ŠD, který se bude konat

ve čtvrtek 30. 3. od 14 : 30 do cca 16 : 00 (do vyprodání zásob) u školy Abíny Hochové.

Děti tvořily krásné výrobky a určitě udělají radost i vám.

Těší se na vás děti a vychovatelky ŠD.

 

 

 

Vážení rodiče,

ve středu 14. 9. 2022 k nám do družinky přijede sokolník Ondra.

Děti se seznámí s našimi i exotickými druhy dravců a sov,

s jejich životem, lovem a úlohou v přírodě.

Program bude začínat v 14 : 00 a končit přibližně v 15 : 00.

Od dětí vybíráme 50,- Kč do 13. 9. 2022.

 

 

 

 

ODCHODY DO JÍDELNY 

 

11:40 12:00 12:10 12:20 12:35 12:50
Pondělí 1.A  1.B 1.C 2.B  2.C  3.C 2.A  3.A  3.B
Úterý 1.A  1.B 1.C 2.A   2.B 2.C  3.A  3.C 3.B
Středa 1.A  1.B 1.C 2.A  2.C 2.B  3.A  3.C 3.B
Čtvrtek 1.A  1.B 1.C 2.B  3.B 2.C 2.A  3.A  3.C
Pátek 1.A 1.B 1.C 3.A 2.A  2.B  2.C 3.B  3.C

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ : 1. 9. 2022 NEBUDE RANNÍ DRUŽINA 

 

 

 

INFORMACE O ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

šk. rok 2022/23

Vážení rodiče,

žáci ŠD budou rozmístěni v budovách takto:

UČEBNA

BUDOVA ZŠ K POŠTĚ

p.VYCHOVATELKA

1. A 1. A

L. Holubová

1. B 1. B

L. Kvašová

1. C 1. C,

R. Stejskalová

3. A 3. A, 4. A (část)

L. Velendorfová

3. C 3. C, 4. A (část)

M. Leunová

UČEBNA

BUDOVA ZŠ ALBÍNY HOCHOVÉ

p.VYCHOVATELKA

2. A 2. A, 4. B

M. Doubravová

2. B 2. B, 4. C (část)

K. Koudelová

2. C 2. C, 4. C (část)

Ing.J. Stejskalová

Jurta + 2. B 3. B, 4. B (část)

G.Vorlová

 • V těchto budovách budou mít žáci také ranní a koncovou družinu.
 • Na dveřích budovy bude informace, kam zvonit na ranní a koncovou družinu.
 • Žáci budou spojováni do koncového oddělení v 16:00 hod.
 • Žáci, jejichž třída je rozdělená do více oddělení budou mít v notýsku ŠD informaci, do kterého oddělení budou chodit.
 • Je nutné, aby žáci docházející ze spodní budovy školy a vily měli v ŠD podepsané přezutí.
 • Doporučujeme, aby žáci měli podepsané všechny své věci.

 

 

 

 

