23 Leden

Zprávy z Pece pod Sněžkou

Lyžařský výcvik šestých, sedmých a osmých tříd v Peci pod Sněžkou hlásí:  dostatek sněhu, dobrá nálada, parádní ubytování, vlídný personál, lyžaři, kteří si poradí v každém terénu!

23 Leden

Testování IQ

Vážení rodiče,

dne 14. 2. 2023 proběhne na naší škole testování IQ pro zájemce. Tato akce je organizována ve spolupráci se společností MENSA ČR. Níže uvádíme informace k testování:

Společnost Mensa testuje pomocí mezinárodně uznávaného standardizovaného testu IQ pro všechny děti. Test je rozdělen na tři věkové skupiny (5-8,9-13 a 14+). Testy jsou neverbální, testuje se tužka, papír. Výsledkem je hodnota IQ, vyhodnocení je standardizované na konkrétní věk dítěte. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni 130 a více, bude nabídnuto členství v Mense ČR. Samotný test trvá v rozmezí 20 – 40 minut podle věkové kategorie. Každý, kdo se tohoto testu zúčastní, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Jedná se o náš vstupní test, ale jako orientační měření IQ může sloužit naprosto komukoliv.

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na jejich adresu nebo emailem v případě, že tuto variantu rodič potvrdí při elektronickém přihlašování  do 2 týdnů od testování. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování, kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.
Cena testu pro jedno dítě je 300,- a hradí ji rodiče v případě, že o test mají zájem. 
Děti dostanou od svých učitelů letáček s informacemi (postup pro přihlášení a platbu). V případě zájmu ZDE uvádíme odkaz na elektronické přihlašování.
20 Leden

Zprávy ze ŠD – soutěž ve znalosti vlajek

Soutěž ve znalosti vlajek mezi pořádající 3.C + 4.A (část) a 3.B + 4.B (část) proběhla ve středu 18. ledna. Nebylo vítězů ani poražených, vítězem byl každý, kdo měl odvahu se zúčastnit. Znalosti některých dětí by s přehledem stačily na maturitní zkoušku 😀.

6 Leden

Tříkrálový turnaj ve vybíjené

Dnes na Tři krále se konal v tělocvičně ZŠ Kolovraty turnaj čtvrtých a pátých tříd ve vybíjené. Po ukrutném mači zvítězili žáci ze 4. A  před bojovníky ze 4. B a 4. C. Mezi pátými třídami skončil na nejvyšší metě tým z 5. B. Absolutním vítězem se stali borci z 5. B. Všem zúčastněným gratulujeme!

6 Leden

Přijímací zkoušky na střední školy – jak postupovat

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přihlášek na střední školy, uvádíme
postup, který je nutný dodržet:

 • Přihlášky vytiskne zástupkyně ředitelky školy na základě vyplněného formuláře, který dostanou žáci od
  třídních učitelů
 • S vyplněnou přihláškou dostanou žáci Žádost o vydání zápisového lístku
 • Přihlášky podávají zákonní zástupci žáka na příslušné gymnázium do
  1. 3. 2023
 • Zápisový lístek s informacemi k jeho vyplnění dostanou žáci nejpozději do
  15. 3. od ZŘŠ po odevzdání žádosti o vydání zápisového lístku
 • Jednotná přijímací zkouška pro šestiletá a osmiletá gymnázia se koná ve
  dnech 17. a 18. 4. 2023

Podrobné informace k přijímacímu řízení zveřejní příslušné střední školy

3 Leden

Schůzka rodičů a dětí, které jedou na lyže

Ve středu 4.1.2023 se v 15:30 koná schůzka všech žáků, kteří jedou na lyže a od 17:00 pak schůzka
jejich rodičů. Obě setkání jsou velice důležitá, vzhledem k podpisům povinných dokumentů na lyže.
Místo konání bude v budově školy Do Hlinek.
M.Kotzyová – vedoucí kurzu

3 Leden

Přijímací zkoušky

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023
Praha, srpen 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 6 0c odst. 1 zákona č . 561/2004 S b.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení
pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a
§ 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním
roce 2022/2023.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023 podle § 62 o dst. 3
školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od
15. ledna 2023 do 31. ledna 2023 podle § 8 8 o dst. 2 š kolského zákona. V případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023
do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
Jednotné zkoušky jsou vyhodnoceny centrálně „Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání“ a výsledky jsou zaslány školám nejpozději 28. dubna 2023.
Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.

Důležité odkazy – přijímací řízení na SŠ pro rok 2023

MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

CERMAT:

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

ATLAS ŠKOLSTVÍ:

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

 

Přihlášky:

denní studium

studium s talentovou zkouškou

 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

 

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT a  na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

29 Prosinec

Vánoce se seniory

Žáci ze třídy 4. C a 5.B před Vánoci navštívili Dům s pečovatelskou službou v Kolovratech. Společně se seniory si zazpívali koledy a zarecitovali vánoční básničky.