25 Květen

Přihlašování žáků do školní družiny na školní rok 2023/24

Přihlášku nutno provést elektronicky ZDE v době od 25. 5. do 23. 6. 2023.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 27. 6. 2023 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE).

Kritéria pro přijetí naleznete v záložce „Novinky školní družiny„.

 

3 Květen

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Z výše uvedeného usnesení vyplývá, že škola na základě rozhodnutí ředitelky může umožnit nárokovým žákům čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat.

Celý článek >

22 Březen

Registrace k zápisu do 1. tříd

Upozorňujeme, že je spuštěn registrační systém k zápisu do budoucích 1. tříd, který se koná 12. a 13.4.2023.

Registrace bude probíhat do 10.4.2023

Registrace ZDE
Další informace k zápisu v záložce – školní rok – předškoláci ZDE

7 Březen

Objednávky obědů v jídelně Pod Zastávkou

Od tohoto týdne zkušebně zavádí školní jídelna Pod Zastávkou každou středu možnost výběru ze dvou příloh. Následně jídelna nabídne každou středu výběr ze dvou jídel.
Strávníci mají prioritně objednáno jídlo č.1, v případě, že mají zájem o jídlo č. 2, je nutné zadat požadavek v systému online nebo v jídelně.

Týká se pouze jídelny Pod Zastávkou, v jídelně K Poště tato možnost z kapacitních a hygienických důvodů není možná.

2 Březen

Příprava na přijímací zkoušky

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se přijímací řízení na víceletá gymnázia. K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít např. www.ctedu.cz/prijimacky
Na ČT edu každý najde: Cyklus videí Nebojte se matematiky s reálnými příklady z minulých let a řadou možností k procvičování.  A videa i pracovní listy k češtině a její gramatice či k práci s textem.

Dále připomínáme, že informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stránkách Cermat ZDE.

 

27 Únor

Den otevřených dveří 21. 3. 2023

Vážení rodiče,

dne 21.3.2023 pořádá naše škola Den otevřených dveří.

 • V dopoledních hodinách (8.00-11.40) můžete navštívit všechny naše budovy a můžete nahlédnout do výuky. Upozorňujeme, že z prostorových důvodů mohou být v jedné třídě maximálně 4 návštěvníci. Děkujeme, že budete toto pravidlo respektovat a vystřídáte se :-).

Budovy:
Mírová 57 (3.B, 4.ABC, 5.AB)
K Poště 450/7 (1.ABC, 3.AC)
A. Hochové 880/26a  (2.ABC)
Do Hlinek  926/9 (6AB, 7AB, 8AB)

 • V odpoledních hodinách (14.-17.00)  pro vás učitelé a žáci 2. stupně připraví v budově Do Hlinek 926 ukázky práce v jednotlivých vyučovacích předmětech.

Do Hlinek  926/9 (6AB, 7AB, 8AB)

Pokud máte zájem o konzultaci s vedením školy, objednávejte se na reditel@zskolovraty.cz.

Moc se na vás těšíme.

14 Prosinec

Ředitelské volno 9.1.2023

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na 9.1.2023 ředitelské volno.

 

 

1 Listopad

Pracovní doba školní psycholožky

Vážení rodiče,

od školního roku 2022/23 působí na naší škole školní psycholog Mgr. Jana Růžičková. Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění.

Souhlas s činností školního psychologa na Základní škole Kolovraty

 

Mgr. Jana Růžičková

školní psycholog
telefon: 602314353

E-mail: jruzickova@zskolovraty.cz

Pracovní doba:

Úterý  8.00 – 16.00
Čtvrtek  8.00 – 16.00
Pátek  8.00 – 12.00

Na konzultace je potřeba se objednat osobně či telefonicky.

31 Srpen

Organizace zahájení školního roku 2022/23

Milé děti, vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a nový školní rok na nás číhá před dveřmi. Velice se na vás už těšíme.
Sledujte web školy a záložky tříd, ať vám nic neuteče :-).

Přivítání prvňáčků a organizace vyučování 1. tříd

 • proběhne 1. 9. 2022 v 8:00 na prostranství před budovou Albíny Hochové
 • prvňáčky přivítá paní ředitelka Vladimíra Reinerová a pan starosta Antonín Klecanda
 • paní učitelky dětem předají dárečky a pamětní listy
 • po slavnostním přivítání jednotlivé třídy odcházejí do učeben, kde proběhne úvodní hodina (rodiče mohou být přítomni)
 • po úvodní hodině si prvňáčky mohou rodiče odvést. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Délka vyučování v 1. třídách

2. 9. – 7.9. 2022 – 2 vyučovací hodiny.
8. 9. – 9.9.2022 – 3 vyučovací hodiny
12.9. 2022 – 4 vyučovací hodiny.
Po vyučování si prvňáčky mohou vyzvednout rodiče. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

Organizace výuky od 1. do 2. 9. 2022 pro 2. až 8. ročníky

 • Vyučování 1. 9. končí v 8:45. Družinové děti si převezmou od třídních učitelů vychovatelky ŠD.  Oběd bude vydáván od 11:00 do 12:30

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

 • 2. 9. –  první 2 hodiny budou probíhat třídnické práce, pak výuka podle rozvrhu. Výuka končí nejdéle ve 12.35.
 • od 5. 9. se všichni učí podle platného rozvrhu
 • v 7. třídách se střídají sudé a liché cykly. 1. týden od 1. 9. je lichý, volitelné předměty budou tedy poprvé v úterý 6. 9., vždy ve dvouhodinových blocích
 • v 8. třídách jsou volitelné předměty dvě hodiny každý čtvrtek

Rozmístění tříd v budovách

 • budova K Poště 450/7

přízemí: 1.A, 3.A
1. patro: 1.B, 1.C, 3.C (aula)

 • budova A. Hochové 880/26a

2.ABC

 • budova Mírová 57/47

přízemí: 5.A, 5.B
1. patro: 4.A, 4.B, 3.B
2. patro: 4.C

 • dřevostavba I. Do Hlinek

přízemí: 6. AB
patro: 7. AB

 • dřevostavba II Do Hlinek

přízemí: 8.AB
patro: odborné učebny IKT a fyziky

Podrobný plán rozmístění:

Plán rozmístění učeben 22-23