Výsledky zápisu do školní družiny pro školní rok 2022/23

kód žáka do třídy počet bodů výsledek kód žáka do třídy počet bodů výsledek
1 ŠD419/22 1 10 přijat/a 109 ŠD430/22 3 10 přijat/a
2 ŠD420/22 1 10 přijat/a 110 ŠD433/22 3 10 přijat/a
3 ŠD421/22 1 10 přijat/a 111 ŠD436/22 3 10 přijat/a
4 ŠD423/22 1 10 přijat/a 112 ŠD437/22 3 10 přijat/a
5 ŠD425/22 1 10 přijat/a 113 ŠD441/22 3 10 přijat/a
6 ŠD429/22 1 10 přijat/a 114 ŠD444/22 3 10 přijat/a
7 ŠD431/22 1 10 přijat/a 115 ŠD445/22 3 10 přijat/a
8 ŠD432/22 1 10 přijat/a 116 ŠD446/22 3 10 přijat/a
9 ŠD438/22 1 10 přijat/a 117 ŠD447/22 3 10 přijat/a
10 ŠD439/22 1 10 přijat/a 118 ŠD452/22 3 10 přijat/a
11 ŠD448/22 1 10 přijat/a 119 ŠD457/22 3 10 přijat/a
12 ŠD449/22 1 10 přijat/a 120 ŠD460/22 3 10 přijat/a
13 ŠD453/22 1 10 přijat/a 121 ŠD462/22 3 10 přijat/a
14 ŠD469/22 1 10 přijat/a 122 ŠD465/22 3 10 přijat/a
15 ŠD478/22 1 10 přijat/a 123 ŠD467/22 3 10 přijat/a
16 ŠD489/22 1 10 přijat/a 124 ŠD468/22 3 10 přijat/a
17 ŠD500/22 1 10 přijat/a 125 ŠD470/22 3 10 přijat/a
18 ŠD504/22 1 10 přijat/a 126 ŠD471/22 3 10 přijat/a
19 ŠD511/22 1 10 přijat/a 127 ŠD472/22 3 10 přijat/a
20 ŠD523/22 1 10 přijat/a 128 ŠD473/22 3 10 přijat/a
21 ŠD529/22 1 10 přijat/a 129 ŠD488/22 3 10 přijat/a
22 ŠD531/22 1 10 přijat/a 130 ŠD492/22 3 10 přijat/a
23 ŠD536/22 1 10 přijat/a 131 ŠD496/22 3 10 přijat/a
24 ŠD539/22 1 10 přijat/a 132 ŠD502/22 3 10 přijat/a
25 ŠD540/22 1 10 přijat/a 133 ŠD506/22 3 10 přijat/a
26 ŠD542/22 1 10 přijat/a 134 ŠD510/22 3 10 přijat/a
27 ŠD544/22 1 10 přijat/a 135 ŠD513/22 3 10 přijat/a
28 ŠD546/22 1 10 přijat/a 136 ŠD515/22 3 10 přijat/a
29 ŠD547/22 1 10 přijat/a 137 ŠD517/22 3 10 přijat/a
30 ŠD548/22 1 10 přijat/a 138 ŠD520/22 3 10 přijat/a
31 ŠD550/22 1 10 přijat/a 139 ŠD526/22 3 10 přijat/a
32 ŠD553/22 1 10 přijat/a 140 ŠD527/22 3 10 přijat/a
33 ŠD556/22 1 10 přijat/a 141 ŠD528/22 3 10 přijat/a
34 ŠD559/22 1 10 přijat/a 142 ŠD532/22 3 10 přijat/a
35 ŠD560/22 1 10 přijat/a 143 ŠD537/22 3 10 přijat/a
36 ŠD561/22 1 10 přijat/a 144 ŠD541/22 3 10 přijat/a
37 ŠD563/22 1 10 přijat/a 145 ŠD545/22 3 10 přijat/a
38 ŠD564/22 1 10 přijat/a 146 ŠD555/22 3 10 přijat/a
39 ŠD565/22 1 10 přijat/a 147 ŠD557/22 3 10 přijat/a
40 ŠD568/22 1 10 přijat/a 148 ŠD566/22 3 10 přijat/a
41 ŠD571/22 1 10 přijat/a 149 ŠD570/22 3 10 přijat/a
42 ŠD584/22 1 10 přijat/a 150 ŠD574/22 3 10 přijat/a
43 ŠD587/22 1 10 přijat/a 151 ŠD583/22 3 10 přijat/a
44 ŠD588/22 1 10 přijat/a 152 ŠD586/22 3 10 přijat/a
45 ŠD590/22 1 10 přijat/a 153 ŠD589/22 3 10 přijat/a
46 ŠD594/22 1 10 přijat/a 154 ŠD602/22 3 10 přijat/a
47 ŠD600/22 1 10 přijat/a 155 ŠD608/22 3 10 přijat/a
48 ŠD604/22 1 10 přijat/a 156 ŠD610/22 3 10 přijat/a
49 ŠD605/22 1 10 přijat/a 157 ŠD614/22 3 10 přijat/a
50 ŠD613/22 1 10 přijat/a 158 ŠD616/22 3 10 přijat/a
51 ŠD630/22 1 10 přijat/a 159 ŠD618/22 3 10 přijat/a
52 ŠD634/22 1 10 přijat/a 160 ŠD622/22 3 10 přijat/a
53 ŠD426/22 2 10 přijat/a 161 ŠD629/22 3 10 přijat/a
54 ŠD428/22 2 10 přijat/a 162 ŠD633/22 3 10 přijat/a
55 ŠD450/22 2 10 přijat/a 163 ŠD635/22 3 10 přijat/a
56 ŠD451/22 2 10 přijat/a 164 ŠD417/22 4 4 přijat/a
57 ŠD455/22 2 10 přijat/a 165 ŠD418/22 4 4 přijat/a
58 ŠD456/22 2 10 přijat/a 166 ŠD422/22 4 4 přijat/a
59 ŠD458/22 2 10 přijat/a 167 ŠD424/22 4 4 přijat/a
60 ŠD459/22 2 10 přijat/a 168 ŠD427/22 4 4 přijat/a
61 ŠD461/22 2 10 přijat/a 169 ŠD434/22 4 4 přijat/a
62 ŠD466/22 2 10 přijat/a 170 ŠD435/22 4 4 přijat/a
63 ŠD474/22 2 10 přijat/a 171 ŠD440/22 4 4 přijat/a
64 ŠD475/22 2 10 přijat/a 172 ŠD442/22 4 4 přijat/a
65 ŠD476/22 2 10 přijat/a 173 ŠD443/22 4 4 přijat/a
66 ŠD479/22 2 10 přijat/a 174 ŠD454/22 4 4 přijat/a
67 ŠD480/22 2 10 přijat/a 175 ŠD463/22 4 4 přijat/a
68 ŠD481/22 2 10 přijat/a 176 ŠD464/22 4 4 přijat/a
69 ŠD482/22 2 10 přijat/a 177 ŠD503/22 4 4 přijat/a
70 ŠD483/22 2 10 přijat/a 178 ŠD508/22 4 4 přijat/a
71 ŠD484/22 2 10 přijat/a 179 ŠD514/22 4 4 přijat/a
72 ŠD485/22 2 10 přijat/a 180 ŠD516/22 4 4 přijat/a
73 ŠD486/22 2 10 přijat/a 181 ŠD521/22 4 4 přijat/a
74 ŠD487/22 2 10 přijat/a 182 ŠD522/22 4 4 přijat/a
75 ŠD490/22 2 10 přijat/a 183 ŠD524/22 4 4 přijat/a
76 ŠD493/22 2 10 přijat/a 184 ŠD525/22 4 4 přijat/a
77 ŠD494/22 2 10 přijat/a 185 ŠD533/22 4 4 přijat/a
78 ŠD495/22 2 10 přijat/a 186 ŠD538/22 4 4 přijat/a
79 ŠD497/22 2 10 přijat/a 187 ŠD543/22 4 4 přijat/a
80 ŠD498/22 2 10 přijat/a 188 ŠD549/22 4 4 přijat/a
81 ŠD499/22 2 10 přijat/a 189 ŠD552/22 4 4 přijat/a
82 ŠD501/22 2 10 přijat/a 190 ŠD562/22 4 4 přijat/a
83 ŠD505/22 2 10 přijat/a 191 ŠD576/22 4 4 přijat/a
84 ŠD507/22 2 10 přijat/a 192 ŠD580/22 4 4 přijat/a
85 ŠD509/22 2 10 přijat/a 193 ŠD582/22 4 4 přijat/a
86 ŠD512/22 2 10 přijat/a 194 ŠD591/22 4 4 přijat/a
87 ŠD518/22 2 10 přijat/a 195 ŠD596/22 4 4 přijat/a
88 ŠD519/22 2 10 přijat/a 196 ŠD597/22 4 4 přijat/a
89 ŠD534/22 2 10 přijat/a 197 ŠD603/22 4 4 přijat/a
90 ŠD535/22 2 10 přijat/a 198 ŠD607/22 4 4 přijat/a
91 ŠD554/22 2 10 přijat/a 199 ŠD619/22 4 4 přijat/a
92 ŠD558/22 2 10 přijat/a 200 ŠD632/22 4 4 přijat/a
93 ŠD567/22 2 10 přijat/a 201 ŠD477/22 5 0 nepřijat/a
94 ŠD572/22 2 10 přijat/a 202 ŠD491/22 5 0 nepřijat/a
95 ŠD575/22 2 10 přijat/a
96 ŠD577/22 2 10 přijat/a
97 ŠD578/22 2 10 přijat/a
98 ŠD581/22 2 10 přijat/a
99 ŠD592/22 2 10 přijat/a
100 ŠD593/22 2 10 přijat/a
101 ŠD595/22 2 10 přijat/a
102 ŠD598/22 2 10 přijat/a
103 ŠD601/22 2 10 přijat/a
104 ŠD612/22 2 10 přijat/a
105 ŠD615/22 2 10 přijat/a
106 ŠD620/22 2 10 přijat/a
107 ŠD623/22 2 10 přijat/a
108 ŠD626/22 2 10 přijat/a

