24 Květen

Registrace do školní družiny je spuštěna

Upozorňujeme, že od 24.5.2024 je spuštěna registrace žáků do školní družiny. Registrace bude uzavřena 21.6.2024.

Do ŠD Základní školy Praha – Kolovraty jsou přijímány děti podle těchto zásad a kritérií:

  • mladší žáci mají přednost před staršími a to v tomto pořadí:
    1. Přednostně budou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku (10 bodů)
    2. Do výše kapacity mohou být přijímáni dojíždějící žáci 4. ročníků (4 body) a žáci 4. ročníků plně zaměstnaných rodičů (4 body).

Žáci 5. ročníků nebudou do ŠD přijímáni, mohou využít školní klub.

Vstup do registračního formuláře naleznete na pravé liště webových stránek, přímý odkaz ZDE.

16 Květen

Odstávka vody 17. 5. 2024

Vážení rodiče,

z důvodu havárie kanalizace a s tím souvisejícím přerušením dodávky vody dne 17. 5. od 8:00 v oblasti ulice Mírová a okolí, přistupuje základní škola k následujícím opatřením:
  • třídy umístěné v budově Mírová mají 17.5. náhradní program mimo budovu (sledujte informace třídních učitelů)
  • jídelna Pod Zastávkou bude dne 17.5. mimo provoz
Všem strávníkům jídelny Pod Zastávkou bude oběd automaticky odhlášen. V případě zájmu o náhradní obědový balíček (houska, sýr, ovoce, jogurt, pití) kontaktujte školní jídelnu na emailové adrese skolnijidelna@zskolovraty.cz, a to nejpozději do 18.00 hod. dnešního dne.
Děkujeme za pochopení.
30 Duben

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/25

ROZHODNUTÍ
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/25

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2024/25 dětí s registračním číslem viz níže.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha-Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

reg. č. reg. č. reg. č.
1. FINJT 25. KQCKY 49. L08T4
2. S9ZUG 26. O2UCF 50. HCV5U
3. 8N7KO 27. B4J6Z 51. WV1ZM
4. LFA1V 28. KPBSV 52. RZ3VK
5. 50TJF 29. BVFV9 53. OLBLF
6. H56VK 30. CLBZN 54. 5U97U
7. 0A3VA 31. GSPNL 55. 52XH0
8. CDCZ0 32. EZFQT 56. Q3YC7
9. UUL8X 33. G5WVK 57. 28JNU
10. G5D1S 34. CUC3X 58. BJ0Z8
11. ZW19Z 35. 5LHUX 59. PLKWK
12. YD96H 36. KEDNC 60. 1EZ4R
13. BQ3UT 37. LD26E 61. 11CR3
14. R65S2 38. H814Q 62. BHY2Q
15. BAY3Z 39. 5SL3O 63. M5K2R
16. 4IIQC 40. 13Q2Y 64. 9JBVF
17. 6E5Y1 41. EXPUQ 65. 4ES2D
18. 8L1DR 42. YPT6L 66. MJC7U
19. XIIML 43. XHEON 67. 99IFL
20. D7H4G 44. 5B775 68. UH2LF
21. T8823 45. T0FJA 69. YLBR2
22. GIW5V 46. XDJQH 70. V371A
23. CEMID 47. IEGNA 71. 53VQL
24. 36RZL 48. QOAZG

 

V Praze dne 30. dubna 2024

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

8 Prosinec

Online schránka důvěry – Základní škola Praha – Kolovraty

Vážení žáci, vážení rodiče

naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: ZDE

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

QR kód pro vstup do aplikace naleznete na letácích, které budou vyvěšeny v prostorách školy a tříd.

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.

Jsou to:

  • Mgr. Anna Balášová, abalasova@zskolovraty.cz
  • Mgr. Ludmila Brancuzská, lbrancuzska@zskolovraty.cz

 

23 Listopad

Čerpání prostředků vybraných prostřednictvím klubu rodičů Klubko

V školním roce 2022/2023  bylo vybráno celkem 93.060 Kč.
Tyto prostředky byly ještě použity na podporu financování běžného provozu školy.
Konkrétně byly použity na nákup těchto položek:
kancelářské potřeby: fa č. 18: Kč 19.058,96
tonery: fa č. 60 a fa č. 81: Kč 25.937,-
ročenky pátých tříd: Kč 8.700,-
čistící a hygienické potřeby: fa č. 202: 20.342,47
doplnění nábytku: fa č. 215 a fa č. 220: Kč 19.021,57
Pro školní rok 2023/24 plánujeme z vybraných prostředků pořídit zahradní nábytek pro venkovní výuku.
16 Listopad

Stávka 27.11.2023

 

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaznamenali, školské odbory vyhlásily na den 27.11.2023 celodenní stávku.  Tato situace nadále trvá.

Stávkování je zákonným právem každého zaměstnance. V tuto chvíli zjišťujeme míru zapojení našich pracovníků, z čehož se pak budou odvíjet případné změny provozu 27.11. 2023.

Aktuálně Vás budeme informovat.

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

22 Srpen

Školní jídelna – informace pro nové strávníky

Upozorňujeme nové strávníky, že je nutné, aby se zaregistrovali prostřednictvím přihlašovacího systému, který je umístěn na úvodní straně webu školy (lišta vpravo). Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni po celou dobu školní docházky.

Termíny prodeje čipů (kancelář vedoucí ŠJ, K Poště 416/3)

23. a 24.8.    8.00 -12.00
28.8.              12.00-17.00
29.8.              12.00-15.00
30. a 31.8.     8.00-14.00

3 Červenec

Přejeme všem krásné prázdniny

Přejeme všem krásné prázdniny a budeme se těšit ve školním roce 2023/24.

Zaměstnanci základní školy Praha Kolovraty

25 Květen

Přihlašování žáků do školní družiny na školní rok 2023/24

Přihlášku nutno provést elektronicky ZDE v době od 25. 5. do 23. 6. 2023.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 27. 6. 2023 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE).

Kritéria pro přijetí naleznete v záložce „Novinky školní družiny„.