 

 

Milí rodiče,

prázdniny se kvapem blíží a my připravujeme pro děti závěrečnou „FÁBORKOVANOU.“

Tato akce proběhne ve čtvrtek dne 23. 6. 2022 na hřišti

Na Parkánu od 13 : 30 do 15 : 00.

Doporučujeme, aby děti měly vhodnou sportovní obuv.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

 

Registrace do ŠD na školní rok 2022/2023 končí 24. 6. 2022

 

 

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Základní školy Praha Kolovraty pro školní rok 2022/23

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné elektronické přihlášky – registrace, která je na webu školy. Žáci mohou být přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD, což je 270 žáků, a to při splnění kritérií níže.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v elektronické přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není právní nárok.

Do ŠD Základní školy Praha- Kolovraty jsou přijímány děti podle těchto zásad a kritérií:

 • mladší žáci mají přednost před staršími

a to v tomto pořadí:

 1. Přednostně budou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku (10 bodů)
 2. Do výše kapacity mohou být přijímáni dojíždějící žáci 4. ročníků (4 body) a žáci 4. ročníků plně zaměstnaných rodičů (4 body)

 Do školní družiny nemusí být přijat žák, který:

 • řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu,
 • závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Přihlášku nutno provést elektronicky na webových stránkách školy od 24.5. do 24.6.2022.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 28.6.2022 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE).  Kritéria jsou platná pro školní rok 2022/2023.

 

V Praze dne 20.5.2022

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

 

 

Odchody do jídelny školní rok 2021/22

den/čas 11 : 50 – 12 : 20 12 : 20 – 12 : 45 12 : 45 – 13 : 10 13 : 10 – 13 : 20
PO 1. A, B, C 2. A, B 2. C, 3. B, C 3. A
ÚT 1. A, B, C 2. B, 3. A 2. A, C, 3. C 3. B
ST 1. A, B, C 2. C 2. A, B, 3. B 3. A, C
ČT 1. A, B, C 2. A, C, 3. B 2. B, 3. A, C
1. A, B, C 2. A, B, C 3. A, B, C

INFORMACE O ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

šk. rok 2021/22

Vážení rodiče,

žáci ŠD budou rozmístěni v budovách takto:

UČEBNA

BUDOVA ZŠ K POŠTĚ

p.VYCHOVATELKA

2. A 2. A, 4. A (část)

L. Velendorfová

2. B 2. B, 4. A (část)

L. Holubová

2. C 2. C, 4. A (část)

L. Kvašová

3. B 3. B, 4. C (část)

M. Leunová

3. C 3. C

R. Stejskalová

kuchyňka

jurta

3. A, 4. C (část)

K. Koudelová

UČEBNA

BUDOVA ZŠ ALBÍNY HOCHOVÉ

p.VYCHOVATELKA

1. A 1. A, 4. B (část)

M. Doubravová

1. B 1. B, 4. B (část)

D. Bárová

1. C 1. C, 4. B (část)

Ing.J. Stejskalová

 • V těchto budovách budou mít žáci také ranní a koncovou družinu.
 • Na dveřích budovy bude informace, kam zvonit na ranní a koncovou družinu.
 • Žáci budou spojováni do koncového oddělení v 16:00 hod.
 • Žáci, jejichž třída je rozdělená do více oddělení budou mít v notýsku ŠD informaci, do kterého oddělení budou chodit.
 • Je nutné, aby žáci docházející ze spodní budovy školy a vily měli v ŠD podepsané přezutí.
 • Doporučujeme, aby žáci měli podepsané všechny své věci.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021-22

V souladu s kritérii pro přijímání žáků do školní družiny ze dne 15. 5. 2021 byli do školní družiny Základní školy Praha-Kolovraty pro školní rok 2021/22 přijati tito žáci:

1. ŠD199/21 62. ŠD242/21 123. ŠD299/21
2. ŠD201/21 63. ŠD243/21 124. ŠD302/21
3. ŠD222/21 64. ŠD244/21 125. ŠD321/21
4. ŠD230/21 65. ŠD246/21 126. ŠD326/21
5. ŠD235/21 66. ŠD250/21 127. ŠD327/21
6. ŠD241/21 67. ŠD251/21 128. ŠD329/21
7. ŠD249/21 68. ŠD253/21 129. ŠD334/21
8. ŠD255/21 69. ŠD257/21 130. ŠD339/21
9. ŠD259/21 70. ŠD258/21 131. ŠD340/21
10. ŠD265/21 71. ŠD263/21 132. ŠD341/21
11. ŠD268/21 72. ŠD264/21 133. ŠD343/21
12. ŠD271/21 73. ŠD269/21 134. ŠD350/21
13. ŠD279/21 74. ŠD270/21 135. ŠD353/21
14. ŠD280/21 75. ŠD273/21 136. ŠD357/21
15. ŠD286/21 76. ŠD274/21 137. ŠD364/21
16. ŠD290/21 77. ŠD276/21 138. ŠD365/21
17. ŠD293/21 78. ŠD277/21 139. ŠD367/21
18. ŠD297/21 79. ŠD284/21 140. ŠD369/21
19. ŠD306/21 80. ŠD288/21 141. ŠD370/21
20. ŠD307/21 81. ŠD292/21 142. ŠD371/21
21. ŠD310/21 82. ŠD294/21 143. ŠD376/21
22. ŠD311/21 83. ŠD296/21 144. ŠD385/21
23. ŠD313/21 84. ŠD303/21 145. ŠD386/21
24. ŠD317/21 85. ŠD308/21 146. ŠD387/21
25. ŠD319/21 86. ŠD316/21 147. ŠD393/21
26. ŠD322/21 87. ŠD318/21 148. ŠD397/21
27. ŠD331/21 88. ŠD320/21 149. ŠD401/21
28. ŠD332/21 89. ŠD323/21 150. ŠD403/21
29. ŠD338/21 90. ŠD324/21 151. ŠD404/21
30. ŠD344/21 91. ŠD328/21 152. ŠD202/21
31. ŠD345/21 92. ŠD333/21 153. ŠD209/21
32. ŠD346/21 93. ŠD335/21 154. ŠD221/21
33. ŠD349/21 94. ŠD347/21 155. ŠD224/21
34. ŠD356/21 95. ŠD351/21 156. ŠD226/21
35. ŠD359/21 96. ŠD352/21 157. ŠD228/21
36. ŠD361/21 97. ŠD355/21 158. ŠD237/21
37. ŠD362/21 98. ŠD358/21 159. ŠD239/21
38. ŠD366/21 99. ŠD375/21 160. ŠD240/21
39. ŠD372/21 100. ŠD394/21 161. ŠD256/21
40. ŠD373/21 101. ŠD400/21 162. ŠD261/21
41. ŠD374/21 102. ŠD198/21 163. ŠD262/21
42. ŠD377/21 103. ŠD208/21 164. ŠD266/21
43. ŠD378/21 104. ŠD210/21 165. ŠD267/21
44. ŠD379/21 105. ŠD229/21 166. ŠD287/21
45. ŠD381/21 106. ŠD232/21 167. ŠD298/21
46. ŠD382/21 107. ŠD233/21 168. ŠD300/21
47. ŠD384/21 108. ŠD236/21 169. ŠD301/21
48. ŠD388/21 109. ŠD238/21 170. ŠD304/21
49. ŠD390/21 110. ŠD247/21 171. ŠD305/21
50. ŠD391/21 111. ŠD248/21 172. ŠD309/21
51. ŠD392/21 112. ŠD252/21 173. ŠD325/21
52. ŠD395/21 113. ŠD254/21 174. ŠD330/21
53. ŠD398/21 114. ŠD260/21 175. ŠD336/21
54. ŠD402/21 115. ŠD272/21 176. ŠD337/21
55. ŠD200/21 116. ŠD275/21 177. ŠD348/21
56. ŠD204/21 117. ŠD278/21 178. ŠD360/21
57. ŠD223/21 118. ŠD282/21 179. ŠD363/21
58. ŠD225/21 119. ŠD283/21 180. ŠD368/21
59. ŠD227/21 120. ŠD285/21 181. ŠD389/21
60. ŠD231/21 121. ŠD289/21 182. ŠD396/21
61. ŠD234/21 122. ŠD291/21

V Praze 25.6.2021

Mgr. Vladimíra Reinerová

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Základní školy Praha Kolovraty pro školní rok 2021/22

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné elektronické přihlášky, která je na webu školy. Žáci mohou být přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD, což je 270 žáků, a to při splnění kritérií níže.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v elektronické přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není právní nárok.

Do ŠD Základní školy Praha- Kolovraty jsou přijímány děti podle těchto zásad a kritérií:

 • mladší žáci mají přednost před staršími

a to v tomto pořadí:

 1. Přednostně budou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku (10 bodů)
 2. Do výše kapacity mohou být přijímáni dojíždějící žáci 4. ročníků (4 body) a žáci 4. ročníků plně zaměstnaných rodičů (4 body)

Do školní družiny nemusí být přijat žák, který:

 • řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu,
 • závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Přihlášení je nutné provést elektronicky na webových stránkách školy v době od 24.5.2021 do 20.6.2021 – pravá lišta úvodní strany webových stránek „školní družina“ nebo: záložka „školní družina“ – „zápis do školní družiny“.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 25.6.2021 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE).  Kritéria jsou platná pro školní rok 2021/2022.

 

V Praze dne 14.5.2021

 

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

 

 

 

 

Vážení rodiče,

školní družina je v provozu bez omezení, ranní družina od 6.30 (kromě pondělí, kdy probíhá testování) .

 

 

Školní družina :

 • prioritně pro žáky 1. – 3. ročníků
 • ranní družina z provozních důvodů do odvolání nebude poskytována

 

Odchody do jídelny od 12. 4. 2021  1. A, B, C   2. A   3. B

Den/čas 11: 50 – 12 : 20 12 : 20 – 12 : 50 12 : 50 – 13 : 20
Pondělí 1. B, 1. C 1. A, 2. A 3. B
Úterý 1. B, 1. C 1. A 2. A, 3. B
Středa 1. B, 1. C 1. A 2. A, 3. B
Čtvrtek 1. B, 1. C 1. A, 2. A 3. B
Pátek 1. B, 1. C 1. A, 2. A 3. B

 

 

 

 

Odchody do jídelny od 19. 4. 2021  2. A, B, C    3. A, C

Den/čas 11 : 50 – 12 : 20 12 : 40 – 13 : 10 13 : 10 – 13 : 30
Pondělí 2. A, 2. B 2. C, 3. A 3. C
Úterý 2. B, 3. A 2. A, 2. C, 3. C
Středa 2. B, 2. C 2. A, 3. C, 3. A
Čtvrtek 2. A, 2. C 3. C, 2. B 3. A
Pátek 2. A, 2. C 2. B, 3. A 3. C

 

 

 

Vážení rodiče, od 30. 11. 2020 budou chodit žáci do školní jídelny takto:

den/čas 11 : 40 – 12 : 00 12 : 00 – 12 : 20 12 : 20 – 12 : 40 12 : 45 – 13 : 05 13 : 05 – 13 : 25
pondělí 1. B,C 1. A 2. A, B 2. C, 3. A 3. B,C
úterý 1. B,C 1. A 2. B, 3. A 2. A,C 3. B,C
středa 1. B,C 1. A 2. B,C 2. A, 3. A 3. B,C
čtvrtek 1. B,C 1. A 2. A,C 2. B, 3. B 3. A,C
pátek 1. B,C 1. A 2. A,C 2. B, 3. A 3. B,C

 

Ranní družina bude v provozu do odvolání od 7 : 00, a to pouze pro žáky, kteří jsou do ranní družiny přihlášeni.

Pro žáky 4. ročníků nemůžeme do odvolání zajistit školní družinu.

 

 

Vážení rodiče,

Ve čtvrtek 5. prosince v kulturním sále U Boudů

od 14 : 15 do 15 : 00 hod.

připravuje školní družina divadelní představení

O strašně líném Honzovi

(divadlo Androméda). Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden

do ŠD K Poště.

Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč

do středy 4. prosince .

 

 

Vážení rodiče,

            V listopadu 13. 11. a 14. 11.  připravuje školní družina výtvarné dílny.

Děti si budou moci vyrobit ozdobnou textilní placku. Vychovatelky budou

vybírat od dětí 65,- Kč do úterý 12. 11. 2019.

Děti budou rozděleny do dvou dnů podle jednotlivých oddělení a to:

 

Budova Albíny Hochové

Den/čas 12 : 30 – 13: 15  13 :15 – 14: 00 14 : 00 –  14 : 45
St 13. 11.           2. B           2. C           2. A

 

Budova K Poště

Den/čas 12 : 30 – 13 : 15 13 : 15 – 14 : 00 14 : 00 – 14 : 45
Čt 14. 11.           1. B           1. C           1. A

 

Krásné dny přejí,

vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 16. 5. bude ve školní družině „ Bubnování Susha.“ Jedná se o aktivitu, kdy každé dítě má svůj bubínek

a společně bubnují pod vedením lektora. Program je přizpůsoben věku dětí a obsahuje i výukové prvky.

Ti, kteří se budou chtít této aktivity zúčastnit, odevzdají své paní vychovatelce  50 Kč do úterý 14. 5.

 

Děti budou rozděleny do skupin a to:

 

čas 12 : 45 – 13 : 30 13 : 30 – 14 : 15 14 : 15 – 15 : 00 15 : 00 – 15 : 45
třída 1. A, 1. B, 1. C 2. A, 2. B, 2. C 3. A, 3. B, 3. C 4.A, 4.B, 4.C,4.D

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD

 

 

Vážení rodiče,

 Ve středu 6. března v kulturním sále U Boudů od 14 : 15  do 15 : 00 hod.

připravuje školní družina divadelní představení  – Perníkový dědek

(divadlo Androméda). Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden

do ŠD K Poště. Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč  do úterý 5. března.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

V úterý 27. listopadu v kulturním sále U Boudů, od 14 : 15 do 15 : 15 hod.

připravuje školní družina divadelní představení Vánoční kabaret – (divadlo Androméda).

Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden do ŠD K Poště.

Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč do pondělí 26. listopadu.

 

 

 

 

Vážení  rodiče, prázdniny klepou na dveře a my připravujeme pro děti „STUŽKOVANOU.“

Tato akce proběhne dne 26. 6. 2018 na hřišti Na Parkánu od 13 : 30 do 15 : 30.

Doporučujeme, aby děti měly vhodnou sportovní obuv.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Přejeme klidné a pohodové prázdniny,

Vychovatelky ŠD

Vážení rodičeve čtvrtek 17. 5. 2018 od 14 : 00 asi do 15 : 30 proběhne

v sále U Boudů pěvecká soutěž „ZLATÝ SLAVÍK DRUŽINY.“ Po skončení

soutěže si můžete děti vyzvednout před sálem.Ti, kteří nebudou vystupovat,

půjdou s námi fandit. Je možné, že soutěž skončí dříve v tom případě,

odvedeme všechny děti zpět do školní družiny. Děti, které se soutěže

nezúčastní z důvodu kroužku, budou v budově ŠD U POŠTY.

 

Vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

V dubnu 24. 4. a 25. 4. připravuje školní družina výtvarné dílny. Děti si budou moci vyzdobit malováním chňapku (dárek pro maminky). Ti, kteří budou mít zájem o tuto činnost, přinesou své p. vychovatelce 90,- Kč do pátku 20. 4. 2018.

Děti budou rozděleny do dvou dnů podle jednotlivých oddělení a to:

Budova Albiny Hochové

Den/čas 13 : 15 – 14 : 15 14 :15 – 15 : 15
Út 24.4.2018 2. A, 2. B 4. A, 4. B, 4. C

Budova K Poště

Den/čas 12 : 30 – 13 : 30 13 : 30 – 14 :30 14: 30 – 15 : 30
St 25.4.2018 1. A, 1.B 1.C, 3.A 3. B, 3. C

 

 

Vážení rodiče,
s platností od 1. dubna 2018 nebude možné uvolňovat děti ze ŠD na telefonickou výzvu ani v případech, kdy je vyzvedávání na telefonickou výzvu uvedeno v zápisním lístku.
Dále nebude možné, aby dítě vyzvedla ze ŠD osoba, kterou pověříte k vyzvednutí dítěte jednorázově přes telefon, sms nebo email. Dítě bude předáno pouze osobě, která je uvedena v zápisním lístku.
Tato opatření se vydávají z bezpečnostních důvodů.
Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče,

 

ve čtvrtek 1. 3. bude ve školní družině „ Bubnování Susha.“ Jedná se o aktivitu,kdy každé dítě má svůj bubínek a společně bubnují pod vedením lektora. Program je přizpůsoben věku dětí a obsahuje i výukové prvky. Ti, kteří se budou chtít této aktivity zúčastnit, odevzdají své paní vychovatelce  50 Kčdo úterý 27. 2.

Děti budou rozděleny do skupin a to:

 

čas 12:45 – 13:30 13:30 – 14:15 14:15 – 15:00 15:00 – 15:45
 

třída

 

1. A, 1. B, 1. C

 

2. A, 2. B, 2. C

 

3. B, 3. C, 3. D,

 

3. A

4. A, 4. B, 4. C

 

Vážení rodiče

Ve čtvrtek 16. listopadu v kulturním sále U Boudů,

od 14 : 15 do 15 : 00 hod připravuje školní družina 

divadelní představení – Chytrá kmotra liška.

Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden do ŠD K Poště.

Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky. 

Paní vychovatelky budou vybírat 50 Kč do středy 15. listopadu.

Vážení rodiče,

v úterý 3. 10. 2017 v kulturním domě „U Boudů“ připravujeme pro děti naučný, přírodovědný program o lišce Mie.  Děti, které se této akce zúčastní, přinesou paní vychovatelce 60,- Kč do pondělí 2. 10. 2017.

Ti, kteří s námi nepůjdou, budou odvedeny do ŠD U Pošty. Po skončení programu si můžete děti vyzvednout před sálem.

 

Vzhledem k velkému počtu dětí je program rozdělen do dvou skupin a to:

 

13:00 – 13:45 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 3.A
14:15 – 15:00 2.A, 2.C, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B,4.C

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 15.6. od 14: 00 asi do 15: 30 proběhne v sále U Boudů pěvecká

soutěž „ZLATÝ SLAVÍK DRUŽINY.“ Po skončení soutěže si můžete děti vyzvednout

před sálem,ti, kteří nebudou vystupovat, půjdou s námi fandit. Je možné, že soutěž skončí dříve

v tom případě, odvedeme všechny děti zpět do školní družiny. Děti, které se soutěže

nezúčastní budou v budově ŠD U POŠTY.

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD.

 

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1. 6. bude ve školní družině „ Bubnování Susha.“ Jedná se o aktivitu,

kdy každé dítě má svůj bubínek a společně bubnují pod vedením lektora. Program je přizpůsoben

věku dětí a obsahuje i výukové prvky. Ti, kteří se budou chtít této aktivity zúčastnit, odevzdají své paní vychovatelce 50,- Kč do úterý 30. 5.

Děti budou rozděleny do skupin a to:

 

čas 12.30 – 13.15 13.15 – 14.00 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30
 

třída

 

1.A, 1.B, 1.C

 

2.A

2.C, 2.D, 3.B 2.B, 3.A, 3.C 4.A, 4.B

 

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

V květnu připravuje školní družina „KORÁLKOVÁNÍ“ které povede paní Kubiasová. Děti si budou

moci vyrobit z korálků náramek nebo náhrdelník. Ten, kdo bude mít zájem o tuto činnost, přinese

své paní vychovatelce 70 Kč do pátku 5. 5. 2017.

Děti budou rozděleny do tří dnů podle jednotlivých oddělení a to:

Úterý       9. 5. 12.30 – 13.45 13.45 – 15.45
2.C 2.B, 3.C
Středa    10. 5. 12.30 – 14.15 14.15 – 15.30
1.A, 1.B, 1.C 4.A, 4.B
Čtvrtek   11. 5. 12.30 – 13.45 13.45 – 15.45
2.A, 3.B 3.A, 2.D

 

těšíme se na hojnou účast dětí a pěkné výrobky

vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

V dubnu připravuje školní družina výtvarné dílny. Děti si budou moci vyzdobit zápisník s magnetem na zadní straně a tužku. Ten, kdo bude mít zájem o tuto činnost přinese své pí. vychovatelce 65 Kč do čtvrtka 30. 3. 2017Děti budou rozděleny do dvou dnů podle jednotlivých oddělení a to:

Čas 12.30 – 13.15 13.15 – 14.00 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30
Pondělí  3. 4. 2017 2.B, 2.D 2.A, 2.C 3.A, 3.B 3.C, 4.B
Čas                              12.30 – 14.00                    14.00 – 14.45
Středa   5. 4. 2017 1.A, 1.B, 1.C  4.A

 

S přáním krásných jarních dnů,

vychovatelky ŠD
Milí rodiče,

 

zdravíme vás v novém roce a přejeme vám, ať je pro vás tento rok

krásný a úspěšný.

Rádi bychom vás informovali, že ve čtvrtek 26. 1. v kulturním domě

„U Boudů“ od 14. 15hodin  do 15  hodin připravujeme pro děti

divadelní představení z cyklu – Etikapro děti – pohádku

„Evelínko, vzhůru na Kvokštejn.“

V tomto příběhu se děti dozví něco o nástrahách cestování a

ohleduplnosti k cestujícím.

Vstupné je 50,- Kč, které děti přinesou svým vychovatelkám

do úterý 24. 1.

 

Krásné dny přejí vychovatelky ŠD

 

Milí rodiče,

školní družina má pro děti na listopad připravené dvě akce:

1. Ve čtvrtek 3. listopadu v kulturním sále U Boudů, od 14.15 do 15.15 hod. divadelní představení:

O rohaté princezně“ – divadlo Androméda.

Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden do ŠD K Poště. Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky. Jen je třeba je upozornit, aby si s sebou vzaly tašku. Paní vychovatelky budou vybírat 30 Kč do 31. 10. 2016.

2. Dřevíčkovou dílnu – děti si budou moci pod vedením lektora vyzkoušet práci se dřevem a vyrobit si drobnou hračku. Ti, kteří budou mít zájem, přinesou své pí. vychovatelce 100 Kč do 31. 10. 2016.

Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročnější práci, budou děti rozděleny podle tříd do čtyř dnů, a to:

Albíny Hochové

čas 12.30 – 13.30 13.30 – 14.30 14.30 – 15.30
Pondělí 7.11.2016 1.B 1.A 1.C

K Poště

čas 12.30 – 13.30 13.30 – 14.30 14.30 – 15.30
Úterý 8.11.2016 2.C 2.B 3.C
Středa 9.11.2016 3.A 4.A
Čtvrtek 10.11.2016 3.B 4.B

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD

 

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že v pátek 14. 10. 2016 bude probíhat druhé kolo

senátních voleb, bude v tento den opět, OMEZEN PROVOZ školní družiny

v budově školy K Poště 450/7. Děti, které navštěvují v této budově družinu,

budou od 13.30 hod. v budově školy Albíny Hochové.

Pokud máte možnost, vyzvedněte, prosíme, své děti co nejdříve.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče,

v pondělí dne 10.10 a ve čtvrtek 13.10.proběhne ve školní družině přednáška o myslivosti. Dětem bude přednášet pan Moravec, který je dlouholetý myslivec.

S přáním krásných dnů, vychovatelky ŠD.

Rozpis:

Albíny Hochové 10.10. od 12.30 do 13.30 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.D

K Poště 13.10. od 13.30 do 14.30 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B

 

 

Vážení rodiče,

V pátek dne 7. 10. 2016 bude z důvodu zřízení volební místnosti MÚ Kolovraty

v horní budově školy K Poště 450/7, OMEZEN PROVOZ školní družiny.

Děti, které navštěvují družinu v této budově, budou od 13.30 v budově školy

Albíny Hochové.

Pokud máte možnost, vyzvedněte, prosíme, své děti co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

Vážení rodiče, v pondělí 27.6 pro prvňáky a druháky a ve středu 29.6. pro třeťáky a čtvrťáky připravuje školní družina SPORTOVNÍ DEN.“ Akce proběhne na dětském hřišti Na Parkánu, vždy od 14.00. Je třeba, aby děti měly vhodnou sportovní obuv a oblečení. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

S přáním krásných dnů vychovatelky ŠD.

 

 

Vážení rodiče, z provozních důvodů bude ranní družina v době od 20.6. do 24.6. pouze v budově K Poště. Odpolední družina se nemění.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče, školní družina připravuje pro děti zábavnou hru Fáborkovanou, která bude rozdělena do dvou dnů – 25.5. prvňáci a 26.5. druháci, třeťáci a čtvrťáci. Hra bude probíhat na dětském hřišti Na Parkánu vždy od 14.00. Je třeba, aby děti měly vhodné sportovní oblečení a obuv.  V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Krásné dny přejí vychovatelky ŠD.

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 28.4. od 14.00 asi do 15.30 hod. proběhne v sále U Boudů pěvecká soutěž „ZLATÝ SLAVÍK DRUŽINY“. Po skončení soutěže si můžete děti vyzvednout před sálem (připomenout dětem, aby si s sebou vzaly tašky). Ti, kteří nebudou vystupovat, půjdou s námi fandit. Je možné, že soutěž skončí dříve v tom případě, odvedeme všechny děti zpět do školní družiny. Děti, které se soutěže nezúčastní budou v budově  POŠTY.

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD.

 

 

Vážení rodiče,
v úterý 22.3. od 14,00 – 15,00 hod. pořádá školní družina
v sále U Boudů divadelní představení-
Evelínko, neutrácej tolik! (divadlo Pod čepicí).
Rodiče mohou své děti vyzvednout před sálem, po skončení představení.
(Je třeba upozornit děti, aby si vzaly s sebou tašku.)
Děti, které se představení nezúčastní, budou odvedeny do ŠD K Poště.
Děti přinesou 50Kč do pondělí 21.3.

S přáním krásných dnů, vychovatelky ŠD

 

 

 

Vážení rodiče,
školní družina chystá dne 25. 1. a 26. 1. výtvarné dílny, kde si děti budou moci pod vedením lektorky malováním vyzdobit tašku.
Je třeba, aby děti (v případě zájmu) přinesly své p. vychovatelce 75Kč do 13. 1. 2016.

 

Děkujeme, vychovatelky ŠD

Rozpis podle tříd:

Pondělí 25. 1.

12.30 – 13.30   2.B, 2.C

13.30 – 14.30   2.A, 4.A

14.30 – 15.30   3.B, 4.B

Úterý 26. 1.   

12.30 –  13.30   1.A, 1.B

13.30 – 14.30   1.C, 1.D

14.30 – 15.30   3.A, 4.C

 

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na vánoční jarmark, který se bude konat dne 8.12.2015 v sále U Boudů od 16. do 18.hodin.
Děti zde budou prezentovat svoje výrobky, které si můžete zakoupit.
Budeme rádi, když se přijdete podívat.
Výtěžek bude použit na vybavení jednotlivých oddělení školní družiny.
                                                                                                                             Těšíme se na vás :-D

 

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 12.11. od 14,15 – 15,15hod. pořádá školní družina
v sále U Boudů divadelní představení-
Písnička za dva šestáky (divadélko Kůzle).
Rodiče mohou své děti vyzvednout před sálem, po skončení představení.
(Je třeba upozornit děti, aby si vzaly s sebou tašku.)
Děti, které se představení nezúčastní, budou odvedeny do ŠD K Poště.
Děti přinesou 40 Kč do středy 11.11.

budova K Poště do kabinetu: 272 681 985, mobil: 605 742  201

budova Albíny Hochové: 222 365 479, mobil 704 435 372